WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення - Реферат

Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення - Реферат

вирахувань.
Також проектом передбачаються (ст. 3 026) обмеження прав на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на суму витрат, пов'язаних із іпотечним кредитуванням. При цьому передбачаються лише сумарні обмеження на основі розміру мінімальної заробітної плати. Вітчизняна практика встановлення рівня мінімальної заробітної плати свідчить, що вказана пільга може втратити своє значення для регулювання соціально-економічних процесів. Держава ж покликана стимулювати забезпечення прав громадян на житло за середніми нормами. Тому доцільно було б застосувати обмеження прав на зменшення сукупного оподатковуваного доходу на суму витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків з іпотечного житлового кредиту, враховуючи площу житла.
Податок на додану вартість. Непрямі податки справляють надзвичайний вплив на ринковий попит. Як відомо, саме попит є сигналом для реального розвитку виробництва. Тому завданням номер 1 сьогодні потрібно назвати вдосконалення непрямих податків із метою згладжування їх дестимулюючого впливу на економічну активність.
Механізм непрямого оподаткування, закладений проектом Податкового кодексу, на нашу думку, також потребує вдосконалення.
Наприклад, на сьогодні, враховуючи низьку платоспроможність, більша частина населення країни позбавлена можливості нормальної організації відпочинку. Це суттєво впливає на здоров'я нації та стан робочої сили. Крім того, низький платоспроможний попит населення є гальмом на шляху розвитку вітчизняної туристичної галузі та санаторної системи лікування. Ці галузі є визнаним потенційним джерелом прибутків. Тим біль-ше, що вони особливо важливі для окремих регіонів країни. Останнє пов'язує політику держави в галузі непрямого оподаткування з регіональною політикою та актуалізує перегляд деяких пільг з ПДВ. З метою стимулювання попиту на послуги вказаних галузей доцільним є введення пільги з ПДВ, яка матиме своїм наслідком зниження цін на путівки. Ураховуючи те, що дані галузі мають потенційні можливості швидкого відновлення та отримання значних прибутків, втрати бюджету в результаті введення пільги з ПДВ у майбутньому будуть багаторазово компенсовані через оподаткування прибутку.
Недосконалим є також пільговий механізм, передбачений для стимулювання виділення суб'єктами господарювання допомоги соціально незахищеним верствам населення. Найменш соціально захищеним з боку держави в Україні є сільське населення. Тому пільга щодо оподаткування ПДВ деяких послуг окремим категоріям сільського населення, передбачена проектом Кодексу, заслуговує на підтримку. Однак її розмір (17 гривень на особу на місяць) не можна назвати відчутним для населення. Адже послуги лише з оранки ґрунту сьогодні, наприклад, коштують 80-100 грн. за 1 га присадибної ділянки. Що ж до продуктів харчування, то розмір даної пільги на місяць дорівнює вартості 1 кг ковбаси 1 сорту. Ураховуючи викладене, необхідно довести розмір цієї пільги до рівня мінімальної зарплати. Тим більше, що вказана пільга стосується сільських багатодітних сімей, ветеранів праці і війни, реабілітованих громадян, інвалідів, одиноких осіб похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Ураховуючи сьогоднішній рівень безробіття в Україні, потрібно визнати, що держава зобов'язана створити умови для вільної трудової міграції. Однією з таких умов є сприяння забезпеченню житлом. Податковим кодексом передбачено відповідні пільгові механізми у податку на доходи фізичних осіб та ПДВ щодо будівництва нового житла. Логіка побудови ПДВ чітко не виключає можливості оподаткування продажу фізичними осо-бами ненового житла. Це може стати перепоною трудовій міграції населення. Тому в статті 4 013 необхідно передбачити частину, що виключає зі складу об'єктів оподаткування операції з продажу фізичними особами власного ненового житла. При цьому можуть передбачатися обмеження, що унеможлюють використання цього положення підприємцями відповідного роду діяльності з метою ухилення від оподаткування.
Розділ 4 Податкового кодексу містить, на нашу думку, деякі неузгоджені позиції. Неузгодженими між собою, наприклад, є частини (3) та (4) статті 4 041 Кодексу. У частині (3) зазначеної статті щодо відшкодування податкового кредиту з ПДВ застосовується часовий період 3 місяці, а в частині (4) абсолютно необґрунтовано визначається період 6 місяців. Ураховуючи те, що говориться про однакові процеси, лише з використанням різних методів відшкодування, необхідно уніфікувати терміни. Це значно спростить податковий механізм і процес адміністрування ПДВ.
Вади механізму адміністрування ПДВ проявляються ще в одній позиції цього законопроекту. Як уже зазначалося, податки активніше та акуратніше сплачуються платниками тоді, коли держава забезпечує рівність платників і справедливість щодо них. Особливо, це проявляється у випадках, коли платники ведуть однакову діяльність і відрізняються лише ринками збуту (експорт продукції чи продаж всередині країни). У таких випадках можуть застосовуватися стимулюючі пільги відносно експорту, але механізм адміністрування податку повинен бути однаковим. Однак статті 4 041 та 4 042 передбачають особливий статус деяких платників у відносинах з податковою службою. Застосування цих норм, крім усього, може сприяти і розвитку корупції в податкових органах. Особливо це стосується положення про перевірки платників з "позитивною податковою історією" при відшкодуванні податкового кредиту.
Сьогоднішній стан вітчизняної економіки доводить необхідність державного сприяння організації та розвитку нових підприємств. І прямі, і непрямі податки повинні сприяти реальному інвестуванню. Саме з цією метою необхідно спростити механізм відшкодування податкового кредиту з ПДВ щодо операцій з придбання (спорудження) основних фондів. Проект Податкового кодексу не сприяє вирішенню цього питання, адже передбачає наступне: "4 042.(3). У разі, якщо платник не здійснює операції з продажу товарів, робіт, послуг на постійній основі, а здійснює лише операції з придбання товарів, робіт, послуг, включаючи придбання (спорудження) основних фондів суми від'ємного значення податку на додану вартість, що виникли у зв'язку з таким придбанням, зараховуються у зменшення податкових зобов'язань платника наступних звітних податкових періодів до повного їх погашення сумами податкових зобов'язань". Тобто весь період будівництва основних фондів платник не отримуватиме відшкодувань. Це суттєва перешкода для створення нових підприємств, особливо зі складнимитехнологіями (де будівництво є досить тривалим).
З проведеного нами аналізу видно, що проект Податкового кодексу поки що має деякі недоліки в частині вдосконалення регулюючих механізмів оподаткування і потребує доопрацювання. Однак це не означає втрату його актуальності. Саме з Кодексом пов'язані перспективи розвитку податкової системи України. Він повинен визначити та деталізувати порядок функціонування податкової системи, порядок введення, зміни та відміни податків і зборів. Іншими словами, на Податковий кодекс покладається надія щодо створення єдиної комплексної системи податків у країні з оптимальним співвідношенням між прямими та непрямими податками, податками з фізичних та юридичних осіб.
Література:
1. Проект Податкового кодексу України (розглянутий Верховною Радою України у другому читанні).
2. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. - 362 с.
3. Андрущенко В. Л.Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. - Львів: Каменяр, 2000. - 303с.

 
 

Цікаве

Загрузка...