WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат

Питання гармонізації відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків - Реферат

добровільну сплату податків і зборів, не зовсім виправданні завдання і методи роботи контролюючих органів у сфері оподаткування, нечіткість та нестабільність податкового законодавства.
Крім цього, серед першопричин виникнення конфліктів між платниками податків та контролюючими органами в сфері оподаткування доцільно виділити не зовсім виправданий підхід останніх до застосування штрафних санкцій до порушників податкового законодавства. Зауважимо, що під час застосування контролюючими органами штрафних санкцій, необхідно пам'ятати: по-перше, головним завданням роботи контролюючих органів у сфері оподаткування є контроль за додержанням податкового законодавства, по-друге, бюджет поповнюють лише платники податків і аж ніяк не податкові органи. Тоді стає зрозумілим, що в разі закриття та розорення підприємства внаслідок роботи податкових органів, бюджет, насправді, завжди втрачає. Навіть якщо констатується одноразове надходження до бюджету великих сум, втрачається назавжди перспектива отримання податків від ліквідованого підприємства.
Одним із шляхів подолання такого підходу контролюючих органів у сфері оподаткування до застосування штрафних санкцій може стати законодавче закріплення процедури накладення штрафних санкцій, згідно з якою виявлене при першій перевірці порушення не тягне за собою застосування штрафних санкцій, а обмежується лише письмовим рішенням контролюючого органу про стягнення відповідних сум недоїмки до бюджету та негайного усунення відповідного порушення. При цьому за контролюючим органом доцільно залишити право на повторну, позачергову перевірку як виконання рішення щодо усунення виявленого правопорушення, так і перевірку всієї фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності.
Відсутність у вітчизняних платників податків податкової культури зумовлена радянським досвідом справляння податків. Це, насамперед, обумовлено сутністю соціалістичної системи господарювання, в якій процес справляння податків був досить простим і не потребував турботи про суспільну податкову культуру. Наслідками такої відсутності уваги з боку державних органів до виховання платників податків дотримання та не пору-шення податкового законодавства як у радянські часи, так і сьогодні є невеликий історичний досвід формування податкової культури та відсутність в українському суспільстві "податкових" традицій.
Також у вітчизняних платників податків майже відсутня податкова свідомість, орієнтована на самостійне обчислення та добровільну сплату податків до бюджетів всіх рівнів. Це, насамперед, викликано специфікою роботи податкових органів, що упродовж останніх 10 років будувалась з домінуванням таких методів і мотивів, що породжували численні конфлікти між податківцями та підприємцями. При цьому головне завдання, що ставили та ставлять перед собою податкові органи у своїй діяльності, можна сформулювати так: "взяти максимальні гроші сьогодні за будь-яку ціну", а ефективність їх роботи визначається кількістю та обсягами штрафів.
Зазначимо, що досвід розвинених країн свідчить, що державні витрати на підвищення правової культури та забезпечення суспільної свідомості в сфері оподаткування, спрямованих на добровільну сплату податків, значно нижчі від витрат на примусове їх адміністрування. Так, завдяки вдалому поєднанню силового та правового примусу, в Сполучених Штатах Америки забезпечується добровільна сплата податків, яка складає 90 % всіх податкових надходжень [4, 6].
Один із шляхів формування податкової свідомості вбачається у відповідному спрямуванні роботи контролюючих органів у сфері оподаткування. Іншим шляхом вирішення питання формування податкової свідомості може стати розробка та реалізація спеціальної державної програми за участю Міністерства освіти і науки, при участі державних засобів масової інформації регіонального та місцевого рівнів.
До першопричин виникнення конфліктів між платниками податків та контролюючими органами в сфері оподаткування слід також віднести існуючі сьогодні мотиви та оцінку роботи останніх, структурну побудову податкових органів, процедури та правила їх роботи, що не тільки не відповідають сучасному стану, а й перспективам розвитку підприємництва. Методи та мотиви роботи породжують численні непорозуміння між податків-цями та підприємцями, які іноді набувають гіпертрофованих форм.
При здійсненні контролюючими органами перевірок платників податків необхідно враховувати нестабільність і неоднозначність податкового законодавства, що є об'єктивною особливістю сучасного етапу реформування системи оподаткування в Україні. Практиці оподаткування відомі непоодинокі випадки неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства з боку платників податків і податкових органів. Така неодноз-начність інтерпретації податкових норм посилює протистояння між платниками податків та контролюючими органами в сфері оподаткування, оскільки останні, згідно з чинним законодавством, наділені правом надавати офіційні роз'яснення тих чи інших податкових норм, що мають офіційних характер. Листи та роз'яснення, що видаються податковими органами в межах наданої їм компетенції, як правило, звужують або розширюють межі застосування податкової норми, що є неприпустимим, оскільки порушує права та законні інтереси платників податків. Особливої актуальності проблема неоднозначності тлумачення податкового законодавства набуває під час судового розгляду спорів між контролюючими органами та платниками податків. Сьогодні під час розгляду спорів між вказаними суб'єктами податкових правовідносин судді надають перевагу листам і роз'ясненням податкових органів, хоча законодавство, зокрема п. 4.4.1. Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 1 грудня 2000 р., передбачає, що у разі, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. Тому позиція представників судової влади повинна бути змінена, оскільки листи та роз'яснення органів державної податкової служби є лише одним із способів вираження розуміння (трактування) або застосування податковими органами податкового законодавства. Служителі Феміди в своїх рішеннях повинні принаймні керуватися законами та підзаконними нормативними актами з питань оподаткування, а у випадках наявності неоднозначності спірні питання повинні вирішувати на користь платників податків.
Щеоднією із причин загострення протиріч між платниками податків і контролюючими органами у сфері оподаткування є низька якість та постійний характер податкових перевірок. Так, на думку деяких фахівців-практиків, для покращання такої ситуації доцільно відмовитись від безумовного контролю за кожним окремим суб'єктом господарювання не рідше ніж 1 раз на 2 роки. Для покращання роботи контролюючих органів у сфері оподаткування необхідно перейти до аналізу секторів (сегментів) ринку, моніторингу податкових надходжень від суб'єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...