WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат

Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат

господарювання в цих секторах та подальше фокусування лише на тих суб'єктах, надходження від яких значно відрізняються від середнього значення надходжень у відповідних секторах [5, 37]. Такі методики за наявності зростаючої кількості суб'єктів підприємницької діяльності допоможуть дійсно ефективно, тобто з мінімальними затратами, контролювати додержання податкового законодавства.
Зазначені вище обставини, а також практична діяльність податкових органів свідчить про необхідність внесення змін до вибору об'єктів контролю, що в свою чергу потребує збільшення аналітичної роботи не тільки в Державній податковій адміністрації, але й на рівні районів та міст. Саме місцеві податкові органи, як первинна ланка системи органів податкової служби, повинні бути забезпечені висококваліфікованими кадрами для збору, обробки та аналізу первинних податкових даних. Майбутня структура податкових органів повинна бути відповідно орієнтована на збільшення аналітичної роботи та зменшення прямої перевірочної діяльності.
Неабияке значення для вирішення проблеми гармонізації відносин між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків має правова регламентація організаційних засад податкового контролю. Контроль за сплатою обов'язкових платежів є необхідним організаційно-правовим засобом адміністрування у будь-якій промислово розвиненій країні. Так, перевірки зі сплати обов'язкових платежів у Франції здійсню-ються не рідше, ніж раз на чотири роки, якщо суб'єкт господарювання не переходить на пільгове оподаткування у наступному за звітним році [6, 442].
В Україні організаційно-правові питання здійснення перевірок державними органами фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності закріплено в Указі Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. Даним нормативно-правовим актом передбачено проведення лише двох видів перевірок (планова та позапланова), а також визначено вичерпний перелік підстав, за яких ці перевірки здійснюються. У цілому положення даного Указу, на нашу думку, можна вважати одним із кроків з боку держави у напрямі гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків, оскільки зазначені положення в цілому спрямованні на захист прав та законних інтересів останніх.
З огляду на вищенаведені обставини, незрозумілими, на нашу думку, є організаційно-правові засади податкового контролю, передбачені у проекті Податкового кодексу України. Для порівняння: у главі 107 "Податковий контроль" проекту Податкового кодексу України, лише визначень різних видів перевірок нараховується десять, а саме: безвиїзна, виїзна, оперативна, планова виїзна, документальна планова виїзна, документальна позапланова виїзна, зустрічна, документальна позапланова виїзна, зустрічна позапланова виїзна; повторна документальна позапланова виїзна.
Існування наведених розбіжностей між положеннями зазначеного Указу Президента та відповідними положеннями проекту Податкового кодексу України, на нашу думку, діє не на користь вирішення проблеми гармонізації відносин між контролюючими органами у сфері оподаткування та платниками податків, а, навпаки, поглиблює їх рівень.
Необхідно зауважити, що регулярність перевірок у проекті Податкового кодексу України визначається лише для одного їх виду, а саме: "Органи державної податкової служби проводять планові виїзні податкові перевірки не частіше одного разу на календарний рік щодо певного суб'єкта господарської діяльності за планами, які затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". Стосовно ж інших видів перевірок передбачається, що позапланові виїзні перевірки за наявності обставин, встановлених законодавством, проводяться при виникненні потреби в них. Отже, "обставини" та "потреби", за наявності яких можуть здійснюватися позапланові виїзні перевірки, можуть бути, практично, будь-якими.
Враховуючи "підвищений" інтерес контролюючих органів до цього питання та постійні намагання закріпити "презумпцію винуватості" підприємців у нормативно-правових актах (у переважній більшості відомчих) та маючи на меті вдосконалення процедури адміністрування обов'язкових платежів, на нашу думку, необхідним є визначення єдиного для всіх контролюючих органів у сфері оподаткування порядку організації та проведення перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, проведення обстежень та надання обов'язкових приписів з метою уникнення суб'єктами господарювання порушень чинного законодавства шляхом налагодження паритетних стосунків. Крім цього, необхідно визначити основні принципи та завдання контролюючих органів у сфері оподаткування при проведенні ними перевірок та обстежень.
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що конкретними пропозиціями, які сприятимуть не тільки вирішенню проблеми гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків, а також встановленню між ними партнерських засад діяльності, на нашу думку, можуть бути:
- активізація роботи контролюючих органів у сфері оподаткування у напрямі формування у вітчизняних платників податків податкової свідомості та податкової культури, що передбачатимуть добровільну сплату податків та інших обов'язкових платежів;
- завчасне та обов'язкове інформування громадськості про майбутні зміни податкового законодавства. Таке інформування повинно передбачати участь Міністерства освіти і науки України, а також державних засобів масової інформації як загальнодержавного, так і регіонального та місцевого рівнів;
- посилення консультативної роботи податкових органів з підвищенням та персоніфікацією відповідальності консультантів-податківців. Також слід передбачити проведення податковими органами різного роду семінарів і круглих столів щодо висвітлення нововведень у податковому законодавстві з метою правильного та точного їх розуміння платниками податків;
- удосконалення механізмів і методів проведення податкового контролю з метою зменшення кількості перевірок суб'єктів господарювання та підвищення їх якості.
Необхідно зазначити, що висвітлені в цій статті умови існування проблеми гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків не вичерпують всіх причин виникнення протистоянь і конфліктів між вказаними суб'єктами податкових правовідносин. З огляду на це проблема гармонізації податкових правовід-носин потребує своговивчення та подальшого розвитку у дослідженнях вітчизняних науковців.
Література:
1. Дьяконова І.І. Податки та податкова політика України. - К., 1997.
2. Розпутенко І.В. Податкова політика та економічні реформи: Навч. посібник. - К., 1996.
3. Экономика налоговой политики / Под. ред. М.П. Девере. - М., 2002.
4. Недюха М., Задояний М. Шляхи гуманізації відносин платників податків та податківців // Економіка, фінанси, право. - 2002. - № 9. - С. 6-10.
5. Ляпіна К. Завдання адміністративної реформи в податковій сфері, її матеріальне та кадрове забезпечення: Матеріали наук.-практ. семінару "Адміністративна реформа в податковій сфері". - Київ, 2000. - С. 36-38.
6. Налоги и налогообложение / Под. ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - СПб., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...