WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Регулювання малого підприємництва в Україні через податковий механізм - Реферат

Регулювання малого підприємництва в Україні через податковий механізм - Реферат

намагається мінімізувати свої витрати на "утримання" держави.
Аналіз "ставок" фіксованого податку свідчить про те, що цей податок за своєю суттю є регресивним (табл.1.), тобто знаходиться у зворотній залежності від суми виручки суб'єкта підприємництва. Внаслідок цього відносно найбільше податкове навантаження несуть найменш потужні суб'єкти малого підприємництва, що також суперечить принципу соціальної справедливості.
На нашу думку, для запобігання використанню таких трюків і встановлення залежності між обсягами діяльності та сумами податкових платежів суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб необхідно встановити диференційовану шкалу фіксованих податків залежно від обсягу валової виручки від реалізації приватного підприємця. Шкала повинна бути побудована таким чином, щоб запобігти різким контрастам між податковими платежами з однієї суми у фізичних та юридичних осіб-суб'єктів малого підприємництва і давати деякі пільги найменшим господарчим одиницям (табл.2). Такі заходи сприяють падінню ефективності (з урахуванням рівня ризику) проведення фальсифікацій. Як додатковий захід боротьби з приховуванням доходів, необхідно підвищити відповідальність за викорис-тання фіктивного підприємництва.
Таблиця 2
Диференційовані суми податкових платежів суб'єктів малого підприємництва-фізичних осіб залежно від обсягу реалізації продукції
При розгляді дотримання кількісної умови ефективного функціонування податкової системи (тобто не перевищення податковими пла-тежами певного відсотка доходу суб'єкта господарювання) необхідно звернути увагу на особливості визначення податкової бази при оподаткуваннісуб'єктів малого підприємництва-юридичних осіб в Україні. Аналіз податкових систем розвинених країн світу свідчить про те, що при оподаткуванні підприємницької діяльності податковою базою є, як правило, прибуток від діяльності або додана вартість продукції, тобто суми фінансових результатів, з яких виключені витрати на виробництво. В Україні, згідно з Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", податковою базою є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отримана суб'єктами малого підприємництва на розрахунковий рахунок або в касу. Такий вибір бази оподаткування призводить, по-перше, до порушення принципу соціальної справедливості, адже сума податкового платежу зовсім не залежить від "спроможності платити" суб'єкта малого підприємництва, тобто його реальної прибутковості. По-друге, якщо проаналізувати офіційну статистику фінансових показників малих підприємств (табл. 2), можна побачити, що суми податкових платежів суб'єктів малого підприємництва у середньому майже в 60 разів перевищують суми балансових прибутків.
Безумовно, єдиний податок є непрямим, і тому у класичній ринковій економіці він був би тягарем лише для споживача. В економіці зі значним розміром тіньового сектора, де сплата податків для частини суб'єктів є "не обов'язковою процедурою", непрямі податки мають властивість ставати проблемою виробника та продавця, тобто сплачуватись за рахунок їх прибутку або власних заощаджень. У такій ситуації при середній рента-бельності малих підприємств 0,6 % можуть обирати як базу оподаткування всю виручку від реалізації продукції та призначати досить високу ставку податку означає або припускати, що порушення податкового законодавства повинні бути, щоб суб'єкт господарювання мав можливість вижити або цілеспрямовано доводити суб'єктам малого підприємництва ефективність та неминучість повного відходу у "тінь".
Таблиця 3
Фінансові показники діяльності малих підприємств за галузями та суми податкових платежів за системою спрощеного оподаткування (за ставкою 10 %)*
*Розраховано за даними Держкомстату за 1999 р.
**Розраховано за спрощеною системою за ставкою 10 % без сплати ПДВ.
Отже, діюча в Україні система оподаткування є неефективною, тобто вона:
- не спроможна належним чином виконувати фіскальну функцію;
- не відповідає належним чином жодній з умов ефективного функціонування податкової системи;
- служить значною перепоною розвитку малого підприємництва, підриває стимули для інвестування коштів у виробництво;
- є одним з найвпливовіших факторів, що спонукають суб'єктів малого підприємництва до відходу у тіньовий сектор економіки.
Логічним висновком є те, що така система оподаткування потребує проведення докорінних реформ. У свою чергу, важливими моментом є те, що значний рівень тінізації сектора малого підприємництва і слабкий розвиток його легальної частини є передумовами зреченості всіх реформ вітчизняної системи оподаткування на неефективність. Безумовно, податкова система не може нормально виконувати власну фіскальну функцію в країні, де майже половина суб'єктів господарювання уникає сплати податків, і не може гальмувати розвиток легальної економіки, позбавляючи конкуренто-спроможності саме законослухняних платників податків. Отже, будь-які заходи щодо реформування системи оподаткування в Україні не спроможні змінити ситуацію на краще і тому будуть критично прийняті в колі економістів-учених та підприємців (так, упровадження єдиного податку вже зустріло досить різку критику) [6]. Для позитивного вирішення питання повинен бути розроблений та впроваджений цілісний комплекс заходів щодо протидії тінізації економіки, удосконалення податкових механізмів.
Література:
1. Налоговая реформа и направление налоговой политики // ЗКО. - 1999. - № 1. - С. 157.
2. Регуляторна політика держави в сфері підприємництва. Аналітична доповідь / Міжнародна спілка українських підприємців. - К., 2000. - 52 с. - С. 13.
3. Амоша О.І., Вюмневський В.П., Дементьєва Т.М., Ляшенко В. І., Моісеєв Г.В. Проблеми попередження та легалізації неформальної економіки // Економіка промисловості. - 2000. - № 2(8). - С. 5.
4. Залісьт В. Приховані пастки єдиного податку // Підприємництво в Україні. - 2000. - № 2. - С. 27-29.
5. ГНАУ образумилась? // Деловая неделя. - 2000. - № 1. - С. 3.
6. Вишневський В. П. До питання про ідею єдиного податку // Фінанси України. - 2000. - № 7. - С. 11.

 
 

Цікаве

Загрузка...