WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінювання точок Лаффера на основі двопараметричного методу - Реферат

Оцінювання точок Лаффера на основі двопараметричного методу - Реферат

групі регіонів. j = (1, 2, 3).
На основі формули (5) фіскальну функцію (залежність суми подат-кового зобов'язання на одного платника податків від ставки оподаткування ВДВ) можна записати так: ПЗ1Пj = ВДВ1Пj Tвдвj або
ПЗ1Пj = a Tвдвj2 + b Tвдвj3 , j = (1, 2, 3). (6)
Двопараметричний метод на відміну від інших передбачає оцінювання точок Лаффера першого (Тj*) та другого типу (Тj**), максимуми яких визначаються із формул (5,6) таким чином:
j = (1, 2, 3). (7)
Результати оцінювання точок Лаффера трьох груп регіонів для 1998-2000 років за допомогою пакета Statistica 5.5 (нелінійне оцінювання) наведено у табл. 2 (дані з ВДВ за 2000 рік попередні). На рис. 4 показано результат побудови виробничої та фіскальної функцій для 2-ї групи регіонів у 1998-2000 роках.
?
Рис. 4. Виробнича та фіскальнафункції для 2-ї групи регіонів у 1998-2000 роках
Для оцінки ефективності регіональних фіскальних систем доцільно визначити позиціонування точки TВДВj відносно точок Тj*, Tj** та допустимі межі її зміщення. Позиціонування TВДВj можна оцінити розраховуючи відношення TВДВj / Тj* та TВДВj / Tj**. Ідеальним для господарюючих суб'єктів є варіант, коли TВДВj < Tj* або TВДВj / Тj* < 1, тобто коли держава або регіональна влада стимулює ріст виробництва, що у свою чергу повинно приводити до росту податкового зобов'язання регіону за рахунок росту податку на прибуток і зміщення точки Тj* вправо.
У випадку Tj* < TВДВj < Tj** позиціоннування точки Твдвj можна оцінювати на основі розрахунку індекcу фіскальності податкової системи Іф:
Іф = 2Tвдвj / (Tj* + Tj**).
Значеня Іф вказує, до якого типу точок Лаффера наближається ставка оподаткування ВДВ Твдвj. При Іф 1 Твдв значення Твдв знаходиться ближче до Т**, що вказує на велике податкове навантаження на реальних платників податків (табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунок точок Лаффера та індексу фіскальності ( Іф) для 1999-2000років (три групи регіонів)
Регіони Роки Ставка оподаткування ВДВ для групи рег. (TВДВj, %) Точки Лаффера
Аналіз точок Лаффера
Тj* Tj** TВДВj / Тj* TВДВj / Tj** Іф
1-а група регіонів 1998 25,4 19,06 25,41 1,33 1,00 1,14
1999 20,6 15,02 27,73 1,37 1,03 1,18
2000** 17,5 18,60 24,80 0,97 0,73 0,83
2-а група регіонів 1998 32,9 24,81 33,08 1,33 0,99 1,14
1999 26,8 20,79 27,73 1,29 0,97 1,10
2000** 21,1 19,17 25,56 1,10 0,83 0,94
3-я група регіонів 1998 45,5 39,11 52,14 1,16 0,87 0,99
1999 33,2 32,88 43,84 1,01 0,76 0,86
2000** 25,7 23,87 31,82 1,08 0,81 0,92
** Розраховано на основі попередніх даних Держкомстату з ВДВ, створеній у регіонах
У таблиці 2 наведено результати аналізу фіскальної та виробничих функцій для 2-ї групи регіонів на основі двопараметричного методу із значеннями точок Лаффера та їх аналізом.
На основі розрахунків, поданих у табл. 2, можна зробити наступні висновки:
значення ефективної ставки оподаткування ВДВ (TВДВ), яке можна вважати стимулюючим для господарюючих суб'єктів, мало місце тільки у 2000 році для 1-ї групи регіонів (дані з ВДВ у регіонах попередні);
- зменшення значення індексу фіскальності податкової системи для 1-ї та 2-ї груп регіонів протягом 1999-2000 рр. пояснює регулярний ріст як ВДВ, виробленої у регіонах, так і ВВП у державі в цілому;
- значення індексу фіскальності Іф < 1 для 3-ї групи регіонів, у яку входять бюджетоутворюючі області (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, м. Київ та ін.) пояснюється спеціальними пільговими режимами, визначеними для базових галузей даних регіонів;
- рух точок Твдвj, Тj*, Тj** вліво відображає загальну тенденцію до зменшення ефективної податкової ставки оподаткування ВДВ при збільшені величини ВДВ, виробленої у регіонах, що пояснюється наданням суб'єктам підприємницької діяльності пільг, переходом їх на спрощену систему оподаткування. У цілому це свідчить, про те що при рості ВДВ, виробленої у регіонах, частка декларованого прибутку зменшується при збільшенні у її структурі заробітної плати;
- для більшості регіонів (за винятком третьої групи) протягом 1998-1999 років індекс фіскальності приймав значення Іф < 1, тобто регіональна податкова політика не стимулювала ріст виробництва;
- аналіз позиціонування точки TВДВj показує, що стимулюючі значення індексу фіскальності Іф (відношення 2Tвдв j / (Tj* + Tj**)) мали місце: для 1-ї групи регіонів - у 2000 р.; для 2-ї - у 2000 р.; для 3-ї "пільгової" у 1998-2000 рр. податковий тиск знаходився у межах оптимального, проте у цих регіонах виникли проблеми, які стосуються відшкодування ПДВ;
- використання даного підходу для оцінювання та прогнозування ефективності регіональних фіскальних систем на центральному рівні може здійснюватись за алгоритмом: прогнозування ВДВ регіонів ??визначення за допомогою отриманих моделей значення податкового зобов'язання на одного платника податків ? визначення прогнозної ефективної ставки оподаткування ВДВ у регіонах ? віднесення регіону до однієї із груп регіонів за показниками податкового зобов'язання на душу населення та TВДВj (кластерний аналіз)? визначення індексу фіскальності податкової політики у регіоні (двопараметричний метод) ? збільшення або зменшення TВДВj за допомогою регулятивної функції податкової системи відповідно до Бюджетного кодексу (формульна система визначення споживчого кошика регіону, місцеві податки, пільги, ліцензування діяльності тощо).
З метою апробації та систематизації бази моделей податкових процесів доцільно започаткувати комплексне наукове дослідження із використанням засобів інтелектуального аналізу (Data Mining) та інформаційних масивів Держкомстату, Мінфіну, Мінекономіки, ДПА України тощо. Застосування сучасних засобів імітаційного моделювання iThink, GPSS, Simulink, імовірнісних автоматних моделей у моделюванні податкових процесів, інтеграція їх у інформаційній системі ДПС України дасть можливість створити потужну експертно-аналітичну систему підтримки прийняття управлінських рішень у процесах адміністрування податків.

 
 

Цікаве

Загрузка...