WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення - Реферат

Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення - Реферат


Реферат на тему:
Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення
Сьогодні всім зрозуміло, що діюча в Україні система оподаткування має ряд суттєвих недоліків. Перш за все, це надвисокий податковий тиск та винятково фіскальна спрямованість, слабкість механізмів позитивного регулюючого впливу на економіку, заплутаність і громіздкість податкового законодавства. Це доводить необхідність відповідних реформ, сутність яких можна зрозуміти зі змісту проекту Податкового кодексу.
Виходячи з викладеного, необхідно зазначити, що основне призначення Податкового кодексу ми вбачаємо у систематизації податкового законодавства, забезпеченні доступності змісту останнього для розуміння платника, посиленні регулюючих механізмів оподаткування та послаблення податкового тиску. Разом з тим, не можна не погодитися з такою думкою: "Розв'язання накопичених протиріч можливе лише за умови, що Податковий кодекс не просто об'єднає діючі закони та нормативні акти, але й ліквідує проблеми, що накопичились" [2].
У зв'язку з цим проаналізуємо зміст Податкового кодексу щодо вирі-шення в ньому зазначених проблем.
Розглянемо перш за все питання систематизації податкового законодавства, його єдності та узгодження (щодо різних податків). Саме для забезпечення досягнення цієї мети Податковий та Митний кодекси повинні бути, на нашу думку, єдиними законодавчими актами з питань оподаткування. Однак деякі статті загальних положень Податкового кодексу (1001, 1002, 1011) передбачають існування додаткових законодавчих актів. У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що існування іншого законодавства з питань оподаткування нівелює роль та призначення цього Кодексу, знизить прогнозованість впливу податків на економічну діяльність, ускладнить систему розрахунків з бюджетом.
Перелік податків, передбачених Кодексом, повинен бути вичерпним. Будь-які інші платежі на користь держави не можуть існувати, тому що податкова система буде громіздкою та незрозумілою. Частина 4 статті 1001 все ж таки передбачає існування "інших платежів".
Крім того, цей же перший розділ Кодексу дає загальний перелік усіх пільг і пільгових механізмів оподаткування. Якщо ж проаналізувати пільги та пільгові механізми, закладені в окремі податки, то не всі вони передбачені першим розділом цього Кодексу. Наприклад, забули автори включити такі пільгові механізми, як виключення з бази оподаткування окремих її складників і прискорена амортизація.
Не до кінця опрацьованими також, на нашу думку, є і механізми оподаткування окремими податками. Зупинимося на основних із них (згідно з фіскальною ефективністю та регулюючою роллю).
Податок на прибуток підприємств. Відповідно до прийнятих у нашій державі принципів оподаткування, один і той же об'єкт повинен оподатковуватися одноразово. Якщо ж запровадити норми, передбачені проектом Кодексу (розділи 2-3), то це фактично означатиме стягнення з одного і того ж об'єкта (дивідендів) двох прибуткових податків - 25 % податку на прибуток підприємств і 15 % податку на доходи фізичних осіб. Розглядається саме той випадок, коли капітал інвестований фізичною особою і саме на її користь провадиться виплата дивідендів підприємством. Це поставить у нерівні умови інвесторів-юридичних осіб та інвесторів-фізичних осіб (для юридичних осіб оподаткування дивідендів провадиться одноразово, для фізичних - передбачено оподаткування двічі). Останнє означає порушення принципів справедливості в оподаткуванні та матиме своїм наслідком пригнічення інвестиційної активності заможного населення.
Той же розділ 2 Кодексу фактично зберігає діючий порядок визначення балансової вартості основних фондів. Але такий порядок демонструє ряд недоліків, що полягають у подовженні термінів амортизації основних фондів, і слабких механізмів стимулювання їх оновлення. Наприклад, завдяки відніманню (див. формулу - п. 3 ч. 1 ст. 2078 проекту Кодексу) амортизації, нарахованої за минулий звітний період, термін перенесення вартості комп'ютерної техніки в Україні в середньому у 3 рази довший, ніж у нових індустріальних країнах. Подовження цього терміну є перепоною оновлення парку обладнання. Тому порядок визначення балансової вартості основних фондів необхідно переглянути.
Проект податку на прибуток підприємств, закладений у Кодексі, також демонструє спробу уряду перекласти на підприємства втрати держави, спричинені помилками уряду у питаннях грошової політики. Так, передбачається приєднання до валових доходів суміндексації основних фондів (стаття 2 078). Це фактично означатиме вилучення через оподаткування прибутку 25 відсотків компенсації втрат вартості основних фондів у результаті інфляції. У цьому вбачається спроба дещо застрахувати доходи бюджету від інфляції. Однак таке призначення у податковій системі мають непрямі податки, суми надходжень від яких змінюються разом з динамікою цін. У прямому ж оподаткуванні такі спроби призведуть лише до одного - дестимулюючого впливу держави на технологічний прогрес.
Слабкими та недосконалими, на нашу думку, є запропоновані в проекті Податкового кодексу механізми стимулювання малого бізнесу. Зарубіжний досвід свідчить, що малий бізнес може бути значним джерелом доходів бюджету, а також засобом вирішення ряду соціальних проблем (особливо пов'язаних з безробіттям). Останнє доводить необхідність стимулювання його розвитку в Україні. Найдієвішим механізмом щодо цього є встановлен-ня пільгових ставок податку на прибуток. На жаль, стаття 2 086 проекту Кодексу такого не передбачає [2, с. 305].
Сьогодні багато уваги приділяється питанням наведення порядку в оподаткуванні та попередження корупції в податкових органах. Вирішення цих проблем можливе у випадку, коли прямі контакти платників із представниками податкової служби зведені до мінімуму. Це доведено італійською школою державних фінансів (Ф. Нітті) [3, с. 152]. З цією ж метою, на нашу думку, не потрібно ускладнювати механізм сплати авансових внесків податку на прибуток додатковими інструкціями та звітними документами. Проект Податкового кодексу передбачає, крім декларацій про прибуток, ще й здавання платниками розрахунків авансових внесків. Але ж авансові внески можуть бути розраховані автоматично - наприклад, пропорційно податковим зобов'язанням за минулий рік. Відповідна інформація для нарахувань є і в платника, і в підрозділу податкової служби. Це зняло б необхідність подання розрахунку та виключило б додатковий нормативний акт, що регламентує його складання і порядок представлення.
Податок на доходи фізичних осіб. Будь-які податки (а особливо прибуткові), за висновками ще У, Петті, активніше сплачуються населенням тоді, коли механізм оподаткування передбачає максимальне втілення принципів соціальної справедливості [3, с. 153]. Особливо це стосується податкових пільг. Застосування норм статті 3 018 проекту Кодексу призведе до порушення принципів соціальної справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Так, учасники бойових дій, наприклад, незалежно від місця тачасу є однією соціальною групою, а пільги передбачено лише для учасників Другої світової війни.
Та не тільки в цьому слабкість пільгового механізму зазначеного податку. Наприклад, зарубіжний досвід свідчить, що у випадку, коли не передбачається неоподатковуваного мінімуму, повинні бути закладені стандартні вирахування з податків, які провадяться всіма платниками незалежно від інших пільг. Український варіант податку на доходи фізичних осіб передбачає користування пільгами на вибір (за більшим розміром) без стандартних

 
 

Цікаве

Загрузка...