WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення - Реферат

Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення - Реферат


Реферат на тему:
Процес справляння податкових платежів в Україні та його забезпечення
Загальновідомим є вираз, що податки - це плата за цивілізацію. Це доводить і досвід передових країн світу, де податкова культура є складовою загального розвитку суспільства. У нашій країні відсутність податкової культури стає як проблемою платника, який залишається сам на сам із відповідальністю за порушення податкового законодавства і в окремих випадках з непорядними працівниками контролюючих органів, які вимагають певної (часто завищеної) плати за укриття таких порушень, так і проблемою всього суспільства через зменшення податкових надходжень до державної скарбниці. Тому правова обізнаність у сфері справляння податкових платежів є запорукою успішного бізнесу і спокійного співіснування з державою.
Питання організаційно-правового забезпечення податкових відносин у своїх роботах неодноразово підіймали М.Я. Азаров, О.Д. Василик, В.М. Федосов, М.І. Кучерявенко та інші вітчизняні фахівці. Але, на нашу думку, більшої уваги потребує детальне висвітлення саме процесу справляння податкових платежів в аспекті його правового, організаційного та документального забезпечення. Тому за мету в даній роботі було поставлено обґрунтування правовідносин, що виникають у процесі нарахування та сплати податків і зборів між платниками податків і державою, а також розгляд і усунення можливих правових колізій у сфері оподаткування.
Відносини в сфері оподаткування регулюються Конституцією України, податковим законодавством і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами з питань оподаткування. Податкове законодавство регулює відносини між державою і платниками податків, пов'язані із встановленням, функціонуванням і скасуванням податків. Щодо взаємовідносин між платниками і державою це відносини, що виникають у процесі виконання обов'язків щодо сплати податкових платежів та здійснення контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків, включаючи сферу відповідальності за порушення норм оподаткування.
Податковим законодавством встановлюються основні елементи системи оподаткування, а саме:
- перелік податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до податкової системи країни;
- принципи побудови податкової системи;
- суб'єкти податкових відносин, їх права та обов'язки;
- об'єкти оподаткування та джерела сплати податків;
- податкові ставки та пільги;
- порядок обчислення і сплати податкових платежів;
- порядок ведення податкового обліку;
- порядок застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Крім законів України, до нормативно-правових актів з питань оподаткування належать акти з питань оподаткування, прийняті центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування, у межах наданих їм повноважень. Безумовно, пріоритет залишається за законами, але непоодинокі випадки, коли нормативні акти в сфері оподаткування суперечать один одному. Тому право платника вирішувати - запросити у компетентних органів роз'яснення у встановленому порядку або відстоювати свою позицію в суді через "конфлікт інтересів", суть якого викладено в Законі України "Про погашення зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами". У підпункті 4.4.1 даного закону зазначено, що "у разі, коли норма закону чи іншого норматив-но-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків".
Суперечності між правовими актами можуть виникати і в міжнародній сфері. Якщо міжнародним договором України, ратифікованим ВРУ, встановлено норми, що відрізняються від норм податкового законодавства, то чинними вважаються норми міжнародного договору.
Законодавчо-нормативні акти в сфері оподаткування встановлюють платників податків, об'єкт і базу оподаткування, податкові ставки і пільги, механізм розрахунків і сплати тільки в узагальненому вигляді. Для їх уточнення ДПАУ розробляє і затверджує методично-інструктивний матеріал у вигляді інструкцій, методичних вказівок і положень з метою деталізації норм законодавства.
Методично-інструктивний матеріал повинен відповідати певним вимогам, зокрема: конкретність, однозначність трактування, доступність для сприйняття і розуміння.
Базою для виконання поставлених вимог є надання наочних прикладів, що деталізують усі варіанти обчислення і сплати конкретного податку із поданням методики розрахунків і джерел необхідних показників. Через те, що обчислення і сплата податків пов'язані із заповненням і поданням відповідних документів, методично-інструктивний матеріал повинен охоплювати питання щодо оформлення податкової звітності. В уніфікованих формах податкової звітності подається наочний порядок обчислення податків, тому показники в цих формах розміщуються в такій послідовності, щоб максимально точно відобразити методику розрахунків.
Методика обчислення податків визначається законодавчими актами і конкретизується нормативно-інструктивними документами. Методика обчислення сум податків і зборів - це алгоритм обчислення конкретного податку або збору, поданий у словесній формі або за допомогою формул. Вона охоплює такі етапи:
1) встановлення інформаційних джерел, на основі яких здійснюється обчислення;
2) загальна характеристика об'єкта оподаткування;
3) формування системи показників, з яких складається об'єкт оподаткування;
4) опис послідовності та періодичності дій щодо обчислення об'єкта оподаткування;
5) застосування податкових ставок і пільг;
6) безпосереднє визначення суми податку, що

 
 

Цікаве

Загрузка...