WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток - Реферат

Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток - Реферат

1).
Рис. 1. Розподіл прибутку
Як видно з рис. 1, схема розподілу прибутку не є прозорою, але її практично неможливо змінити. Тому наступним кроком має бути розробка методичного забезпечення процесу оподаткування прихованого розподілу прибутку, оскільки чинний закон [1] регламентує загальні напрями вирішення даного питання,створюючи тим самим нові шляхи для ухилення від оподаткування.
Можливість здійснення прихованого розподілу прибутку існує тоді, коли акціонери можуть вступати зі своєю компанією не тільки у зв'язки суспільно-правового, а й боргового та матеріально-правового характеру. Форми прояву прихованого розподілу прибутку доцільно об'єднати в такі основні групи: службові відносини акціонера з компанією; відносини при наданні позик; відносини при оренді; відносини передачі права власності; консультаційні відносини.
Внаслідок "прихованого" розподілу прибутку певна група акціонерів, як правило, отримує прибутки, крім дивідендів від його відкритого розподілу. Факт здійснення прихованого розподілу не залежить від того, чи отримала компанія фактично у звітному періоді прибуток. Використання терміна "прихований" при розподілі прибутку передбачає тільки протилежність терміна "відкритий" розподіл, оскільки прихований розподіл порівняно з відкритим являє собою певну форму асигнувань акціонерів за рахунок компанії. Доцільною, на нашу думку, є пропозиція регламентування в українському законодавстві права платників податку на вільний вибір між цими двома видами розподілу прибутку, як це практикується у ФРН. При цьому платник податку повинен задекларувати "приховано розподілений прибуток", а спричинені цим зміни результатів фінансово-господарської діяльності компанії необхідно відобразити в податковій декларації. У тому разі, якщо вказану умову не виконано або ж дану операцію віднесено на рахунок витрат компанії, цей факт трактується як приховування прибутків з метою ухилення від оподаткування, а винуватці мають відповідати перед законом.
Серед економістів точаться дискусії щодо визначення об'єкта оподаткування корпоративним податком на прибуток. Згідно з концепцією, покладеною в основу податкових систем розвинених країн, дохід особи дорівнює сумі витрат на споживання і приросту чистої (за мінусом платежів по заборгованості) вартості власного капіталу. Відповідно до цієї концепції, прибуток юридичних осіб розраховується шляхом зіставлення вартості майна за період. Таким чином, для визначення прибутку підприємства необхідно знати точну величину приросту чистої вартості власного капіталу.
Величину вартості власного капіталу за даними балансу можна розрахувати на основі бухгалтерського рівняння (1, 2):
Активи = Зобов'язання + Власний капітал (1)
або
Власний капітал = Активи - Зобов'язання. (2)
Згідно із податковим законодавством західних країн, прибуток компаній за звітний період є різницею у вартості власного капіталу (чистих активів) на початок і кінець періоду. Показник чистих активів розраховується шляхом вирахування із загальної вартості активів фірми вартості боргів третім особам, тобто тим, хто не входить до власників компанії. Вираховуються також середньо- і довгострокова заборгованість постачальникам та іншим кредиторам.
Для визначення фактично отриманого прибутку варто вирахувати також нові (додаткові) внески власників компанії, оскільки вони не мають відношення до витрат за рахунок прибутку. Крім того, необхідно додати отримані власниками компанії відшкодування (сюди включаються дивіденди, що виплачуються з прибутку). Для підприємства ці відшкодування є витратами невиробничого характеру, тобто вилучення з прибутку на невиробничі цілі.
При розрахунку оподатковуваного прибутку із прибутку господарського року вираховуються доходи, що не оподатковуються податком, і додаються виробничі витрати, що не враховуються при розрахунку оподатковуваного прибутку (що є витратами тільки з погляду бухгалтерського обліку).
Порівняємо величину прибутку, розраховану за методикою, описаною вище, з прибутком, розрахованим за даними обліку підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Взаємозв'язок розміру чистих активів та прибутку до оподаткування
Підприємства Вартість активів на початок року, тис. грн. Вартість активів на кінець року, тис. грн. Різниця у вартості чистих активів, тис. грн. Прибуток за даними фінансової звітності, тис. грн. Прибуток до оподаткування, тис. грн. Відхилення (прибуток до оподаткування порівняно з вартістю чистих активів), тис. грн.
ВАТ "Придніпровський" 1395,0 1821,0 426,0 392,0 398,0 -28,0
ФІЛІЯ ВАТ "Великоолександрівський Райавтодор" 985,0 1131,0 146,0 127,2 136,8 -9,2
ВАТ "Нововоронцовський Райавтодор" 869,3 988,9 119,6 129,2 115,2 -4,4
ЗАТ Служба автомобільних доріг у Херсонській області 726,1 732,8 6,7 28,2 0 -6,7
ВАТ ПОСГК "Високопільський" 982,3 1140,3 158,0 162,3 156,0 -2,0
ЗАТ СВК "Новокам'янський" 629,3 716,9 87,6 83,2 81,6 -6,0
Як видно з таблиці, прибуток до оподаткування виявився меншим від різниці у вартості чистих активів у середньому на 5,94 %. На нашу думку, це дозволяє говорити про те, що змінювати порядок визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток на даному етапі не має потреби, оскільки це додатково ускладнить його адміністрування. До того ж такий механізм також має недоліки, оскільки дозволяє занизити суму прибутку до оподаткування. Наприклад, у статті "Витрати на утримання персоналу" відображається загальний обсяг заробітної плати і відрахувань у соціальні фонди. При цьому винагорода керівництву акціонерних компаній не може включати в себе частину прибутку, що все одно проходить по статті витрат. У західних країнах подібне явище називається "прихованим розподілом прибутку".
У результаті заниження оцінки майна, збереження низької оцінки в балансі після того, як підстав для її застосування немає, а також внаслідок завищеної оцінки зобов'язань на підприємстві утворюються приховані резерви. Внаслідок збільшення витрат і зменшення доходів, наявність прихованих резервів перешкоджає найбільш достовірному відображенню майнового і фінансового стану підприємства, його доходів. У той же час формування даних резервів є важливим інструментом податкової політики на підприємстві і допускається законодавством, якщо при цьому не мається на увазі умисне маніпулювання прибутком. Таким чином, існуючий механізм розрахунку податку на прибуток з метою оподаткування корпорацій змінювати недоцільно.
Тому необхідно звернутися до подвійного оподаткування корпоративних доходів. Для прийняття оптимального рішення звернемося до досвіду розвинених країн. Система оподаткування прибутку корпорацій передбачає

 
 

Цікаве

Загрузка...