WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми автоматизації бізнес-процесів податкової служби - Реферат

Проблеми автоматизації бізнес-процесів податкової служби - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми автоматизації бізнес-процесів податкової служби
Перехід України до ринкових відносин, подальше розгортання державотворчих процесів, проведення соціально-економічних реформ, розширення міжнародного співробітництва, розвиток демократизації суспільства в умовах революційних зрушень у науково-технологічній сфері на початку XXI століття викликають різке зростання вимог до рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління. На сучасному етапі переходу від індустріального до інформаційного суспільства ступінь використання інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, забезпечення обороноздатності країни, соціально-політичної стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні державою. Автоматизована інформаційно-аналітична система органів державної податкової служби України як складова частина Інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування скерована на забезпечення оперативності, достовірності, доступності інформації в органах ДПС, а також підвищення ефективності та досягнення якісно нового рівня прийняття рішень у системі управлінні державою.
Разом із становленням податкової служби розвивалась також і інформаційна система. Метою створення інформаційної системи податкової служби є автоматизація процесів прийняття рішень щодо адміністрування податків.
Перший етап (1993-1998 рр.) розвитку інформаційної системи включав поступову автоматизацію бізнес-процесів районного рівня за допомогою автоматизованих робочих місць (АРМ), створених у середовищі СКБД FoxPro. Засобами АРМ були автоматизовані такі процеси:
- ведення карток особових рахунків, відстрочок, журналу висновків платників податків юридичних осіб - АРМ "Держдоходи";
- облік юридичних осіб - АРМ "Облік платників";
- облік суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб - АРМ "Підприємці";
- облік фізичних осіб - платників земельного податку - АРМ "Земля";
- наповнення Єдиного державного реєстру фізичних осіб - АРМ "ДРФО";
- планування документальних перевірок та ведення журналу обліку результатів контрольно-перевірочної роботи - АРМ "Аудит";
- облік реструктурованих сум - АРМ "Реструктуризація";
- ведення журналу взаємозаліків;
- ведення журналу видачі патентів.
Звітні АРМи районного рівня нараховували більш ніж 20 одиниць та, як правило, дозволяли виконувати такі прості функції:
- введення даних звіту;
- контроль введеної інформації за рахунок збитковості вводу (додатково вводилися контрольні суми рядків чи граф );
- передача структурованого файла до обласної ДПА;
- зведення (агрегація) даних на обласному рівні;
- передача звіту по області до ДПА України.
Усі перераховані вище АРМи автоматизували окремі ділянки і не були інтегровані між собою, хоча й мали певні точки інтеграції (як правило, на рівні облікових даних або на рівні облікових даних і картки особового рахунку). Більш того, незважаючи на можливість формування звітів автоматично, звітність ДПІ формувалась все ж таки вручну. Пояснення тому було наступне:
- недостовірність інформації в первинних базах даних;
- нецентралізоване ведення довідників;
- відсутність контролю за станом даних;
- дублювання даних у різних підсистемах та накопичення помилок.
Єдиною з перелічених систем, яка формувала центральну базу даних, була система ДРФО.
У 1997-1998 роках було розроблено автоматизовану інформаційну систему "Галузь". Ця система формувала з обмеженого переліку показників картки особового рахунку ("нараховано", "сплачено", "недоїмка", "переплата", "нараховано пені") та деяких облікових показників ("орган управління", "організаційно-правова форма", "форма власності", "основний вид діяльності") експортний файл, який передавався до обласного та центрального рівнів.
Звітність в основному формувалась помісячно, деякі звіти мали статус оперативної звітності, а також щодекади. Інформація з підсистеми "Галузь" дозволяла автоматизовано отримувати деякі звіти, однак велика похибка даних (5-15 %) не забезпечувала вимоги щодо достовірності інформації.
У 1998 р. у зв'язку зі зміною податкового законодавства було розпочато роботи по розробці АРМу "ПДВ", який розроблявся у середовищі СКБД FoxPro. Однак при побудові системи було запроваджено наступне:
- проаналізовані бізнес-процеси фізичних осіб - СПД і юридичних осіб, та виділено спільні, зокрема при веденні карток особових рахунків та облікових даних;
- запроваджено централізоване розповсюдження довідників;
- розроблено словник бази даних (опис таблиць, полів, індексів);
- розроблено систему контролю бази даних (перевірка унікальності первинних ключів, перевірка зовнішніх ключів, перевірка заповнюваності полів і інше);
- розроблено систему розподілу прав до даних за функціональною ознакою;
- систему спроектовано так, що основну бізнес-логіку з розрахунків та формування звітності було описано також у базі даних;
- модульний принцип побудови системи.
На жаль, існуюче технічне забезпечення та відсутність достатнього досвіду розробників не дозволила побудувати систему районного рівня на базі SQL-сервера. Однак принципи, закладені при проектуванні АРМу "ПДВ" дозволили на його основі розробити у 2000 р. автоматизовану систему "Облік податків і платежів", яка інтегрувала АРМ районного рівня в єдину систему. На момент написання статті дана система інтегрувала в себе такі підзавдання:
- ведення карток особових рахунків юридичних та фізичних осіб;
- ведення журналу обліку відстрочених сум;
- забезпечення процедур річних перерахунків для суб'єктів підприємницької діяльності;
- ведення реєстру об'єктів оподаткування платників земельного податку фізичних осіб;
- забезпечення імпорту нарахованих з підсистеми по обробці податкової

 
 

Цікаве

Загрузка...