WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Професійна етика податківця: проблеми формування - Реферат

Професійна етика податківця: проблеми формування - Реферат

великої професійної групи працівників правоохоронних структур? Передусім із своєрідного письмового зводу правил, принципів, етичних вимог, що отримали назву Кодексу честі. Професійний Кодекс честі - це узагальнення ряду моральних норм, найбільш необхідних, усталених й узагальнених. Це ті моральні норми, що схвалюються суспільством, населенням, а також самими працівниками ДПС, розглядаються ними як необхідні для моральної орієнтації кадрів, укріплення авторитету, підтримання престижу, виховання молодих співробітників, забезпечення єдності моральних вимог до всіх працівників ДПС.
Деонтологічні норми й кодекси працівників правоохоронних структур являють собою важливий соціальний інститут (нормативний та орієнтуючий), бо той, хто наділений відповідним соціальним статусом (у нашому випадку - статусом податківця), обов'язково стає суб'єктом та об'єктом соціальної регуляції.
Кодекс повинен акцентувати увагу саме на честі працівника ДПС. Він виходить із визнанняособливого ставлення до податківця з боку суспільства та ставлення до самого себе, в якому моральна цінність особи пов'язана з суспільним становищем людини, що уособлює владу держави, з гідністю людей цієї професії.
Морально-етичний кодекс податківця має визнавати високий авторитет моральних норм, їхню обов'язковість одночасно з правовими нормами. Він повинен спиратися на ідею єдності моральних норм, що діють у суспільстві, відсутності окремої моралі для тієї чи іншої професії. У ньому необхідно відобразити непорушний зв'язок права і моралі, що регулюють життя і діяльність людей з професією податківця.
Кодекс повинен виходити з того, що об'єктом професійної діяльності працівника ДПС є інші люди зі своїми правами, свободами, добрим ім'ям. Працівник ДПС, наділений, відповідно до Закону "Про державну податкову службу України", великими владними повноваженнями і правами, повинен зосередити свою увагу на найважливішому - служінню державі, закону, справедливості.
Підтримка своєї кваліфікації на високому рівні, постійне самовдосконалення повинні розглядатися у Кодексі як моральний обов'язок податківця. Працівник, який його не дотримується, перестає бути компетентним.
Морально-етичні норми повинні відобразити положення про свободу податківця від громадського осуду, від страху перед критикою його діяльності. Йдеться не про те, що працівник ДПС об'єктивно позбавлений від впливу громадської думки, що взагалі неможливо, або від критики. Свобода податківця означає внутрішній стан, здатність протистояти "громадській думці", не боятися можливої критики, якщо вони суперечать уявленням податківця про законне і справедливе вирішення конкретної справи, совісті працівника ДПС.
Кодекс повинен включати необхідність забезпечити високу культуру спілкування з платниками податків. Працівник ДПС повинен проявляти терпимість, чемність, тактовність і повагу до осіб, з якими він спілкується під час виконання службових обов'язків.
Зазвичай моральні кодекси приділяють значну увагу професійному обов'язку, який покладається на людину у зв'язку з обранням нею тієї чи іншої професії. Вимоги професійного обов'язку юридично закріплюються у законах, статутах, положеннях, інструкціях. У цих актах міститься і моральна оцінка вчинків фахівців. Детально ці проблеми розроблено, напри-клад, у законодавстві України, яке стосується юристів.
Таким чином, система моральних норм (етика податківця) повинна бути сукупністю правил, що визначатимуть службову поведінку податківця, а також включатимуть норми, що базуються на існуючих законах і відомчих нормативних документах, які врегулюють відносини з працівниками інших організацій та установ, громадянами, сприятимуть глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обв'язків.
Моральні норми повинні наповнювати діяльність органів ДПС гуманним змістом. Етика працівника податкових органів сприятиме формуванню моральної свідомості податківців, орієнтуючи їх на обов'язкове дотримання моральних норм, забезпечення соціальної справедливості, захисту честі та гідності. Етичний кодекс податківця зможе виразити самоцінність морально-професійних нормативів у науково-обгрунтованих положеннях, дозволить кожному податківцеві зробити оптимальний вибір цінностей, дій, поведінки. Робота з його створення триває.
Література:
1. Недюха М., Задояний М. Шляхи гуманізації відносин платників податків та податківців // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 9; Трофімова Л. Гармонізація відносин платників податків і органів податкової служби // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2001 - № 1(11); Співпраця податкових органів та Асоціації платників податків України - шлях до створення умов для добровільної сплати податків // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 44. - С. 6-10.
2. Азаров Н. Нам нужен Налоговый кодекс, в котором будут сбалансированы интересы государства и налогоплательщиков // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 40. - С. 6-9.
3. Етика: Навч. посібник / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасесевська та ін. / За ред. проф. В.О. Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 3.
4. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М., 1991. - С. 270.
5. Загальні правила поведінки державних службовців // Праця і зарплата. - 2000. - № 48 (244). - Грудень.
6. Жаров А., Дмитрук П. Мораль та культура спілкування працівників податкової міліції - важлива умова забезпечення їх особистої безпеки // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2000 - № 3 (9). - С. 193-203.
7. Скоромцова Т.О. До проблеми формування морально-етичних норм поведінки працівників ДПС// Збірник матеріалів науково-практичної конференції - Ірпінь: АДПСУ, 2001. - С. 183. Скоромцова Т.О., Чеховська І.В., Пелепей Н.В. До питання культури та етики взаємовідносин у податковій сфері // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Збірник матеріалів наукової конференції. - Ірпінь: АДПСУ, - 2002. - С.320-322.
8. Норми поведінки в системі податкової служби України. Професійна чесність. Відповідальність. Етика. - Державна податкова адміністрація України. Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби. - Київ, - 2003. - С. 3.
9. Савченко Л.А., Мазур І.А. Принципи діяльності органів державної податкової служби України // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Збірник матеріалів наукової конференції. - Ірпінь: АДПСУ, 2002. - С. 234-235.

 
 

Цікаве

Загрузка...