WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки в системі державних доходів України - Реферат

Податки в системі державних доходів України - Реферат


Реферат на тему:
Податки в системі державних доходів України
Становлення та розвиток податкової системи України свідчать про її переважну роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Але найбільш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування підприємницьких структур, тобто на ту головну ланку держави, де створюється фінансовий потенціал держави. Адже саме ця ланка забезпечує чи не найбільшу частину доходів у бюджеті держави. Тому на сьогодні постають головні завдання перед урядом щодо забезпечення у податковому законодавстві основних положень, які чітко і однозначно регламентують механізм реалізації цілей і завдань податкової політики, яка повинна підтримати розвиток усіх підприємницьких структур і дозволить реалізувати в повному обсязі потенціал податкових підйомів регулювання наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів.
Значення податкового регулювання та планування в економіці держави спонукало вчених до дослідження проблеми функціонування податкового навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності. Результати цих досліджень відображено у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Серед зарубіжних учених дослідників даної проблеми найбільший інтерес для розвитку податкового менджменту, ролі і місця податків у системі доходів мають роботи А. Сміта, Д. Кємбела, Ш. Бланкарта, Е. Томсета. Значні дослідження в галузі податків як системи доходів виконані українськими та російськими вченими, а саме: В.Л. Андрущенком, О.Д. Василиком, О.Д.Даніловим, І.О. Луніною, І.В. Розпутенком, В.М. Федосовим, Р.І.Погорлецьким, І.Г. Русаковою, С.Ф. Сутиріним, Д.Г. Черніком та іншими.
Завданням цієї публікації є розкриття податків як інструмента фіс-кального адміністрування, їх ролі в системі доходів, обґрунтування взаємо-зв'язку бюджетного механізму з системою податків.
Проводячи політику фіскального адміністрування, необхідно брати до уваги численні чинники економічного розвитку, серед яких не останню роль відіграють особливості бюджетного механізму, державної політичної системи та історично сформованих відносин у категорії "система". Зміцнення фінансової стабільності - актуальне завдання бюджетно-податкової політики, що проводить уряд.
Однією з головних ланок системи оподаткування у державі є податки. Вони виступають невід'ємним елементом функціонування сучасних еко-номічних систем. Податки виступають одним із головних інструментів у руках держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення зазначених завдань прямо залежить від обсягів надходжень податкових платежів.
Податки супроводжують історію людської цивілізації, беручи витоки від найдавніших часів. Минули тисячоліття, відбулися суспільні зміни перш ніж податок із ненависного платежу, запровадженого владою, перетворився в усвідомлений фіскальний обов'язок платника перед державою. Поступово від значення податків як "фіскального насильства" уявлення про них поетапно еволюціонувало у поняття взаємовигідного фіскального обміну в системі взаємодії економіки, держави, суспільства й особистості в цілому. І те, на скільки цей потенціал здатний забезпечити дохідну частину бюджету, залежатиме тільки від економічної політики держави.
Якщо розглядати конкретно поняття "система" (від грецького - поєднання, устрій, утворення) - це сукупність якісно визначених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємодія. Тому система поділяється відповідно до характеру та структури на системи: матеріальні, живі, ідеальні, соціальні, фінансові, економічні, податкові та ін.
На рис. 1 зображено основну структуру категорії "система".
З наведених даних видно, що основні характеристики системи між собою взаємопов'язані. Це обумовлює ті економічні відносини, що склалися між державою, підприємницькими структурами та між усіма владними структурами.
Вивчаючи основні тенденції розвитку економіки та проблеми реформування бюджетно-податкової політики і бюджетного механізму в цілому, доцільно детально розглянути його сучасну структуру та дійові важелі. Адже саме за допомогою цього механізму держава здійснює розподільчі та перерозподільчі функції, реалізує бюджетну політику. На даний час має місце трансформація існуючого бюджетного механізму на основі модифікованого бюджетного процесу, нової схеми міжбюджетних зв'язків між державним і місцевим бюджетами з урахуванням нової бюджетної та фінансової ролі уряду і органів місцевого самоврядування, визначених Бюджетним кодексом України [1].
Важелі бюджетного механізму можуть бути умовно систематизовані як підсистеми цього механізму. Кожній підсистемі притаманні свої функціональні особливості, але незважаючи на відносну самостійність, вони функціонують як одне ціле і характеризуються взаємопов'язаним комплексним використанням. Умовно виділяють декілька складових бюджетного механізму [2]:
- механізм управління бюджетним процесом і бюджетними відносинами;
- механізм формування бюджетних ресурсів;
- механізм розподілу бюджетних ресурсів;
- механізм використання бюджетних ресурсів;
- механізм контролю та аналізу використання бюджетних ресурсів.
Якщо подивитись на ці складові, то друга підсистема займає особливе місце на сучасному етапі, адже від того, як спрацьовують його адміністративні та економічні важелі, залежатиме рівень вирішення актуальних проблем економічного розвитку. Тому найвагомішими і найпоширенішими видами платежів є податки. Вони є найдієвішими з усіх способів мобілізації коштів у дохід держави, необхідних для реалізації нею економічної політики. За своєю економічною сутністю, податки - це система економічних, фінансових та правових відносин, які виникають між органами державної влади та місцевими органами самоврядування, з одного боку, і юридичними і фізичними особами, з іншого, щодо стягнення певної частини доходу (прибутку), що визначаються в законодавчому порядку.
Вплив податків на розвиток економіки та розмір бюджетних надходжень залежить від ступеня розвитку підприємницької діяльності. З одного боку, податковий тиск має бути помірним, а з іншого - податкові надходження повинні бути стабільними і достатніми для виконання державою своїх функцій. Як правило, уряд частину своїх витрат фінансує за рахунок зібраних податків. Існування й розвиток сучасного суспільства без податків, податкових надходжень уявити неможливо. Податки відображають складні економічні відносини і повинні відповідати їм. Але головною проблемою чинної в Україні податкової системи є відсутність балансу інтересів платника податків і державного бюджету.
Аналізуючи стан економіки останніх років, необхідно зазначити, що мобілізація податкових доходів до бюджетів відбулася в умовах певної стабілізації економіки, про що свідчить зростання внутрішнього валового продукту (ВВП). Його вартісна оцінка становила у 1998 році 102,6 млрд

 
 

Цікаве

Загрузка...