WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

(реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за відповідними статтями. Нижче наведена схема групування витрат за статтями калькуляції (схема 5.4).
До наведеної типової номенклатури статейкалькуляції міністерства за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном і Мінстатом України можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки та організації виробництва відповідної галузі і частки окремих видав витрат у собівартості продукції, а також об'єднувати декілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті декілька статей калькуляції. Наприклад, для хімічної, металургійної галузей перелік статей калькуляції доповнюється статтею "Супутнє добування"; для нафтохімічної, деревообробної галузей з наведеного вище переліку не використовується стаття "Супутна продукція".
У цукровій промисловості калькуляція собівартості цукру-піску з цукрового буряку складається на основі техніко-економічних показників техпромфінплану цукрового заводу, запланованих витрат на заготівлю, прийом і зберігання цукрового буряку, кошторису витрат на обслуговування виробництва та управління. Звітні калькуляції складаються за даними бухгалтерського обліку затрат на виробництво за звітний місяць (квартал, рік) (табл. 5.6).
Згідно з Інструкцією № 291 від 30.11.99 р. р-" Адміністративні витрати" (рах. № 92) не І включаються до виробничої собівартості, а "Витрати І на збут" (рах. № 93) - до повної собівартості продукції (робіт, послуг). Зібрані витрати на дебеті цих ?, рахунків списуються на зменшення фінансових результатів:
"Загальновиробничі витрати" (рах. № 91) п. 10 і 11 на схемі 5.4 списуються на рах. № 23 "Виробництво" та № 90 "Собівартість реалізації" шляхом розподілу.
Таблиця 5,6
Калькуляція собівартості виробництва цукру-піску із цукрового буряку
№ пор.
Найменування статті
оди-ниця
вимі
ру
Витрати на фактичний ви-пуск продукції за звітом
Собівартість 1 т цукру-піску. грн
Кількість
Ціна за оди-ницю, грн.
Сума, тис. грн.
за пла-ном
за
звітом
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Сировина
а) перероблено буряку
тонни
18671183
11,85
221268,69
-
102,90
б) втрати буряку при зберіганні і транспортуванні у межах норм
тонни
679093
11,35
7710,78
- 2,66
Всього буряку
19350276
11,83
228969,47
105, 56
в) перевезення буряку з кагатів до бурячної
Х
X
X
1186,23
0,54
г) витрати на доставку, буряку від заготівельних пунктів та інших заводів
X
X
X
2601,31
1,20
Всього сировини
X
X
X
232757,01
107.30
2.
Супутна продукція (вираховується):
а) жом
тонни
5969,44
2,75
б) меляса за фізич-ною вагою
тонни
20276,69
9,34
3.
Сировина за винят-ком супутної продукції
X
X
X
206510,88
95,2
4.
Допоміжні матеріали на технологічні по-треби:
а) вапняковий камінь
тонни
2198,16
1,01
б) фільтресне полот-но
кв. м
546,44
0,25
в) інші допоміжні матеріали
X
X
X
2125,56
0,98
Всього допоміжних матеріалів
4870,16
2,24 18,91
5.
Паливо та енергія на технологічні по-треби
X
X
X
41013,38
6.
Витрати на оплату праці
тис. люд.
днів.
1587,1
1006,76
1597,84
7,37
7.
Відрахування на соціальні заходи
X
X
X
804,86
0,37
8.
Витрати на підготовку і освоєння вироб-ництва
X
X
X
1238,63
0,57
9.
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (розпо-діляються) X
X
X
16706,37
7,70
10.
Загальновиробничі витрати (розподіля-ються)
X
X
X
13043,59
-
6,01
11.
Адміністративні витрати (не включаються)
X
X
X
27056,95
-
12,47
12.
Незавершене виробництво і напівфабрикати: а) додаються (на початок періоду, введено)
тони
840,09
0,39
б) відраховуються (на кінець періоду, вивезено) тони
-
-
8365,37
-
3,86
Всього виробнича собівартість
X
X
X
305317,38 278210.43 -
140,75 128.28
13
Витрати на збут (не включаються) X
X
X
2718,47
-
1,25
Повна собівартість X
X
X
308035,85
-
-
Оптова ціна без ПДВ (за, тонну цукру)
305317,38
127,03
Таким чином, собівартість знизилась на 10,5%. ; Розглянемо складові типової номенклатури статей калькуляції.
До статті калькуляції "Сировина і матеріали" (субрах. № 201 замість № 05) включається вартість:
- сировини і матеріалів, що входять до складу виготовлюваної продукції, створюючи її основу, або є необхідним Компонентом для виготовлення продукції (робіт, послуг);
- купованих матеріалів, що використовуються у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції.
До цієї ж статті належать витрати, пов'язані з використанням природної сировини, у частині відрахувань для покриття витрат на геологорозвідку і геологопошуки корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, і за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів.
Витрати по статті "Сировина і матеріали" включаються безпосередньо до. собівартості окремих видів продукції та замовлень.
Витрати на куповані матеріали, що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для забезпечення нормального технологічного процесу і пакування продукції, віднесення яких безпосередньо до собівартості окремих видів продукції ускладнено, включаються до собівартості продукції у такому порядку:
а) встановлюються норми витрат цих матеріалів на кожний вид продукції;
б) відповідно до встановлених норм витрат і цін матеріалів визначаються кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодично переглядаються відповідно до зміни норм витрат матеріалів або цін;
в) фактичні витрати на зазначені матеріали включаються до собівартості окремих видів продукції, товарної продукції та незавершеного виробництва пропорційно до кошторисних ставок.
Допускається не встановлювати кошторисні ставки купованих матеріалів на одиницю продукції, а відносити їх фактичні витрати на собівартість пропорційно до витрат за нормою.
В окремих галузях промисловості стаття калькуляції "Сировина і матеріали" може бути деталізована з урахуванням характеру, структури й організації виробництва.
Так, у машинобудівельній, суднобудівельній, харчовій, окремих галузях

 
 

Цікаве

Загрузка...