WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів - Реферат

Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів - Реферат

модернізацію та стимулювання інноваційно-інвестиційних процесів пільги залишаються ледве не єдиною дією і доволі ефективним інструментом впливу. Він зауважує, що податкові пільги повинні мати жорстке цільове призначення, бути обмеженими в часі, а їх надання необхідно супроводжувати комплексним моніторингом [5].
Результатом ведення податкових пільг у 1992 р. стало загальне зростання кількості спільних підприємств з іноземним капіталом та рівня їх інвестиційної активності. Однак уже в 1996 році Законом "Про режим іноземного інвестування", пільги були скасовані, і це вплинуло на мотивацію нерезидента щодо створення таких підприємств в Україні. Рис. 1 наглядно демонструє, як відбувався спад активності. Починаючи з 1997 року, кількість спільних підприємств різко зменшилася та протягом 2001-2005 р. майже не змінилася. Дещо інша картина з підприємствами зі 100 відсотковими інвестиціями. Їх кількість потроху все ж таки продовжувала рости, але, починаючи з 2001 року, створення іноземних підприємств майже припинилося [3].
Проте, як видно з рис. 1, нерезиденти віддають переваги створенню спільних підприємств, ніж підприємств зі 100 відсотковою інвестицією, що не узгоджується з міжнародним досвідом і тенденціями інвестування. Так, Гостюк М., проводячи аналіз ефективності зарубіжних інвестицій в економіку країн Центральної та Східної Європи, показав, що позитивний ефект спостерігається, коли зарубіжні компанії на всі 100 % належать материнській компанії та повністю впроваджуються в міжнародну діяльність. Менш ефективними є ті, що користуються пільгами і преференціями приймаючої країни на умовах співпраці з місцевими компаніями шляхом створення спільних підприємств [2]. Таке становище, очевидно, має місце в країнах, нових членах ЄС, у яких не було тісних економічних зв'язків, які були, а в деяких галузях і залишились, у постсоціалістичних країнах. Досвід використання іноземних інвестицій в Україні шляхом створення спільних підприємств виявився більш продуктивним, оскільки Україна з цими країнами, і перш за все з Росією, зі слів Пахомова Ю., "сумісні та взаємодоповнюючі" [9]. Цепідтверджується кількістю спільних підприємств (рис. 1), які в 5 разів перевищують кількість іноземних підприємств, навіть незважаючи на відміну більшості пільг, згідно з Законом "Про режим іноземного інвестування".
Джерело: складено за даними Державного комітету статистики. - www.ukrstat.gov.ua.
Рис. 1. Кількість об'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
Як показує міжнародний досвід і практика діяльності нерезидентів в Україні, іноземні інвестори, зазвичай, не фінансують великі, довгострокові проекти, спрямовані на реструктуризацію економіки, підвищення її конкурентоспроможності, а тим більше у наукомісткі високотехнологічні галузі через дві причини:
1) занадто високі ризики отримання достатнього прибутку та повернення капіталу;
2) компанії-донори, і перш за все ТНК, завжди прагнуть до запобігання конкуренції, тому зацікавлені в тому, щоб країна, в яку надходять іноземні інвестиції, не випереджала в економічному розвитку, особливо в галузі високих технологій, які дають найбільший прибуток (наприклад, політика американських компаній у виробництві обчислювальної техніки, авіації та космонавтики).
У зв'язку з цим податкові пільги та інші преференції повинні надаватися в першу чергу тільки тим інвесторам, які будуть здійснювати стратегічні проекти, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки України. Пільги повинні бути обмежені в часі, регулюватися в законодавчому порядку залежно від мети та завдань щодо успішного розвитку економіки.
Таким чином, можна зробити висновок, що пільги щодо оподаткування можуть стати дієвим способом залучення інвестицій лише за умови прозорості та ефективності їх використання. Це буде сприяти вирішенню першочергових завдань щодо вдосконалення податкового законодавства в Україні. По-перше, гармонізації податкового законодавства щодо оподаткування спільної діяльності з метою усунення подвійного оподаткування та дискримінації в оподаткуванні нерезидентів. По-друге, сприятиме прискореному розвитку таких галузей економіки, які забезпечать освоєння нових видів техніки та технологій для підвищення конкурентоспроможності країни та добробуту нації в цілому.
Література:
1. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness. - N.Y. - Geneva, 2002. - 350 p.
2. Гостюк М. Зарубіжні інвестиції та економічні інтереси іноземних інвесторів // Еконо-міка України. - 2005. - № 8. - С. 81 - 85.
3. Державний комітет статистики. - www.ukrstat.gov.ua.
4. Економіка знань та її перспективи для України / За ред. В.М. Гейця. - К.: Інститут економіки прогнозування, 2005. - 168 с.
5. Загорський В.С. Податки для конкурентноспроможної економіки // Дзеркало тижня. - № 16-17 (595-596). - 29 квітня. - 2006.
6. Информационное агентство ИАЦ "ЛIГА" / ЛIГАБiзнесIнформ, украинская Сеть деловой информации, 2006 - http://www.liga.net/news/192676.html
7. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ. Дана, 2000. - 215 с.
8. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 371 с.
9. Пахомов Ю. Сравнительный соцэкогенез и управляемость экономическими и социаль-ными процессами в Украине и России // О-во и экономика. - 2001. - № 11/12. - С. 232-238.
10. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.
11. Притикіна О.Л., Стасюк Ю.М., Щипанова О.В. Інвестиційна політика України та інтеграція до ЄС // Фінанси України. - 2005. - № 5. - С. 36-43.
12. Соколовська А. Про стратегію реформування податкової системи України // Дзеркало тижня. - № 13 (592). - 8 квітня. - 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...