WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий тиск: психологічна інтервенція в засоби масової інформації - Реферат

Податковий тиск: психологічна інтервенція в засоби масової інформації - Реферат


Реферат на тему:
Податковий тиск: психологічна інтервенція в засоби масової інформації
Засоби масової інформації, як відомо, формують громадську думку, яка впливає в подальшому на політичні і соціально-економічні процеси в країні. Це має позитивні наслідки, якщо інформаційний матеріал об'єктивно відображає реалії життя і спрямований на прискорення науково-технічного і соціального прогресу. Проте недостатньо достовірна інформація або навіть і брехлива наносить вагомі збитки суспільству як матеріального, так і духовного характеру. Прикладом такого впливу засобів масової інформації на формування громадської думки можуть бути публікації про систему оподаткування в Україні.
Проблема системи податків почала постійно висвітлюватися на сторінках центральних і місцевих газет, журналів, у передачах по радіо і телебаченню з моменту прийняття Закону України "Про систему оподаткування"(1991). Причому з самого початку журналісти в публікаціях негативно ставилися до системи оподаткування в Україні. І в подальшому, з кожним новим нормотворчим актом: "Про акцизний збір" (1992 ), "Про прибутковий податок з громадян" (1992), "Про податок на додану вартість" (1997) та інші, критична "атака" раз у раз посилювалася. Податковій системі України стали присвоювати такі образливі епітети, як "фіскальна", "пригноблююча", "антигуманна", "антинародна" і навіть "кримінальна".
У психологічну антиподаткову кампанію до журналістів приєдналися вчені, які стали вважати, що головним детермінантом розвитку тіньової економіки в Україні є ухилення від сплати податків. Такої думки притримується О. Турчинов [1], Н. Кероза і І. Кичко [2], В. Борозюк [3], А. Бунич [4], М. Камлик [5], Д. Голосніченко [6], І. Дульська [7] та інші. Узагальнив думки вчених з цього приводу В. Пшонка: "За різними оцінками у вигляді податків стягується 60-80 % прибутків підприємств. Це формує у українських підприємців прагнення ухилення від сплати податків" [8].
Цікавими є результати досліджень, проведених в Україні Міжнародною фінансовою корпорацією влітку 1996 р. Було опитано 235 керівників приватизованих і приватних підприємств щодо податкової системи. 80 % опитуваних визначили, що приховують від оподаткування від 10 до 90 % прибутку підприємства [9].
Про значний податковий тягар, що несуть підприємці України, висловились у своїх виступах на сторінках газет і журналів і такі державні діячі, як В. Пинзеник [10], В. Ющенко [11], Ю. Кравченко [12] та інші.
Для виявлення сутності питання щодо "пригноблюючого" оподаткування в Україні потрібно, по-перше, встановити розмір сукупного податкового тиску на підприємницьку структуру, а по-друге, порівнювати його з провідними цивілізованими країнами світу.
Для розрахунку сукупного податкового навантаження на одну середньостатистичну підприємницьку фірму України застосуємо метод адекватної одиниці показників. Для цього існуючі нормативи оподаткування прибутку і фонду заробітної плати приведемо до бази оподаткування ПДВ, тобто до обсягу валового доходу фірми. А тому визначимо питому вагу кожної бази оподаткування середньостатистичної фірми:
, (1)
де di - питома вага і-ої бази оподаткування фірми;
bi - значення і-ої бази оподаткування фірми;
D - валовий дохід фірми.
Для розрахунку питомої ваги кожної бази оподаткування у валовому доході фірми України скористаємося даними офіційної статистики [13].
Розрахунки питомої ваги кожної бази оподаткування фірми зведено у таблицю 1.
Таблиця 1
Питома вага баз оподаткування у валовому доході середньостатистичної фірми України
Наші розрахунки питомої ваги баз оподаткування у валовому доході середньостатистичної фірми України несильно відрізняються від даних дослідження у Дніпропетровській області, проведеного Ю. Долгоруковим, Н. Редіним [14].
Сукупний податковий тиск на фірму, приведений до її валового доходу, подамо у вигляді алгебраїчного багаточлена:
, (2)
де Р - сукупний приведений податковий тиск на фірму;
a1 - норматив ПДВ (0,2);
а2 - норматив податку на прибуток (0,3);
а3 - норматив податку на фонд заробітної плати (0,377);
Аj - ставка акцизного збору для j-го товару.
Таким чином, сукупний податковий тиск на фірму має такий вигляд:
. (3)
Розрахуємо сукупний податковий тиск для середньостатистичної фірми України без урахування акцизного збору і місцевих податків і зборів:
Р = 1Ч 0,2 + 0,3 Ч 0,157 + 0,377 Ч 0,124 = 0,294. (4)
Податкове навантаження на фірму у даному випадку становить 29,4 % від обсягу її валового доходу.
Дослідження у західному регіоні України показали, що сумарні місцеві податки і збори не перевищують 3 % валового доходу фірми. Тоді з їх урахуванням податкове навантаження становитиме 32,4 % (Р1 = 32,4 %).
Урахуємо складову акцизного збору для фірми, що реалізує товари підакцизної групи. Для цього спочатку наведено розміри акцизного збору для окремих найбільш розповсюджених видів товарів (таблиця 2).
Таблиця 2
Ставки акцизного збору для окремих видів товарів
Для фірми, що реалізує товари і - підакцизної групи, податкове навантаження визначається:
, (5);
де Р2 - податкове навантаження на фірму, що частково реалізує товари підакцизної групи;
Аі - ставка акцизного збору для і-го товару;
di - питома вага і-го товару у валовому доході фірми.
Наприклад, для фірми, що реалізує бензин моторний, податкове навантаження становить:
Р2 = 32,4 % +10 % = 42,4 %.
Значна ставка акцизного збору на етиловий спирт пояснюється великою прибутковістю від оптової торгівлі горілчаними виробами, а при роздрібній торгівлі, а ще й на розлив - отриманням надприбутків. Питома вага акцизного збору у загальному обсязі податків, зборів і обов'язкових платежів становить 6,6 % [13].
Податкове навантаження на середньостатистичну фірму України становить 38 %. Порівняємо це податкове навантаження з навантаженням податків, зборів і

 
 

Цікаве

Загрузка...