WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

Групування та облік витрат виробництва за елементами. - Реферат

сільськогосподарського виробництва"
80 "Прибутки і збитки"
79 "Фінансові витрати"
-
80 "Матеріальні витрата" (клас 8)
46 "Реалізація" (дебет)
90 "Собівартість реалізації"
24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання"
25 "Загальновиробничі витрати"
91 "Загальновнробничі витрати"
26 "Загальногосподарські витрати"
44 "Витрати обігу"
92 "Адміністративні витрати"
43 "Позавиробничі витрати"
44 "Витрати обігу"
26 "Загальногосподарські витрати"
26 "Загальногосподарські витрати"
29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"
44 "Витрати обігу"
81 "Використання прибутку"
84 "Нестачі і витрати від порчі цінностей"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних витрат (з використанням рахунків класу 8, рах. № 80)
№ пор.
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Підприємство, яке не вико-ристовує ра-хунки класу
8 "Витрати за елементами" Підприємство, яке викорис-товує рахунки класу 8 "Витрати за елементами"
Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6
1.
Витрати матеріальних цінностей (сировина й матеріали, куповані напівфабрикати, паливо и енер-гія, тара й тарні матеріали тощо) списані на виробництво продукції і надання послуг
23, 91, 92, 93, 94
201, 202, 203 та ін.
801, 802, 803 та ін.
201, 202, 203
та ін.
Якщо підприємство не засто-совує рахунки класу 9
-
-
79
80
2.
Якщо підприємство застосовує рахунки класу 9, то на ці
рахунки списуємо матеріальні витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, ад-міністративних витрат
91, 92, 93, 94
80
3.
Прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості робіт, послуг, до затрат допоміжних, підсобних виробництв, списуємо на рахунок № 23 "Виробництво"
23
80
4.
Загальновиробничі витрати щомісяця списуємо на виробництво та собівартість реалізації
23, 90
91
23, 90
91
5.
Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції оприбутковуємо
26
23
26
23
6.
Суми завершених виконаних ро-біт та послуг (фактична собівар 90 23 90
тість реалізованої готової продукції
7. Сума виконаних некапітальних 22, 23 23 22, 23 23
робіт, собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб- та ін.
та ін.
ництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, па-
ри, транспортних і ремонтних
8.
Закриття рахунків обліку витрат
79
90, 92,
79
90, 92,
93, 94
93, 94
2. ЕЛЕМЕНТ "ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ"
Відповідно до Типового положення № 473 до елементу Витрати на оплату праці" належать:
1) витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятою підприємством : системою оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Вона визначається у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата - це винагорода за роботу понад встановлену норму, за трудові досягнення і винахідництво і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій;
2) виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований (неявочний) на виробництві час; оплата щорічних відпусток, крім оплати в частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; оплата праці працівників, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи, оплата перерв працюючим матерям для годування дитини, оплата часу, пов'язаного з проходженням обов'язкових медичних оглядів, виконанням державних обов'язків, винагорода за передбачену законодавством вислугу років, інші виплати.
Якщо на підприємстві створюється резерв для оплати відпусток, то до витрат виробництва (обігу) включаються щомісячні відрахування на створення такого резерву;
3) витрати, пов'язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:
- виплата працівникам підприємства середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва у системі підвищення кваліфікації т,а перепідготовки кадрів;
- оплата праці кваліфікованих працівників, не звільнених від основної роботи, навчання учнів і підвищення кваліфікації працівників;
- витрати базових підприємств на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів;
- витрати, пов'язані з виплатою учням професійно-технічних училищ різниці між стипендією у розмірі тарифної ставки (мінімального окладу) робітника першого розряду і витратами цих навчальних закладів на виплату стипендій, забезпечення харчуванням і обмундируванням;
- оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, наданої відповідно до законодавства особам, які успішно навчаються у вечірніх і заочних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах і вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, оплата проїзду до місця навчання і назад, передбачених законодавством;
4) виплати громадянам за виконання робіт (послуг) згідно з договорами громадсько-правового характеру;
5) виплата звільненим працівникам вихідної допомоги. В окремих галузях народного господарства до витрат на оплату праці (відповідно до законодавства) належать:
- вартість безкоштовно наданих працівникам комунальних послуг, продуктів харчування, витрати на оплату безкоштовно наданого працівникам підприємств житла (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг та ін.);
- вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами (крім вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила й інших миючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам на придбання ними спецодягу спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією).
Слід зазначити, що відповідно до Переліку витрат на оплату праці, наведеного у додатку № 10, підприємства мали можливість правильно визначати конкретні види витрат на оплату праці, які відносились на

 
 

Цікаве

Загрузка...