WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ретроспективна періодизація розвитку оподаткування - Реферат

Ретроспективна періодизація розвитку оподаткування - Реферат

століття:
- виникнення ідеї певної частки або окладу, встановленого урядом незалежно від волі платника;
- централізація оподаткування та виділення привілейованих "неподатних" класів.
ІІІ період XIX-XX століття:
- виникнення ідеї соціальності та всезагальності оподаткування.
Таким чином, загальними тенденціями розвитку оподаткування можна вважати історичну ґенезу від дару до обов'язку та примусу, з переходом до використання ідей соціальності.
Слід при цьому зазначити, що оподаткування в Україні також розвивалося у руслі загальносвітових тенденцій, хоча й за наявності національної специфіки та історичного часового лагу.
Оскільки Україна довгий час розвивалася то самостійно, то у складі інших держав, тенденції розвитку оподаткування не завжди були стабільними.
Можна виділяти такі етапи розвитку податків в Україні:
І. Виникнення податків у Київській Русі (VIII-XIII століття).
Слов'янські племена з'явилися на українських землях у V-VI століттях у результаті нашестя гунів. Для захисту господарства князі створювали військові дружини, які були на постійному утримані. Засобами утримання були, як зазначалося вище, дари і поклони, що добровільно підносили князю общинники. Доходи княжого двору мали натуральну форму і відрізнялися несистематизованим, випадковим характером. З ростом племен і розширенням господарства постала проблема збільшення дружин, а відтак і коштів на їх утримання. Встановлюється данина, яка стягувалася із завойованих народів, що поповнювала казну водночас з добровільними підносинами одноплемінників.
У результаті об'єднання слов'янських племен у VIII-IX століттях зароджується держава Київська Русь, на території якої було встановлено оброк - плату за користування предметами, що стягувався як із завойованих племен, так і з одноплемінників на основі консолідованої відповідальності. Кошти знову ж витрачаються на утримання військової організації.
Таким чином, на території Київської Русі, як і в усьому світі, "війна породила податки". Основу доходів казни складали дари, поклони, оброк і данина, що носили нестабільний та невпорядкований характер.
ІІ. Оподаткування у складі Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої (XIV-XVI століття).
Оподаткування характеризується переважанням прямих податків, ліквідацією консолідованої відповідальності общин за сплату податків (справляння проводилося васалами короля особисто з кожного платника), застосуванням розкладної форми справляння податків, посиленням нерівності платників на релігійному підґрунті, частковим запровадженням оренди права на справляння податків.
ІІІ. Податки козацької доби (XVI-XVII століття).
У цей період переважали прямі реальні податки, які стягувалися за натуральними ознаками з видів господарської діяльності. Порівняно з Європейськими державами податковий тягар був значно нижчим. Фіскальні служби були нерозвинеми. Основною рисою податкової системи козацької доби було поєднання у питаннях конструювання фіскальних інструментів історичного досвіду часів Київської Русі та Литовського князівства із застосуванням самобутніх, національних форм стягнення, а також активне запозичення досвіду сусідніх держав.
IV. Оподаткування у складі Російської імперії (кінець XVII початок XX століття) та на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії (кінець XVIII-XIX століття).
Населення України виконує натуральні, грошові та трудові повинності на користь казни Російської імперії. Підвищується роль непрямих податків (акцизів), що становили основу доходу бюджету. Поряд з цим у питаннях прямого оподаткування спочатку було введено подушний податок, а після його відміни основну увагу перенесено на прибутково-майнові податки. Посилюється податковий контроль.
Податковий тиск на західноукраїнських землях був меншим ніж у Російській імперії. Податкова система Австро-Угорської імперії характеризувалася високим рівнем поземельного оподаткування та фіскальними монополіями.
V. Податки періоду Української Народної Республіки, Гетьманату та Директорії (початок ХХ століття).
Аналізуючи податкову політику України 1917-1919 років можна зробити висновки, що урядом було пролонговано податки царської Росії зі змінами розмірів ставок. Однак відмінністю, що одночасно було найбільшим досягненням тодішніх урядів, стало введення фіскальних монополій на цукор і спиртне.
VI. Податкова система України за радянських часів (ХХ століття). Побудова фінансової системи СРСР ґрунтувалася на думці В.І. Леніна про те, що в галузі фінансів РСП буде проводити прогресивний прибутковий і майновий податки у всіх випадках, коли буде можливість... Все ж, перші роки існування СРСР, незважаючи на висловлені прагнення, оподаткування носило регресивний характер. Не вдавалося замінити велику кількість податків і зборів на струнку систему. На початку 30-х років була проведена податкова реформа, в результаті якої податки згрупували в дві великі групи: податок з обороту та відрахування від прибутку. У першу групу ввійшли: промисловий, акцизи та інші податки; у другу - прибутковий, відрахування від прибутку тощо. Було ліквідовано індивідуальні акцизи.
У воєнні роки знову було збільшено кількість податків, що призвело до великого навантаження на доходи громадян.
Післявоєнний етап історії оподаткування СРСР характеризувався зниженням податкового тиску в основному в результаті впровадження ряду заходів урядом М. Хрущова. Держава остаточно перейшла до вилучень прибутків підприємств через нормативний розподіл. Таким чином,дохід держави формувався не за рахунок податків, а за рахунок прямих вилучень валового національного продукту, який виготовлявся на основі державної монополії.
За часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік податки виступали лише у фіскальній ролі, тому податкова політика практично була відсутня.
Епоха перебудови і послідовний перехід на нові умови господарювання з середини 80-х років викликала відродження оподаткування. 14 липня 1990 року був прийнятий Закон СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань та організацій" - перший уніфікований нормативний акт, який урегулював податкові правові відносини в державі, але проіснував незначний період.
VII. Становлення та розвиток податкової системи незалежної України (кінець ХХ - початок ХХІ століття).
За 1991-2004 роки податкова система України стала достатньо потужним джерелом доходу бюджету. За цей період уряд постійно шукав шляхи удосконалення податкової політики. Розпочавши з високого рівня податкових ставок та надвисокого податкового тягаря, держава перейшла до зменшення податків та оптимізації пільг. Разом з тим, якщо на початку 90-х років основу доходів бюджету складали непрямі податки, то через 10 років вони поступаються прямим.
Таким чином, проведений аналіз періодизації розвитку оподаткування свідчить, що на даний час існує потреба систематизації досліджень з цього питання. Порівняння світових тенденцій з вітчизняними доводить їх ідентичність, незважаючи на великий часовий лаг. Останнє дозволяє шляхом екстраполювання передбачити подальші шляхи реформування податкової системи України.
Продовження таких досліджень дозволить встановити основні тенденції розвитку процесу справляння та сформулювати підходи до конструювання фіскальних механізмів на основі історичного досвіду.
Література:
1. Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д. Черника. - 2 -изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С.4.
2. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. - Вып. 1. - Петроград: Наука и школа, 1919.
3. Древняя Русь // www.Gоoqle.com.
4. Тарасов І.Т. Очерк науки финансового права. - Ярославль, 1883. -710 с.
5. Ткаченко М.Н., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. - К.: Алерта, 2004. - 554 с.
6. Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Андрущенко В.Л., Мельник В.М. Історія оподаткування. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - 242 с.
7. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. - Вып. 1. - Петроград: Наука и школа, 1919. - 257 с.
8. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Издательство "Константа", 1996. - 319 с.
9. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. - М.: ИНФА - М, 1996. - 242 с.
10. Налоги: Учебное пособие / Под ред. Д. Черника. - 2 -изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 4.
11. Древняя Русь // WWW. Gоoqle. com.

 
 

Цікаве

Загрузка...