WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб - Реферат

Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб - Реферат

стягувався в таких розмірах [14]:
1) з підприємств, не зобов'язаних публічно звітувати про результати своєї діяльності, осіб вищої адміністрації акціонерних підприємств, індивідуальних підприємців з суми приросту прибутку або винагороди до 1000 крб. - 30 %, до 15 тисяч - 41 %, понад 100 тисяч - 60 %;
2) з підприємств, зобов'язаних публічно звітувати про результати своєї фінансово-господарської діяльності при відношенні прибутку до основного капіталу у розмірі 6 % - ставка податку 40 % суми приросту прибутку, 9,5 % прибутку до вартості основного капіталу - 50 % суми приросту прибутку.
Граничний розмір оподаткування прибутку підприємств сягав 90%.
Отже, бурхливийрозвиток товарного виробництва, фінансових послуг і навіть постійне ведення війн зумовило об'єднання охарактеризованих вище податків та виділення в окрему галузь системи оподаткування прибутку підприємств, що в свою чергу дає повне право визнати, що на початку ХХ ст. з'явилася нова форма оподаткування прибутку - прибуткове оподаткування корпорацій.
На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що оподаткування прибутку юридичних осіб є порівняно новою формою оподаткування, яка набула найбільшого поширення після першої світової війни. Основна причина його введення - великі дефіцити бюджетів внаслідок ведення воєнних дій. Корпораційний податок почав поєднувати в собі первинні форми оподаткування прибутку - це промисловий податок і податок на грошові капітали. Таке поєднання досить позитивно позначилося на розвиткові бізнесу, особливо великого.
Після введення корпораційного податку (друга половина ХХ ст.), в основному як фіскального інструмента, він почав носити суто регулюючий та стимулюючий характер щодо підприємницької діяльності. Проведений аналіз також показав, що доцільність введення даного податку не викликає сумнівів ні з фіскальної, ні з регулюючої сторони, єдина проблема, як зазначали Є. Селігман та Р. Стурм, криється в дефіциті високого ступеня суспільної моралі та політичної чесності.
XVI і XVII ст. Грошові капітали оподатковувалися в загальному складі старогерманського майнового податку (Schoss) і французькому taille personnelle
1775 р. Встановлення маніфестом гільдійських зборів (форма промислового податку) в Російській імперії
1791 р. Запровадження промислового податку у Франції в формі збору за патент
1799 р. Перше запровадження прибуткового податку в Великій Британії за проектом У. Пітта
1802 р. Перше скасування прибуткового податку у Великій Британії
1805 р. Друге "народження" прибуткового податку в Великій Британії
1816 р. Друге скасування прибуткового податку у Великій Британії та знищення всієї пов'язаної з ним документації
40-50-рр. ХІХ ст. Широке розповсюдження у всьому цивілізованому світ прибуткового принципу оподаткування
1842 р. Кабінет Р. Піля за проектом Г. Аддінгтона встановлює остаточний варіант прибуткового податку шедулярного типу в Великій Британії під назвою Property and Income Tax
1855 р. Уведення в Російській імперії "Правил обкладення торгових і промислових підприємств додатковим збором (процентним і розкладним)"
1862 р. Під час громадянської війни в США вводиться прибутковий податок. Скасований в 1872 р.
1864 р. Уведення прибуткового податку в Італії
1872 р. У Франції введений податок на грошовий капітал (за відсутності прибуткового податку) в розмірі 3 %
1877 р. Уведення прибуткового податку в Японії
1891 р. У Пруссії в категорію платників прибуткового податку потрапляють підприємства, власники грошових капіталів
1892 р. Уведення прибуткового податку в Норвегії
1894 р. Дію прибуткового податку в США відновлено, але майже одразу його визнали неконституційним
1898 р. В Австрії справлявся рентний податок з грошових капіталів
1911 р. 16-та поправка до Конституції США уводить федеральний податок на доходи корпорацій, який набирає чинності з 1913 р.
1914 р. Запровадження прибуткового податку у Франції за проектом Кайо (розглядався з 1870 р.)
1916 р. Запровадження прибуткового податку у Франції (різні його проекти розглядалися з 1907 р.)
1916 р. Закон про впровадження прибуткового податку в Російській імперії з жовтня 1917 р.
1922 р. Введення в Радянській державі податку на доходи і майно фізичний і юридичних осіб. У 1924 р. перетворений у прибутковий податок
1956 р. Уведення корпораційного податку в Великобританії (прибутковий податок з компаній)
Література:
1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів. - Львів: Каменяр, 2000. - 303 с.; Азаров М.Я., Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податокові системи зарубіжних країн. - К.: Видавничий дім "Комп'ютерпрес", 2004. - 240 с.; Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 4-11; Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія та практика становлення. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
2. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика., 2003. - С. 205.
3. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах. - СПб., 1904. - С. 287.
4. Веселовский М.П. О подоходном налоге: Т. ХVІ. 2.1. Трудовъ податной коммисии. - СПб., 1869. - С.116-117.
5. Селигман Э., Стурм Р. Этюды по теории обложения: Пер. студентов В.Гефдинга и Б.Никольского / Под. ред. и с предисловием проф. М.И.Фридмана.- СПб., 1908. - С. 25.
6. Озеров И.И. Главнейшие течения в развитии прямого обложения в Германии. - СПб: Тип. В. Киршбаума, 1899. - С. 12.
7. Свирщевский А. Подоходный налог. - М.:Тип. А.И. Мамонтова, 1886. - С. 93-94.
8. Алексеенко М.М. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А.Смита, Ж-Б.Сея, Сисмонди и Д.С.Миля. - Харьков, 1870. - С. 135.
9. Гензель П.П. Прямые налоги: очерк теории и практики. - Ленинград: фин. издат. НКФ СССР, 1927. - С. 48-49.
10. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку підприємств та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. - Ірпінь., Академія ДПС України, 2002. - С. 8.
11. Kahn J. The biggest tax rip off. - Polit. Affairs, N.Y., 1980, vol.59. - №12. - P. 22-24.
12. Селигман Э. Очерки по теории обложения (финансовые проблемы военного и послевоенного периода). - Изд-во Сев. - Зап. Промбюро В.С.Н.Х. - Петроград, 1924. - С. 80.
13. Гавлин М.Л. Крупное (гильдейское) предпринимательство и идея "Податной справедливости" в пореформенной России (Борьба мнений вокруг налогового законопроекта Н.Х. Бунге) // Финансы. - 2001. - № 2.
14. Інформаційна Інтернет сторінка Башкиртастанської податкової інспекції - www.bashnalog.ru

 
 

Цікаве

Загрузка...