WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення - Реферат

Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення - Реферат

підлягає сплаті до бюджету;
7) оформлення відповідної податкової звітності.
Наочний порядок обчислення податків подається в уніфікованих формах податкової звітності, тому показники в цих формах розміщуються в такій послідовності, щоб максимально точно відобразити методику розрахунків.
Згідно з Законом України "Про погашення зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами" податкова звітність (декларація, розрахунок, звіт) - документи, які подаються платником податків до податкового органу у строки і за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і сплата податків.
Загальні терміни подання податкової звітності до органів державної податкової служби України згідно з Законом України № 2181 визначаються відповідно до звітного (податкового) періоду. Якщо такий період дорівнює календарному місяцю, то податкові декларації подаються протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Це положення стосується також сплати місячних авансових внесків. Якщо ж звітний податковийперіод дорівнює календарному або півріччю (у т. ч. при сплаті авансових внесків за результатами кварталу або півріччя), то податкова декларація або розрахунок подається до податкового органу не пізніше 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу або півріччя. Платники податку з доходів фізичних осіб подають податкову декларацію до 1 квітня року, що настає за звітним. В інших випадках, коли податковий звітний період складає календарний рік, податкова звітність подається протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року. Якщо податкова звітність складається наростаючим підсумком з початку року, то податкова декларація або податковий розрахунок за результатами останнього звітного податкового періоду в році прирівнюється до річної податкової звітності, причому остання не подається. Якщо останній день подання податкової звітності припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем такого строку вважається робочий день, наступний за таким вихідним або святковим днем.
Відповідно до Закону України "Про погашення зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами" податкова звітність приймається податковим органом без попередньої перевірки зазначених в ній показників. На практиці з цим положенням виникають певні проблеми. При поданні до податкового органу обов'язкова податкова звітність перевіряється працівником податкового органу щодо наявності відповідних реквізитів (повної назви, ідентифікаційного коду, місцезнаходження, статистичних кодів, підписів посадових осіб, печаток, одиниць виміру тощо), а також наявності відповідних додатків і розрахунків. Декларація, що не відповідає встановленим вимогам щодо оформлення, повертається платнику. Деякі з останніх заперечують цей факт, спираючись на вищевказане положення закону щодо відсутності попередньої перевірки при поданні звітності. Але в законі зазначено, що звітність приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників. Тобто без перевірки достовірності задекларованих показників і правильності їх нарахування, а не вимог щодо оформлення. Питання достовірності та правильності нарахування податкових зобов'язань платника є завданням камеральної перевірки.
Згідно з чинним законодавством в Україні податкові зобов'язання платника можуть визначатися як ним самим самостійно, так і податковим органом. У першому випадку платники податків несуть відповідальність за достовірність нарахування та повноту і своєчасність сплати такої суми, а у другому - тільки за своєчасне і повне погашення нарахованого податкового зобов'язання. Податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків у разі, якщо:
1) податкова звітність не подається платником податків у встановлені строки;
2) на основі результатів документальних перевірок виявлено заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у декларації;
3) податковим органом виявлено методологічні або арифметичні помилки в поданій податковій звітності, які призвели до заниження або завищення податкових зобов'язань;
4) податковий орган є особою, яка відповідає за визначення податкового зобов'язання стосовно окремих податкових платежів, згідно з діючим податковим законодавством.
Але незалежно від того, хто нараховує податкові зобов'язання платнику, платник повинен самостійно у повному обсязі та своєчасно сплатити їх до бюджету. Якщо інше не передбачено законами щодо конкретних податкових платежів, платник повинен сплатити свої податкові зобов'язання протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання відповідної податкової звітності. Причому сплатити платник повинен тільки узгоджену суму податкового зобов'язання. Якщо платник самостійно визначає своє податкове зобов'язання у податковій декларації, то воно вважається узгодженим із дня подання такої декларації. Якщо податкове зобов'язання платника визначається податковим органом, то воно вважається узгодженим у день отримання платником податкового повідомлення від податкового органу з відповідними нарахуваннями. У випадку, коли платник вважає, що податковий орган неправильно нарахував йому податкові зобов'язання, він розпочинає процедуру оскарження, і зобов'язання вважається неузгодженим до кінцевого рішення за скаргою.
Залежно від того, як і ким нараховується податкове зобов'язання, обирається спосіб утримання сум податків. Утримання податкових платежів може відбуватися у джерела отримання доходів, на основі декларації, на підставі податкового повідомлення і податкової вимоги.
Під час утримання податків у джерела доходів за нарахування і погашення податкових зобов'язань платника до бюджету відповідає особа, яка виплачує такому платнику доходи. У цьому випадку платник отримує

 
 

Цікаве

Загрузка...