WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи - Реферат

Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи - Реферат

співпраці з організованими злочинними угрупованнями і які бажають "почати життя з чистого листка" без загрози бути вбитим. Другий метод - репресивний, необхідний як своєрідна реакція на соціальні негативні наслідки ліберального і який полягає в розширенні та зміцненні відповідних підрозділів МВС, СБУ, податкової служби, Міністерства фінансів; вдосконаленні взаємодії спецслужб, формуванні системи тотального контролю; загальне жорстке законодавство, направлене проти тіньової економіки, посилення заходів покарання. Звичайно, від використання репресивних методів очікувати позитивних соціальних результатів не потрібно, тому що при проведенні даного курсу влада зіткнеться не тільки з тіньовиками-господарниками, але й значною частиною робітничого класу, якому тіньова економіка дозволяє вчасно отримувати заробітну плату та уникнути безробіття.
У сучасних умовах було б помилково заперечувати необхідність термінової розробки концепції та програми державної політики відносно тіньової економіки. При цьому важливо розглянути два питання. По-перше, сьогодні до складу тіньовиків входять не тільки кримінальні, але й звичайні вітчизняні підприємці, обкладені з усіх боків податками, замучені постійними змінами "правил економічної гри". Чи варто ототожнювати тих і інших, чи підхід держави до цього повинен бути диференційованим? По-друге, в тіньовій економіці знаходяться величезні капітали, і це відбувається в умовах назрівшої кризи капіталовкладень, коли інвестиційна діяльність неухильно наближається до точки повного затухання. Необхідно виробити стратегію повернення цих ресурсів на потреби економічного росту України.
Проблема існування в державі значного пласту тіньової економіки ніколи не буде вирішена остаточно без обґрунтованого, дійового комплексу превентивних заходів, направлених на усунення тих об'єктивних обставин, які, як вже зазначалось, перетворюють людей на "тіньовиків", тобто злочинців. Серед цих заходів потрібно виділити такі:вдосконалення та лібералізація податкового законодавства, диференційований підхід до кваліфікації порушень у сфері оподаткування як кримінальних або ненавмисних, вдосконалення системи застосування санкцій до порушників.
Формуючи, концептуальну основу політики відносно тіньової економіки, необхідно мати на увазі наступні обставини: по-перше, повернення до монополії державної власності й адміністративно-розподільчої системи вже виключене; по-друге, потрібно змінити моделі реформування економіки в цілому, при цьому на перше місце нової моделі необхідно поставити інтереси вітчизняних виробників та споживачів; по-третє, для здійснення цієї зміни потрібно привести в рух всі зацікавленні сили, виключаючи і ті, які вже працюють у тіньовому секторі економіки.
Реалізація даного підходу потребує чіткого розмежування капіталів кримінальних елементів і тіньовиків-господарників та відображення цього розподілу в нових економічно-правових актах, зокрема в законодавстві по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Проте не всіх "тіньовиків" можна однозначно віднести до злочинців, чимало з них загнанні в економічне підпілля життєвими негараздами, неповнотою та недосконалістю законодавства. Проблема тут довоєнна: в одному випадку локалізувати і покарати безперечний кримінал і, в іншому - легалізувати та поставити на службу економіці країни капітал некримінального походження. Водночас є потреба у змінах і доповненнях до чинного господарства, виробленні механізмів легалізації та інвестуванні капіталів незлочинного походження. Вони повинні одержати законодавче закріплені гарантії недоторканості та недопущення експропріації. Відпрацювання критеріїв розмежування кримінальних елементів та тіньовиків-господарників - важливе завдання економістів, соціологів, спеціалістів правоохоронних органів.
Враховуючи вище сказане, необхідно, з одного боку, змінити загальні умови господарювання, з іншого - здійснити спеціальну програму інтеграції на міцній основі тіньової та легальної економіки. Необхідно розробити націлений на паралельне рішення цих двох завдань комплексно-правовий підхід, пов'язаний із вдосконаленням податкового законодавства в напрямі забезпечення відповідних умов розвитку підприємства. Для створення і підтримання сприятливого господарсько-правового середовища для бізнесу потрібна постійна корекція легітимних умов діяльності підприємців, пріоритетна відносно посилення репресивних, кримінально-правових методів. Перш за все це стосується податкового режиму.
Варто звернутися також до досвіду нової економічної політики 20-х років, яка, як відомо, включала і програму легалізації прихованих капіталів. Суттєву роль тоді зіграла розумна податкова політика: податки становили 25 % доходів приватника, який відразу активізувався, причому в першу чергу в сферах, які працювали на споживання. Коли ж було прийнято рішення витіснити приватника, податки почали підвищуватись: спочатку до 30 %, пізніше, з переходом до індустріалізації та масової колективізації, - до 90 %.
Згідно з існуючим сьогодні податковим законодавством сумарна податкова ставка залишається вище 30 % внутрішнього валового продукту, а з соціальними виплатами (пенсійний фонд, фонд зайнятості, дорожній збір) більше 4 %. Світова практика оподаткування та аналіз діючої на Україні податкової системи вказують на необхідність скорочення оподаткованої бази до 26-28 % ВВП (без врахування соціальних витрат); реконструкції податкової заборгованості, насамперед для малого бізнесу в переробній та легкій промисловості; звільнення від податкового пресу частини прибутку, яка йде на розширення виробництва, створення нових робочих місць; перенесення центру ваги податкового тягаря з сфери виробництва у сферу особистого споживання, на доходи і майно громадян, застосування рентних платежів. Також потрібно розробити і реалізувати діючі заходи захисту населення з боку держави від фінансових махінацій, забезпечити гарантії захищеності заощаджень і капіталів, а також інституту приватної власності.

 
 

Цікаве

Загрузка...