WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

витрати виробництва. Це давало можливість розподілити витрати на оплату пращ" за джерелами фінансування. Після введення ЗаконуУкраїни № 283/97-ВР є значні труднощі при відображенні витрат на оплату праці у бухгалтерському і податковому обліках. Так, відповідно до пп. 8.7.1 Закону ' України № 283/97-ВР платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати (н т.ч. і заробітну плату), пов'язані з покращанням основних засобів (поточний, капітальний ремонти, реконструкція, модернізація, технічне переобладнання) та іншими видами поліпшення основних І засобів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості ' груп основних засобів на початок звітного року (за винятком ; підприємств, наведених у пункті 22.4), які можуть відносити до валових витрат суми, що не перевищують 9% балансової вартості групи 1 та групи 3 таких основних засобів на початок звітного (податкового) року, та інші неузгодження.
До витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, та інших цільових надходжень відносяться виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні та інші ; грошові й матеріальні виплати відповідно до існуючих нормативних документів (пункт 23 Типового положення № 473). 3 роз'яснень Державної податкової адміністрації України І (лист № 1725/10/15-1117 від 18.0298 р. "Про оподаткування І прибутку підприємств") випливає, що питання віднесення : на валові витрати винагород за підсумками роботи за рік ' урегульоване чинним законодавством у зв'язку з тим, що і пунктом 5.6 статті 5 Закону України № 334/94-ВР від ; 28.12.94 р. визначено: до складу валових витрат платники : податку включають витрати на оплату основної й додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і,виплат.
Таким чином, до витрат на виробництво винагороди за підсумками роботи за рік не включаються, а до валових витрат - включаються.
Витрати на індексацію заробітної плати працівників підприємства входять до складу додаткової заробітної плати у Фонді оплати праці (п. 2.18 Інструкції зі статистики заробітної плати). Тому, якщо витрати на індексацію заробітної плати передбачені у колективному договорі (але в установлених законом межах), вони можуть бути віднесені
до валових витрат. У зв'язку з тим, що індексація витрат на оплату праці передбачена діючим законодавством, сума таких проіндексованих виплат відноситься до валових витрат підприємства на підставі пп. 5.6.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Таким чином, якщо індексуються виплати, що відносяться до валових витрат, - до останніх включається й відповідна сума індексації. Якщо ж виплата здійснюється за рахунок прибутку, то індексація її до валових витрат не може бути віднесена.
Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначений рахунок № 81 "Витрати на оплату праці", який має такі субрахунки: № 811 "Виплати за окладами й тарифами"; № 812 "Премії та заохочення"; № 813 "Компенсаційні виплати"; № 814 "Оплата відпусток"; № 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"; ; № 816 "Інші витрати на оплату праці".
На дебеті рахунка № 81 "Витрати на оплату праці" Відображається сума визнаних витрат на оплату праці, на кредиті списання цих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); на рахунки класу 9 - витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових Витрат, або на рахунок № 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
У таблиці 5.2 наведена кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці.
Узгодженість рахунків з обліку витрат на оплату праці
План рахунків до 01.01.2000 р
. Новий План рахунків з 01.01.2000 р. 89 "Резерв наступних платежів" 47 "Забезпечення майбутніх витрат o і платежів" 70 "Розрахунки з оплати праці" 66 "Розрахунки з оплати праці" ПІІ o' - 81 "Витрати на оплату праці" (клас 8)
Узгодженість рахунків № 23, 26, 27, 79, 91, 92, 93, 94 див. п. 4.9 до таблиці 4.5.
Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці (з використанням рахунків класу 8, рах. № 81)
№ пор.
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Підприємство, яке не використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Підприємство, яке використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
1.
Нарахована заробітна плата апарату управління підприємства, їх господарському та обслуговуючому персоналам
23, 91, 92, 93, 94
661
811
661
2.
Премії працівникам, керівникам, спеціалістам та іншим службов-цям за виконання і перевиконай ня виробничих завдань; бригадирам, робітникам за економію матеріалів, сировини тощо 23, 91, 92
661
812
66
3.
Нарахована компенсація за невикористані відпустки
23, 91, 92, 93
661
813
661
4
Нараховані щорічні І додаткові відпустки, передбачені законодавством
23, 91, 92, 93, 94
661
814
661
5
Оплата пільгового часу підліткам, навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх і заочних та середніх навчальних закладах, аспірантурі
23, 91, 92, 93, 94
661
815
661
6.
.Інші витрати на оплату праці
23, 91, 92, 93 661
816
661
Якщо підприємство не засто-совує рахунки класу 9 -
-
79
81
7.
Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9 (облік витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адмініcтративних і збутових витрат)
91, 92, 93, 94
81
8.
У кінці звітного місяця списання на виробництво витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних)
23
81
9.
Щомісячне списання (за відповідний розподілом) загальновироб-ничих витрат на виробництво та собівартість реалізації 23, 90
91
23, 90
91
10.
Оприбуткування завершеної ви-робництвом продукції за фактичною виробничою собівартістю, завершених виконаних робіт та послуг (з урахуванням витрат на оплату праці) 26, 27 90
23,23
26, 27 90
23, 23
11.
Закриття дебетових оборотів класу 9
79
90, 92, 93, 94
79
90, 92, 93, 94
3. ЕЛЕМЕНТ "ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ЗА-ХОДИ"
До елементу "Відрахування на соціальні заходи"
відповідно до Указу Президента України № 506/98 від 25.05.98 р. "Про обмеження розміру фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників", суми сукупного

 
 

Цікаве

Загрузка...