WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності - Реферат

Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Система професійної підготовки кадрів - запорука успішної діяльності
Згідно з Указом Президента України "Про утворення Державних податкових адміністрацій України та місцевих державних податкових адміністрацій" від 22 серпня 1996 року № 760/96, структура Державної податкової адміністрації України поповнилася загоном підрозділів органів внутрішніх справ по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, на базі яких створено податкову міліцію.
Як зазначено в Законі України "Про державну податкову службу в Україні", на створений спеціальний підрозділ державою покладено завдання щодо "запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення, розшуку платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів, забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків". Спеціальні підрозділи, з яких складається податкова міліція України виконують оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Протягом п'яти років існування підрозділів податкової міліції практика підтверджує, що результати оперативно-службової діяльності знаходяться у прямій залежності від професійної підготовленості кожного працівника податкової міліції, від постійного вдосконалення їх професійної майстерності та спеціальних знань.
У сучасних екстремальних умовах зростання рівня суспільної небезпеки правопорушень, а також явно епідемічної невротизації потенційних і фактичних злочинців, міліцейський корпус повинен складатися з високоосвічених професіоналів.
Нагальна проблема якісної професійної підготовки працівників податкової міліції обумовлюється також високим рівнем криміногенної обстановки у сфері оподаткування. Сьогодні особовому складу підрозділів податкової міліції доводиться працювати в складних умовах. Подальше посилення соціальної напруги у державі, падіння дисципліни, моралі призвело до ускладнення оперативної обстановки, кількість економічних злочинів, зокрема й сфері оподаткування, стає більш завуальованою. Мають місце випадки протиправних дій щодо працівників державної податкової служби. Тільки у 2001 році їх зареєстровано 158.
На професійну підготовленість працівників податкової міліції впливає недостатній якісний склад кадрів. Станом на 1 січня 2002 року в підрозділах податкової міліції працюють фахівці з вищою освітою: юристів - 32 %, економістів та бухгалтерів - 47 %, інженерів та працівників інших категорій - 21 %.
У підрозділах податкової міліції щорічно 16,2 % працівників отримують направлення на курси підвищення кваліфікації та перепідготовки, близько семисот чоловік - на курси початкової підготовки. З останньої кількості кожний другий - оперативний працівник, яким відповідно до наказу ДПА України заборонено видавати вогнепальну зброю, спеціальні засоби активної оборони, залучати до проведення оперативно-службових заходів, виконання яких пов'язане з ризиком для життя й здоров'я або може призвести, через непідготовленість, до неправомірних дій з його боку.
Зазначені факти негативно впливають на професійну підготовленість кадрів підрозділів податкової міліції, тому не випадково Голова ДПА України М.Я. Азаров у своєму виступі до 5-річниці ДПА України сказав: "Підготовка працівників, які повинні відповідати вимогам податківців, потребувала розробки та створення системи підготовки і перепідготовки кадрів", яка б була спрямована на якісне підвищення рівня компетентності начальницького складу податкової міліції з питань організації оперативно-службової діяльності та розслідування злочинів у сфері оподаткування.
З урахуванням цього, керівництвом податкової міліції Державної податкової адміністрації України вжиті практичні заходи щодо створення діючої системи професійної підготовки кадрів, постійного підвищення та вдосконалення якості навчання.
Професійна підготовка співробітників податкової міліції України стала організованим, цілеспрямованим, безперервним процесом оволодіння знаннями, уміннями та навичками також необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань". Організація професійної підготовки здійснюється відповідно до Настановлення по організації професійної підготовки працівників податкової міліції Державної податкової служби України, затвердженого наказом ДПА України від 26 серпня 1998 р. № 411.
У системі професійної підготовки працівників податкової міліції встановлені такі основні організаційні види навчання, які забезпечують його безперервність: підготовка кадрів у вищих навчальних закладах, спеціальна початкова підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування, службова й бойова підготовка, самостійна підготовка, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.
Завдання та зміст навчання працівників податкової міліції визначені Законами України "Про державну податкову службу України", "Про освіту", "Про міліцію", нормативними документами ДПА України й безпосередньо формулюються в навчально-тематичних планах і програмах.
На заняттях у системі службової підготовки керівникам підрозділів податкової міліції рекомендовано головну увагу приділяти практичним заняттям, на прикладах розглядати конкретні оперативні та кримінальні справи, проведенню навчань та тренувань в умовах, наближених до реальних, особливо зі здобуття навичок міліціонерами-податківцями діяти в екстремальних ситуаціях, у володінні прийомами самозахисту, табельною зброєю, користуванні оперативно-технічними засобами, комп'ютерною технікою.
Начальники усіх ступенів несуть персональну відповідальність за організацію й проведення початкової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування, спеціальної підготовки, спрямованих на підтримку професійної майстерності особового складу.
З метою підвищення ролі та відповідальності керівників підрозділів податкової міліції за стан і якість навчання підлеглих працівників при проведенні інспекторських, контрольних перевірок стан професійної підготовки особового складу розглядається як один з основних показників роботи підрозділів податкової міліції.
Професійний рівень працівника податкової міліції, результати його навчання обов'язково повинні враховуватися при атестуванні, направленні на навчання в навчальні заклади, зарахуванні до резерву й присвоєнні йому чергових спеціальних звань.
Уже є досвід цього. Для підготовки фахівців податкової міліції постановою Кабінету Міністрів "Про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників податкової міліції" від 30 травня 1997 року № 518 у структурі Українського фінансово-економічного інституту Державної податкової адміністрації України створено факультет підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників податкової міліції.
У січні 2002 року відбувся перший випуск 160 молодих фахівців-спеціалістів податкової міліції зі спеціалізації оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність. Усі вони працевлаштовані в підрозділах податкової міліції.
Сьогодні на факультеті укомплектовано 78 посад, із них: професорів - 5, доцентів - 11, кандидатів наук - 19, докторів наук - 3.
Для оволодіння основами діяльності міліціонера-податківця створено три кафедри: "Організації оперативно-розшукової діяльності", "Адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності", "Бойової та спеціальної фізичної підготовки".
Співробітники, які з числа молодого поповнення зараховані на службу в підрозділи податкової міліції на посаді

 
 

Цікаве

Загрузка...