WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

(крім обручок), І платини і дорогоцінного каміння, оподатковуються за І; ставкою 5% від вартості реалізованих ювелірних виробів із | золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння.
Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім автомобілів,якими забезпечуються інваліди, та автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям по Закону, оподатковуються за ставкою 3% від вартості автомобіля.
Підприємства, установи, організації та фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, сплачують 6% від його вартості до Пенсійного фонду.
На схемі 5.3 наведено операції з обліку відрахувань на обов'язкове Державне пенсійне страхування.
Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" № 402/97-ВР від 26 червня 1997 р. визначає порядок справляння та використання збору на обов'язкове соціальне страхування, в т.ч. збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Стаття 4 встановлює ставки збору у таких розмірах:
1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону - 5,5% вартості об'єкта оподаткування (у т.ч. 1,5% - збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття).
Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, цей збір визначається окремо за ставкою 1% від вартості об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 5,5% від вартості об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства. При цьому збір на обов'язкове соціальне страхування, визначений від вартості об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів, у повному обсязі зараховується до Фонду соціального захисту інвалідів;
2) для платників збору фізичних осіб (пп. З і 4 статті 1) - 0,5% від вартості об'єкта оподаткування - тільки на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
Стаття 5. Цей Закон набрав чинності від дня його опублікування, а стаття 3 - з 1 січня 1998 р.
Кореспонденцію рахунків з обліку відрахувань і розрахунків зі страхування наведено у табл. З.
Узгодженість рахунків розрахунків зі страхування
План рахунків до 01,01.2000 р.
Новий План рахунків з 01.01.2000 р.
44 "Витрати обігу"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші операційні витрата"
50 "Каса"
30 "Каса"
51 "Розрахунковий рахунок"
311 "Поточні рахунки в національ-ній валюті"
52 "Валютний рахунок"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
68 "Розрахунки з бюджетом"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
69-1 "Розрахунки по соціальному страхуванню"
652 "Розрахунки за соціальним страхуванням"
69-4 "Розрахунки з Пенсійним фон-дом"
652 "Розрахунки за пенсійним за-безпеченням"
70 "Розрахунки по оплаті праці"
66 "Розрахунки з оплати праці"
72 "Розрахунки по відшкодуванню матеріальної шкоди"
375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
-
82 "Відрахування на соціальні заходи" (клас 8)
81 "Використання прибутку"
442 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
87 "Фонди економічного стимулю-вання"
-
Нарахована сума збору на державне пенсійне страхування від винагород за підсумками року на витрати виробництва продукції (робіт, послуг) не відноситься. У податковому обліку ця сума збору включається до складу валових витрат.
: На підприємствах, які використовують рахунки класу 8, для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи призначений рахунок № 82 "Відрахування на соціальні заходи".
На дебеті рахунка № 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, на кредиті - списання на рахунок № 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що
відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок № 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки":
№ 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
№ 822 "^Відрахування на соціальне страхування";
№ 823 "Страхування на випадок безробіття";
№ 824 "Відрахування на індивідуальне страхування".
Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків використанням
рахунків класу 8,
№ пор.
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Підприємство, яке не використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами" Підприємство, яке . використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
1
2
3
4
5
6
1.
Відрахування на пенсійне забез-печення
23, 91, 92,93, 94 651
821
651
2.
Відрахування на соціальне стра-хування
23, 91, 92, 93, 94 652
822
652
3.
Страхування на випадок безро-біття
23, 91, 92, 93, 94 653
823
653
4.
Відрахування на індивідуальне страхування 23
654
824
654
Якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9
79
82
5.
Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9, то на ці
рахунки списуємо матеріальні витрати, що відносяться до ви-робничих накладних витрат, адміністративних витрат
91, 92, 93, 94
82
6.
Прямі матеріальні витрати, ще
включаються до виробничої собі-вартості робіт, послуг, до затрат допоміжних, підсобних виробництв, списуємо на рахунок
№ 23 "Виробництво"
23
82
7.
Загальновнробаичі витрата щомі-сячно списуємо на виробництво та собівартість реалізації 23, 90
91
23,90
91
8.
Суми фактичної виробничої собі-вартості завершеної виробництво продукції оприбутковуємо 26, 27
23
26, 27
23
9
Суми завершених виконаних робіт
та послуг (Фактична собівартість реалізованої "готової продукції) 90,
90
23 ,26,27
90,
90
23, 26,27
10.
Сума, виконаних некапітальних робіт, собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб-ництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг, тощо) 22,23
та ін.
23
22, 23
та ін
23
11.
Закриття рахунків обліку витрат
79
90, 92, 93, 94
79
90,92,
93,94
4. ЕЛЕМЕНТ "АМОРТИЗАЦІЯ"
Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів призначено рахунок № 83 "Амортизація".
На дебеті рахунка № 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті -списання на рахунок № 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат

 
 

Цікаве

Загрузка...