WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми аморти-заційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок № 83 "Амортизація" має такісубрахунки:
№ 831 "Амортизація основних засобів"
№ 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів"
№ 833 "Амортизація нематеріальних активів"
- Кореспонденція рахунків з амортизації основних засобів підприємства; яке використовує рахунки класу 8, і підприємства, яке не використовує такі рахунки, наведена в табл. 5.4.
Кореспонденція рахунків з обліку амортизації основних засобів (з використанням рахунків класу 8, рах. № 83)
№ пор.
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Підприємство, яке не використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Підприємство, яке використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
1
Нарахована амортизація основних засобів: а) об'єктів виробничого призначення
23, 91
131
83
131
б) об'єктів загальногосподарського призначення _
92
131
83
131
в) об'єктів, які забезпечують збут продукції
93
131
83
131
г) об'єктів, які використовуються для виконання наукових досліджень та розробок
941
ш
83
131
д) об'єктів житлово-комунально-го та соціально-культурного призначення
949
131
83
131
2 Якщо підприємство не засто-совує рахунки класу 9
-
-
73
83
3 Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9 - суми амортизаційних вирахувань, що відносяться до виробничих нак-ладних витрат, адміністративних і збутових витрат відображає на рахунках класу 9
91, 92, 93,94
83
Списання суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв:
23
83
1
2
3
4
5
6
4.
Щомісячне, за відповідним розподілом списання загальновиробничих витрат на виробництво та собівартість реалізації
23, 90
91
23, 90
91
5.
Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції
26, 27
23
26, 27
23
6.
Суми завершених .виконаних робіт та послуг
90
23 26, 27
90
23 26, 27
7.
Списання адміністративних вит-рат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності
79
92, 93, 94
79
92,93
94;
8.
Закриття дебетових оборотів (класу 9) :
79
90
79
90
5. ЕЛЕМЕНЇ "ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ"
Операційні витрати, що не відображаються на інших рахунках; класу 8, обліковуються на рахунку № 84 "Інші операційні витрати". Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.
До інших операційних витрат включаються:
- вартість робіт, послуг сторонніх підприємств;
- сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток;
- втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів;
- сума фінансових санкцій тощо.
Страхові організації можуть обліковувати на рахунку № 84 "Інші операційні витрати" витрати на перестрахування та виплату страхових сум і страхових відшкодувань.
На дебеті рахунка № 84 "Інші операційні витрати" відображається сума визнаних витрат, на кредиті - списання на рахунок № 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат наведена в таблиці 5.5.
Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат (на підприємствах, які не використовують рахунки класу 8, рах. № 84)

п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Підприємство, яке не використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Підприємство, яке використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1 2 3
4
5
6
1.
Вартість робіт, послуг сторонніх Підприємств
23, 91, 92, 93, 94
63
84
63
2.
Податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків на прибуток 70,
71, 74
64
84
64
3. Втрати від операційних курсових різниць
945 47 84 47
4.
Втрати від знецінення запасів 946 20 84 20
5.
Списання та уцінка необоротних активів 975
11
84
11
6. Сума економічних санкцій 948 311 84 311
7. Якщо підприємство не засто-совує рахунки класу 9 -
-
79
84
8. Якщо підприємство застосо-вує рахунки класу 9
91, 92, 93,94 84
9. Інші операційні витрати, що включаються до виробничої собівартості -
-
23
84
10. Собівартість реалізованої продукції 90
26, 27
90
26, 27
Оприбуткування продукції
26, 27
23
26, 27
23
Закриття рахунків обліку витрат
79
90, 92, 93,94
79
90,92, 93, 94
5.3. Групування витрат за статтями калькуляції Калькуляція (від лат. саісиїаііо - обчислення) - це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляції: планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін), кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін) і нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу). Ці види калькуляції є. попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції та використовують при складанні кошторису. Калькуляції, що за даними бухгалтерського обліку відображають фактичні витрати, називаються звітними. Вони потрібні для контролю за виконанням планових завдань із собівартості продукції та для виявлення резервів подальшого зменшення витрат.
Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим. переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартості цехову, виробничу, повну, галузеву тощо. Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом

 
 

Цікаве

Загрузка...