WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні - Реферат

Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні - Реферат

фундаментальними чинниками покращання збирання податків в Україні. Охарактеризувати їх, на нашу думку, можна як результат досягнення певної взаємодії економічної та податкової політики в Україні, що також становить і особливість розвитку цих напрямів політики.
Таким чином, сучасний процес формування податкової дисципліни, з одного боку, ще виразніше засвідчив його обумовленість загальним станом економічних процесів, які відбуваються в державі, а з іншого - дещо відмежувався від останніх, набувши досить самостійної траєкторії руху. До цього спричинила поява нової групи чинників, які включилися в модель формування податкової дисципліни і вимагають адекватної оцінки з наступним прийняттям відповідних рішень. Це обумовлює необхідність сфокусувати свою увагу на розв'язанні комплексу завдань, пов'язаних із процесами управління податковою дисципліною.
Здійснений аналіз переконує в необхідності надання процесам подолання негативних явищ у сфері збирання податків більшого динамізму та ефективності. Особливо чітко це проявляється у розрізі окремих областей та груп платників податків. Наприклад, на фоні загального покращання податкової дисципліни через фактичне забезпечення розрахунків грошовими коштами в розрізі окремих областей досить значні суми надходжень забезпечуються іншими формами розрахунків. Так, у 2001 р. тією чи іншою мірою це було характерно для 20 областей. При цьому простежується певна залежність: у тих областях, де частка інших форм розрахунків найсуттєвіша, спостерігається і велика питома вага податкового боргу в загальній сумі податкових зобов'язань. Наприклад, у Харківській області частка інших розрахунків із бюджетом становила 2,6 %, а питома вага податкового боргу в загальній сумі податкових зобов'язань - 16,9 %, у Хмельницькій області - відповідно 4,7 % та 33,1 %, у той час як у середньому по Україні ці показники становили 0,3 та 17,7 %.
Не стратегічними, а саме тактичними необхідно визнати заходи, спрямовані на розв'язання податкових проблем через надання "податкових коридорів", відстрочок і розстрочок, списання податкової заборгованості. Вони не можуть бути постійною нормою у взаємовідносинах між державою та платниками податків. Це хибний шлях, оскільки просування по ньому негативно позначається на психології платника податків і не формує у нього норми добровільної та своєчасної сплати податків. Тому в сучасних умовах науковий аналіз взаємозалежностей між окремими чинниками, які формують рівень податкової дисципліни, та її загальним рівнем набуває особливого значення. Зростаючі масштаби, різноманітність форм роз'яснювальної та інформаційно-пропагандистської роботи при всій їх значимості, на жаль, не можуть стати гарантом високої податкової дисципліни. Проблема неузгодженості інтересів сторін податкових відносин не замикається тільки цим переліком. Вона актуальна з погляду і формування податкової політики, і завершеності її законодавчого забезпечення, і організації роботи податкових органів. Досить тривалий період часу вирішенню цих проблем не приділялося належної уваги. Сьогодні відчувається брак виважених рекомендацій щодо сутності, значення, факторів формування та критеріїв оцінки потенціалу оновлення моделі податкової дисципліни. Разом з тим, зважаючи на значення податків у суспільному розвитку, еволюція моделі податкової дисципліни (остання, як було показано вище, належить до класу складних утворень) обумовлена нагальними потребами всього суспільства. Важливо активізувати пошуки визначальних напрямів забезпечення належної ефективності податкової дисципліни в Україні, віднайти та реально оцінити потенціал, здатний розв'язати це завдання.
Схема 1. Структура потенціалу оновлення моделі податкової дисципліни
На нашу думку, комплексне розв'язання завдання оновлення моделі податкової дисципліни можна розглянути за поданою схемою. На ній представлено чотири складові потенціалу оновлення моделі податкової дисципліни, що в кінцевому рахунку виражають рух процесу розвитку цієї моделі.
Важливо реалізувати потенціал оновлення цієї роботи, що міститься в наступних площинах. У першу чергу йдеться про реформаторський потенціал, закладений у можливостях реформування податкової політики та системи, що її реалізує. У найбільш узагальненому вигляді основний зміст такого підходу полягає в узгодженні довгострокових інтересів держави, цивілізованих підприємців та більшості населення. На порядку денному - необхідність утвердження більш ліберального підходу до формування та реалізації податкової політики в Україні, максимальне спрощення, прозорість та стабільність податкової системи. Водночас не можна не зважати на те, що незалежно від рівня ефективності податкової системи вона не здатна працювати, якщо її адміністрування податків не буде чесним та справедливим. Це дає всі підстави говорити про адміністративний потенціал оновлення у сфері нарахування та сплати податків.
Податкове законодавство сьогодні нараховує близько 700 нормативних актів з питань оподаткування, багато з яких складні за своїм змістом і не мають чіткої визначеності, а тому спричиняють різне трактування сторонами податкових відносин. Тому є всі підстави наголошувати на необхідності і реалізації законодавчого потенціалу оновлення.
Розглядаючи особливості формування сучасної моделі податкової дисципліни, неправомірно обійти увагою роз'яснювально-виховний та морально-етичний потенціал її оновлення. Він міститься в переорієнтації і відповідно закріпленні нових стандартів податкових відносин між державною і платником податків, а реалізуватися в утвердженні розуміння платниками податків необхідності сплачувати податки, адже стягнуті суми в кінцевому результаті повертаються до них.
Сукупність таких складових створює інтегровану властивість, за якою кожна складова цілого відрізняється від іншої та відображає багаточисельність певних пов'язаних чи взаємопов'язаних відносин і зв'язків. У підсумку ця багаточисельність зводиться до реалізації потенційних можливостей підвищення рівня податкової дисципліни.
Водночас необхідно враховувати існування для кожної складової моделі оновлення податкової дисципліни наявність власних факторів, здатнихстабілізувати чи дестабілізувати її стан, а на цій основі - загальний рівень податкової дисципліни.
Запропонований методичний підхід через виокремлення потенціалу кожної складової оновлення моделі податкової дисципліни дозволяє вести цілеспрямований пошук компромісного розв'язання багатофакторного завдання поєднання інтересів держави та платника податків, зміст якої у загальних рисах зводиться до підпорядкування податкової політики створенню умов, за яких суб'єкти оподаткування, реалізуючи особисті інтереси, зможуть вирішувати завдання, що стоять перед державою. Розгляд податкової системи не тільки з висоти державних інтересів, а й з позицій окремих суб'єктів ринкового господарства дає можливість по-новому подивитися на окремі заходи щодо її реформуванню, оцінити їх характер, спрямованість з урахуванням складного переплетіння загальних та приватних інтересів.
Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що саме подібний структурний аналіз потенціалу формування сучасної моделі податкової дисципліни здатний забезпечити необхідну ефективність такої моделі. Об'єднання в межах даного підходу кількісних та якісних параметрів податкових відносин у майбутньому може забезпечити досягнення тієї розумної збалансованості інтересів держави та платників податків, що виступає важливою умовою належного рівня податкової дисципліни, а звідси - поступального розвитку економічно незалежної держави.
Додаток 1
Фінансування Державного бюджету України станом на 1 серпня 1999 року (тис. грн.)
Джерело: Державне казначейство.
Схема 2. Основні умови забезпечення реалізації потенціалу складових оновлення моделі податкової дисципліни

 
 

Цікаве

Загрузка...