WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування в ракурсі соціальної політики - Реферат

Система оподаткування в ракурсі соціальної політики - Реферат


Реферат на тему:
Система оподаткування в ракурсі соціальної політики
Система оподаткування є складовою частиною перш за все бюджетно-фінансової та економічної політики держави, яка в умовах ринкових відносин виконує функції макроекономічного стабілізатора та регулятора економічних процесів. У свою чергу податкову систему як і податкову політику доцільно розглядати не лише з позицій держави, її соціально-економічного розвитку, але і суб'єктів господарювання, у тому числі соціального призначення. Розвиток соціальної сфери безпосередньо залежить від величини бюджетів різних рівнів, їхнього наповнення. Останнє забезпечується шляхом зборів і податків. Особливості влаштування податкової системи визначаються основоположними принципами оптимального оподаткування, які проектують так, щоб податки найповніше виконували свої функції, забезпечували мобілізацію певної частини ВВП до державного бюджету з метою фінансування держаних витрат.
У науковій літературі (вітчизняній і зарубіжній) певна увага приділяється питанням оподаткування реалізації їх функцій, удосконаленню цієї системи з метою і забезпечення наповнення бюджетів, створення умов для функціонування так званої бюджетної сфери діяльності.
Насамперед, це наукові розробки С. Бурейко, О. Данілова, М. Гридчиної, П. Мельника, А. Сердюкова, Н. Шелемех та ін.
Однак більшість із них узагальнено розглядають податкову систему. Поза увагою науковців залишаються проблеми розвитку, вдосконалення системи оподаткування в контексті побудови соціально орієнтованої економіки, соціальної держави з урахуванням регіональних особливостей. Як показує досвід багатьох країн світу, в умовах ринкової економіки поглиблюються регіональні відмінності у соціально-економічному розвитку. З огляду на це заслуговують на увагу, на нашу думку, проблеми впливу податкової системи на соціальні процеси не лише на макрорівні, але і на рівні окремих регіонів, адміністративних районів.
Тому метою нашої роботи є обґрунтовування шляхів розв'язання проблем соціального спрямування через удосконалення системи оподаткування, використавши при цьому результати SWOT-аналізу, територіальні можливості.
У програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" відзначається важлива роль податкової політики у розв'язанні однієї з найголовніших проблем, що стоять перед нашою державою, - це подолання бідності і через такий підхід як зменшення ставки податків з одночасним розширенням бази оподаткування. У зв'язку з цим підкреслюється, що податки повинні бути стабільними та низькими. При цьому платити податки мають усі, тобто сфера оподаткування зменшуватися не може. Уряд має забезпечити зменшення ставки податків з одночасним розширенням бази оподаткування; здійснювати модифікацію податкових законів, максимально зблизивши принципи податкового та бухгалтерського обліків; проводити адаптацію фіскального законодавства до принципів і директив Європейського Союзу, а у сфері тарифно-митного законодавства - до стандартів світової організації торгівлі з урахуванням інтересів внутрішніх системних ринків на перехідному етапі [1].
Як записано у першій статті Конституції України, наша держава є демократичною, соціальною і правовою. А тому і її податкова система повинна базуватися на принципах правової демократичної держави, які передбачають соціальну справедливість податкової системи. Проте цього ще не відчувається. Податкова система тісно переплітається з фінансовою. Нерозвиненість фінансово-банківського сектора економіки негативно позначається і на показниках соціально-економічного розвитку, на розвитку малого бізнесу, скажімо, недостатньо розвинена фінансова система, відсутність потужного фінансового ринку не дозволяють достатньо кредитувати підприємства малого і середнього бізнесу під прийнятні відсотки, особливо на початковому етапі; не сприяють перетворенню збереження населення в інвестиційні ресурси, а також наданню довгострокових кредитів для розвитку соціальної інфраструктури.
Суми фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів постійно збільшуються. Якщо у 1998 р. вони в цілому по Україні становили 23 567,7 млн грн., то в 2003 р. - 47 527,3 млн грн. Тобто лише за останні 5 років сума надходжень подвоїлася. А в ряді областей ці темпи зростання були значно більшими (Луганська, Чернігівська), тоді як у Черкаській і в Чернівецькій - збільшення складало півтора рази [2].
Стан податкової системи впливає і на життєвий рівень населення. У структурі сукупних доходів населення виявляється політика держави, спрямована на те, щоб в умовах ринкової економіки кожна працездатна людина сама відповідала за свій матеріальний добробут. За структурою доходів, за темпами їх зростання певним чином можна судити про податкову систему. У високорозвинених країнах основну частку сукупних доходів населення складає заробітна плата (табл. 1).
Тож не дивно, що в Україні, по-перше, велика диференціація між бідними і багатими, по - друге, надзвичайно швидко зростає частка надбагатих. Якщо поділ на бідних і багатих у Японії становив 4:1, в Європі - 7:1, у США - 9:1, то в Україні - 14:1. У той же час у світі навіть співвідношення 10:1 вважається соціально небезпечним.
Таблиця 1
Країна Питома вага, %
Німеччина 58
Швеція 62
Великобританія 62
США 71
Японія 94
Україна 13
Разом з тим Україну можна занести в книгу рекордів Гіннеса за темпами зростання кількості мільйонерів. Лише у 2003 р., за даними ДПА України, за підсумками декларування доходів громадян чисельність платників податків - мільйонерів, зросла більше як удвічі. Понад 1 млн грн. доходів задекларували 336 громадян, а в наступному році їх уже було зареєстровано 850. Окремі з них задекларували доходи у розмірі 20 і навіть 100 млн грн.
Основна ж частина населення не тільки не вписується в межі середнього класу, а відноситься до категорії бідного населення. Економісти стверджують, що податкове поле саме по собі не вирішує проблему бідності, але створює підґрунтя для зниження безробіття, підвищення доходів від трудової діяльності.
Змінюється і місце регіону стосовно суми фактичних надходжень податків і зборів. Зменшилася, зокрема, частка Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської областей. Особливо суттєво зменшилася питома вага Донецької, Харківської областей у структурі всіх надходжень (рис. 1).
Рис. 1. Суми фактичних надходжень податків і зборів, всього
Це, в свою чергу, позначається на тих відмінностях, які нині існують у розмірах податкових надходжень у різних регіонах (рис. 1). Якщо, скажімо, у Тернопільській області у 2003 р. сума фактичних надходжень податків і зборів у розрахунку на одну особу становила 376,5 грн., то у Полтавській - 1 569,1, а у м. Києві - 4 715,4 грн. Разом із тим необхідно зазначити, що таких відмінностей в обсягах видатків з урахуванням трансфертів на душу населення не спостерігається (рис. 2).

 
 

Цікаве

Загрузка...