WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми удосконалення податкової системи в державному податковому менеджменті: історичний аспект - Реферат

Проблеми удосконалення податкової системи в державному податковому менеджменті: історичний аспект - Реферат

від досконалості закону, що регулює його: справляння, узгодженості даного закону з рештою податкових законів: якості інших нормативно-правових актів; нарешті, від самих органів фіску [4, с. 47-48].
У фінансовій літературі проблема ефективної податкової структури розглядається переважно під кутом зору відповідності податкової системи основним принципам оподаткування. Забезпечення цієї відповідності ряд економістів вважають критерієм ефективної податкової структури.
На думку А.М. Соколовської, ефективна податкова структура дає:
1) можливість "побудувати модель податкової системи, яка б забезпечувала реалізацію регулюючої податкової політики, причому політики, сприятливої для розвитку продуктивних сил;
2) ідею оподаткування монопольного прибутку;
3) ідею диференційованого підходу до обкладання прибутку залежно від того, використовується він на споживання, чи на капіталовкладення;
4) ідею стимулювання за допомогою податку на прибуток зростання дохідності капіталу внаслідок підприємливості, впровадження досягнень НТП у виробництво;
5) ідею податкового регулювання структури економіки;
6) ідею обмеження за допомогою оподаткування непродуктивного споживання, стимулювання продуктивного використання доходу" [4, с. 52].
Проблема оптимізації оподаткування є вічною. Як стверджують деякі вчені-економісти, ще з середини XX ст. змінюються наукові підходи до розв'язання проблеми вибору форм оподаткування та їх комбінації в певну систему. Оптимальне прибуткове оподаткування вимагає співставлення отриманої і втраченої вигоди відповідно до обох критеріїв. Від ставлення суспільства до проблеми рівності залежить його рішення оподатковувати цінові еластичні товари, наприклад ювелірні вироби, за вищою чи нижчою ставкою, ніж ціново-нееластичні, такі як продукти харчування [4, с. 59].
"Оптимальна структура оподаткування визначається як така, що максимізує добробут суспільства, в якому баланс між омертвілими збитками і нерівністю відображає ставлення до рівності та ефективності. У різних суспільствах може надаватися перевага різним системам оподаткування, якщо в цих суспільствах існують різні погляди на нерівність" [10, с. 572].
Стосовно проблем державного податкового менеджменту потрібно зазначити: по-перше, вирішення теоретичних та суто практичних питань побудови оптимальної податкової системи є предметом державного податкового менеджменту, який реалізується через аналіз стану та прогнозу-вання податкових надходжень, стратегічне бачення закономірностей форму-вання податкового потенціалу країни та регіонів [11, с. 90].
По-друге, побудова оптимальної податкової системи завжди на території України була і залишається донині одним із основних елементів державного податкового менеджменту [9, с. 102].
По-третє, організацію та способи стягнення податків на кожному етапі історичного розвитку податкової системи України найбільш чітко характеризує встановлений державний податковий менеджмент [9, с. 103]
Молода Українська держава протягом останніх десяти років будує свою власну податкову систему, враховуючи досвід інших країн, що не є простим його копіюванням. Адже не можна переносити податкову систему будь-якої країни на реалії нашої економіки [2, с. 54].
Історія сучасної податкової системи України починає свій відлік від 25 червня 1991 року з прийняття Закону України "Про систему оподаткування", в якому закладені основні її домінанти. Дотримання основних принципів оподаткування надзвичайно важливе для ефективної реалізації податкової політики сьогодні й створення оптимально справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в найближчому майбутньому [2, с. 55].
Вирішити питання реформування податкового законодавства можна, певна річ, шляхом прийняття Податкового кодексу України, при підготовці якого не ставилося б за мету абсолютно замінити чинні елементи податкової системи, бо такий крок може призвести до хаосу, знищення зрозумілих для платників податків механізмів.
Проектом Кодексу, який 29 листопада 2002 року прийнято Верховною Радою України в другому читанні, передбачене суттєве скорочення загальної кількості податків і зборів як загальнодержавного рівня, так і місцевого (21 вид податків і зборів проти 39 у чинній системі оподаткування), що дозволить дещо спростити їхнє адміністрування [8, с. 83].
Таким чином, із усього вищесказаного можна зробити наступні висновки та пропозиції. По-перше, сучасна податкова система - це сукупність елементів, яка складається з науково обґрунтованої кількості податків, оптимального співвідношення між прямими і непрямими податками; визначених окремих спрощених податків, сучасних податкових форм організації нарахування та сплати податків до бюджету.
По-друге, сьогодні найболючішими проблемами вдосконалення податкової системи України є: чисельність податків, співвідношення прямих і непрямих податків, ефективність податкової структури, оптимізації оподаткування та ефективний державний податковий менеджмент.
Пропонуємо запроваджувати податкову систему з невеликою кількістю податків тому, що вона забезпечує значно більші надходження до дохідної частини бюджету.
Необхідно більше звертати увагу не на види податків, а на рівень податкової ставки, механізм визначення об'єкта оподаткування, спосіб утримання, умови, за яких встановлено даний податок, досконалість закону, що регулює його справляння, узгодженість даного закону з рештою податкових законів, якість інших нормативно-правових актів, нарешті, самі органи стягнення податків.
Ефективною податкова структура, на нашу думку, може бути за умов забезпечення нею регулюючої податкової політики, оподаткування монопольного прибутку, диференційованого підходу до обкладання прибутку залежно від того, використовується він на споживання чи на капіталовкладення, стимулювання за допомогою податку на прибуток зростання дохідності капіталу внаслідок підприємливості, податкового регулювання структури економіки, обмеження за допомогою оподаткування непродуктивного споживання, стимулювання продуктивного використання доходу.Крім того, для ефективної організації та дослідження способів стягнення податків до дохідної частини бюджету більше уваги слід приділяти державному податковому менеджменту.
Література:
1. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251-XII - // Ліга-Закон. - Професіонал. - 7.33.
2. Вакулич І.П. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 54-59.
3. Загорський В.С., Благун І.Г. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу // Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 92-99.
4. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.
5. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. / За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 464 с.
6. Вишневский В.П. Методологические основы совершенствования налогообложения предприятий: Дис. ... д-ра екон. наук. - Донецк. - 410 с.
7. Финансовая энциклопедия / Под общ. ред. Г.Я. Сокольникова, Д.П. Боголепова, А.И. Буковецкого, Н.Н. Деревенко, Д.Г. Тарасова. - 2-е изд. - М., Л.: Госиздат, 1927. - 1148 с.
8. Піхоцький В.Ф. Реформування податкової системи України - вимога сьогодення // Фінанси України. - 2003. - № 9. - С. 80-84.
9. Філоненко М.М. Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2003. - 2(20). - С. 102-108.
10. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А. Олійник, Р.Скільський. - К.: Основи, 1998. - 854 с.
11. Філоненко М.М. Державний податковий менеджмент в умовах сучасної економіки // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2001. - № 4(14). - С. 89-93.

 
 

Цікаве

Загрузка...