WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки в системі державних доходів України - Реферат

Податки в системі державних доходів України - Реферат

грн, у 1999 році - 130,4 млрд грн, у 2000 році - 173 млрд грн, у 2001 році - 204,1 млрд грн, у 2002 році - 220,9 млрд грн, у 2003 році - 263,2 млрдгрн [3, с. 5].
Відносні темпи зростання цього показника у порівняльних цінах позитивно характеризують економіку України за останні роки (рис. 2).
Рис. 2. Темпи росту ВВП (1992-2003 рр.)
Найбільші темпи приросту валової доданої вартості зафіксовано у будівництві - 23,3 %, обробній промисловості - 17,7 %, оптовій і роздрібній торгівлі - 12,5 %.
Про зміни в економіці України за останні роки свідчать також дані про хід виконання затверджених сум податкових надходжень. У 1999 році затверджені показники доходів зведеного бюджету виконано на 99,15 %, у 2000 році - на 107,37 %, у 2003 році - на 108,8 %.
Таким чином, виконання зведених показників бюджету держави забезпечено на 108,8 відсотка: план - 69175,7 млн грн, факт - 75285,8 млн грн, рівень виконання - 108,8 відсотка, перевиконання - 6110,1 млн грн. Порівняно з попереднім роком доходи збільшилися на 13331,5 млн грн. А до минулого року приріст склав 21,5 відсотка. Планові показники по надходженнях до загального фонду державного бюджету виконані і держав-ною податковою, і Державною митною службами України. Податкові органи забезпечили 17,2 відсотка приросту надходжень до попереднього року, а митні - 40,2 відсотка [4, с. 5].
По всіх основних бюджетоутворюючих податках забезпечено значні прирости порівняно з попереднім роком:
- по податку на прибуток підприємств - на 3839 млн грн, або на 40,9 відсотка;
- по прибутковому податку з громадян - на 2697,4 млн грн, або на 24,9 відсотка;
- по акцизному збору - на 1147,9 млн грн, або на 28 відсотків.
Одним із головних резервів використання потенціалу податків у дохідній частині бюджетів є діяльність органів податкової служби зі стягнення податкової заборгованості. Заходами примусового стягнення заборгованості додатково забезпечується близько третини усіх надходжень до зведеного бюджету.
Найбільшу питому вагу серед податкових надходжень має ПДВ, який найчастіше піддається критиці. Із метою реалізації економічної програми, проголошеної у Посланні Президента України до Верховної Ради "Україна: поступ у XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки", розроблено проект Податкового кодексу України. У ньому запропоновано суттєво знизити ставки основних податків. На сьогодні знижено ставки з 1.01.2004 року по таких основних податках, як податок на прибуток підприємств (25 %) та податок на доходи з фізичних осіб (13 %). Ставку обкладання ПДВ пропонується зменшити з 20 % до 17 %, із них 15 % - для формування звичайного бюджету та 2 % - для формування бюджету розвитку. Таке зниження зменшить податковий тиск на споживання, але напевно не приведе до зменшення цін на товари. При розрахунку суми ПДВ, що сплачується до бюджету, застосовується сальдовий метод (різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом) - найпоширеніший у світовій практиці. За такої методики сама додана вартість не обчислюється. На жаль, при визначенні бази оподаткування до доданої вартості входять непрямі податки: акцизний збір, мито. Тобто податок нараховується на податок, що порушує принцип оподаткування. Тому не дивно, що із 808 тис. зареєстрованих підприємств і організацій платниками ПДВ зареєстрована лише половина з них, тобто 408 тис., з яких платять податок 346 тис., або 85 %. Отже, з усіх зареєстрованих в Україні підприємств податок на додану вартість реально платять лише 50 відсотків [5, с. 5].
Тому назріла потреба щодо вдосконалення справляння податку на додану вартість, а саме - через касовий метод, який діє майже у всіх цивілізованих країнах світу. Повинен існувати централізований електронний облік платників ПДВ, з якого видно, хто і коли його сплатив по всьому ланцюжку. Відповідно, перерозподілу ПДВ усередині бюджету не відбувається, ним не затикаються інші "дірки".
У нашій країні все по-іншому - податкові зобов'язання виникають і по факту відвантаження, незважаючи на те, що гроші продавець фактично ще не отримав. Звідси і колосальне відшкодування з бюджету, що призводить до катастрофічних показників. Другим за розміром податкових надходжень до бюджету є податок на прибуток підприємств. Питома вага цього податку становила 27,3 % у 1993 році, а найменша була зафіксована у 2001 році - 15,1 % серед доходів зведеного бюджету України. Прибутковий податок з громадян посідає третє місце. Найменша питома вага його серед доходів зведеного бюджету була у 1996 році - 8,6 %, а найбільша у 2002 році - 17,5 %. Необхідно зазначити, що важливу роль у зведених доходах бюджету відіграють неподаткові надходження, їх частка коливається від 0,9 % у 1992 році до 29,9 % у 2001 році.
Для того, щоб адмініструвати податки грамотно, необхідне широке впровадження інформаційних технологій, яке сприятиме поліпшенню роботи податкових органів держави, підвищенню рівня адміністрування податків, істотному поповненню надходження усіх видів податків, зростанню добробуту населення та національного багатства в цілому. Податки повинні повноцінно виконувати фіскальну і розподільчо-регулюючу функції. Збільшення доходів бюджетів має відбуватися не за рахунок посилення податкового навантаження на економіку, а через розширення бази оподаткування, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, досконалості законодавчого поля, через скорочення рівня тінізації капіталу.
Таким чином, обґрунтовуючи дієвість бюджетного механізму та категорії "системи" в цілому, можна констатувати той факт, що при зміні основних завдань, що висвітлюються в основних напрямках бюджетної, податкової політики, кредитної, змінюється і бюджетний механізм, тобто пряма залежність. Податки є найпоширенішими видами платежів у доходах держави. Для того щоб податки виконували фіскальну та розподільчо-регулюючу функції, необхідно досягнення таких завдань:
- прийняття Податкового кодексу (послаблення податкового тиску, спрощення процедур адміністрування, підвищення рівня захисту платників податків, скорочення кількості податків, збільшення розміру фонду ЗП у структурі ВВП);
- вилучення негрошових розрахунків і будь-яких форм взаємозаліків із практики виконання бюджетів;
- заборона списання заборгованості суб'єктів господарювання із податків і зборів.
Література:
1. Міжбюджетна реформа в Україні 2001 року. - К.: Парлам. видав-во, 2001.
2. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч. посіб. - К., 2002.
3. Майснер А. На шляху розбудови єдиної системи фінансових органів // Урядовий кур'єр. -2004. - № 46. - С. 6.
4. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2003 рік // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 84. - С. 5.
5. ПДВ потребує законодавчого обґрунтування // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 11. - С. 5.

 
 

Цікаве

Загрузка...