WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів - Реферат

Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів - Реферат

базу, яка регулює діяльність іноземних інвесторів на території України і це повинно було сприяти залученню іноземного капіталу. Статистика показує, що ріст ПІІ в економіку України дійсно відбуваєть ся. Так, станом на 01.07.2000 р. сукупний капітал нерезидентів становив 3596, 1 млн дол. США, в липні 2002 р. - 4745,2 млн дол. США; у липні 2005 р. - 9061,4 млн дол. США; а в липні 2006 р. - 18384,0 млн дол. США [3]. Однак, незважаючи на позитивну динаміку ПІІ, їхній обсяг залишається вкрай недостатнім. Хоча в 2005 році і відбувся значний притік іноземного капіталу в Україну, але це в перерахунку на душу населення на порядок менше, ніж у країнах - нових членах ЄС та країнах Центральної та Східної Європи.
Таблиця 1
Хронологія прийняття нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності інвесторів-нерезидентів в Україні
Дата Назва
10.09.1991 р. ЗУ "Про захист іноземних інвестицій в Україні"
13.03.1992 р. ЗУ "Про іноземні інвестиції"
20.05.1993 р. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування"
17.12.1993 р. ЗУ "Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні"
02.02.1994 р. ЗУ Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування"
19.03.1996 р. ЗУ "Про режим іноземного інвестування"
15.07.1999 р. ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності"
17.02.2000 р. ЗУ "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна і коштів вітчизняного походження"
20.12.2001 р. ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)"
28.12.2001 р. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 р.
Джерело: складено за даними "Законодавство України". -- zakon.rada.gov.ua.
Донині, з огляду на аналіз законодавства залишаються невирішеними проблеми щодо податкового регулювання залучення в Україну інвесторів-нерезидентів. Так, судячи із структури ПІІ, які надходять в економіку України, іноземний інвестор вкладає свої капітали в ті галузі економіки, які або забезпечують більший прибуток, ніж у країні нерезидента, або забезпечують високу швидкість оборотності капіталу і зменшують підприємницький ризик. Так, у І півріччі 2006 року в Україну приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність - на 592,4 млн дол. США, операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам - на 278,6 млн дол. США і на підприємствах промисловості - на 423,3 млн дол. США [3]. Це вказує на те, що в Україні ще не сформовано інвестиційний клімат і вона поки що не стала достатньо привабливою для іноземного інвестора.
До основних факторів, які в першу чергу впливають на інвестиційний клімат та перешкоджають притоку іноземних інвестицій в економіку України, за визнанням фахівців, належать такі: неврегульованість законодавства щодо збереження прав власності; побоювання політичної нестабільності; недосконалість діючої системи оподаткування; проблеми митного регулювання; рівень корупції та бюрократії.
Вирішальний вплив держави на економічну діяльність нерезидентів в Україні визначають два фактори: умови інвестування та правила оподаткування. Оподаткування - один із головних важелів, використовуючи який держава може впливати на рух інвестиційних процесів і спрямовувати їх в русло національних стратегічних інтересів.
Як бачимо із аналізу законодавчих актів, в українській податковій політиці можна виділити два етапи розвитку: на першому етапі відбулося пожвавлення інвестиційної діяльності шляхом надання податкових пільг іноземним інвесторам, на другому - відбувся перехід до національного режиму рівності оподаткування, за яким податкові стимули створюються лише для малого та середнього бізнесу залежно від обсягу доходів, або за територіальним принципом (розвиток вільних економічних зон).
У фінансовій теорії, зазвичай, виділяють дві основні функції податків: фіскальну та регулюючу. Деякі автори: М. Азаров, І. Караваєва, Ю. Палкін, Ю. Медвєдєв, В. Мельник, аналізуючи становище перехідних економік виділяють стимулюючу функцію. Донині в Україні перевага віддається в основному фіскальній функції, в той час як стимулююча функція податків достатньою мірою не реалізує своїх можливостей. Податкове стимулювання реалізується на практиці через систему пільг і виступає невід'ємною складовою державної економічної політики.
Щодо використання стимулюючої ролі податків існують різні думки. Так, А. Пересада зазначає, що "спроби залучати інвесторів шляхом особливих пільг, звільнень від оподаткування та впровадження вільних від оподаткування зон - політична помилка. Такі заходи дуже витратні, оскільки позбавляють країну податкових надходжень. Крім того, вони стимулюють корупцію та тіньову економіку" [10, c. 217]. Такої ж думки і А. Соколовська, яка вважає, що "часткові пільги - адресні податкові преференції для важливих інвестиційних проектів є неефективними, так як базуються на суб'єктивних рішеннях відносно важливості тих чи інших проектів, наслідком чого буде безпідставне розширення таких проектів, а саме використання пільги з метою ухилення від податку" [12].
Безумовно, поки що нема достатньої об'єктивної оцінки інвестиційних проектів, оскільки між обсягами інвестицій та конкретними результатами немає прямопропорційної залежності. На неї впливає багато факторів: політика уряду, стабільність законодавства тощо. Крім того, існує певний часовий лаг між надходженням інвестицій та отриманням від них прибутків [11].
Згідно з поглядами А. Крисоватого, "за економічного спаду нерідко доцільне застосуван-ня стимулюючої податкової політики" [8, c. 85]. В. Загорський стверджує, що в сфері регулятивного впливу держави на

 
 

Цікаве

Загрузка...