WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні - Реферат

Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні
Упродовж останніх двох років Україна робить досить впевнені кроки на шляху економічного зростання. Разом з тим складова прогресивних адміністративних змін у зміцненні процесу економічного росту реалізована не повною мірою. Ще не створені необхідні передумови стабільного економічного зростання на основі усунення негативних явищ недовиконання бюджетних показників, зокрема податкових платежів і зборів, які до 70 відсотків наповнюють дохідну частину бюджету. Хоча, наприклад, у 2001 р. план податкових надходжень до Зведеного бюджету було перевиконано (102,9 %), однак за основними податками (податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизні збори) спостерігалося значне недовиконання, відповідно 89,0 %; 97,5 %; 86,3 %.
Станом на 1.04.2002 р. рівень виконання завдань з мобілізації доходів до Державного бюджету України становив близько 80 %. Майже 60 % областей не виконали запланованих бюджетних завдань. Навіть в умовах зростання надходжень, самостійно сплачених платниками до Зведеного бюджету України (у 2001 р. сплачено близько 70 % загальної суми порівняно з 58,1 % у 2000 p.), можна зробити висновок про наявність резервів підвищення рівня податкової дисципліни. Проблема забезпечення своєчасного та повного виконання податкових зобов'язань продовжує належати до одного з важливих пріоритетів трансформації бюджетно-податкової сфери та економіки в цілому.
Недоліки та прорахунки в збиранні податків сьогодні вже не можна пояснити винятково етапом становлення системи оподаткування та податкової служби. Хоча буде перебільшенням стверджувати, що цей етап сьогодні вже завершено, очевидно, що проблеми зі збиранням податків в Україні мали і мають місце не лише у сфері становлення. Вони є більш глибокими.
Якщо проаналізувати причини, за яких формувалася недоїмка упродовж 90-х років, то необхідно зазначити, що головними з них були загальноекономічна криза, дестабілізуючий вплив кризи грошово-платіжної системи на податкову систему, деформована структура обігових коштів, що спричинило значні обсяги взаємозаліків, високу частка продукції, яка реалізується з використанням бартерної, клірингової, вексельної, товарно-кредитної, уступок вимог і переведення боргів та інших форм розрахунків, що передбачають їх не в грошовій формі, масштаби дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.
У 1999 р. за даними Державної податкової адміністрації України, наприклад, 64 % загальної суми недоїмки перевірених підприємств сформувалося через відволікання власних обігових коштів у дебіторську заборгованість. Відбулося значне обмеження коштів платників податків, які б могли бути направлені на розрахунки з бюджетом. Ще майже 33 % загальної суми недоїмки перевірених підприємств виникло через здійснення товарообмінних операцій без зарахування коштів на розрахунковий рахунок. У зв'язку з цим достатньо нагадати, що лише упродовж 1999 р. при рості податкової заборгованості на 22 % дебіторська заборгованість зросла в 1,6 раза, кредиторська - в 1,4 раза, а на бартерних умовах було реалізовано майже 33 % продукції. Вивчаючи причини виникнення податкової заборгованості, не можна не назвати незадовільний рівень дотримання платниками податкового законодавства. Його порушення в 1999 р. було допущено майже 70 % перевірених підприємств, установ та організацій. Наведені дані в загальних рисах підтверджують багатогранність проблеми формування податкової дисципліни в Україні.
Сьогодні, на фоні стабілізації факторів соціально-економічного характеру, наявні об'єктивні підстави очікування позитивних зрушень у сфері нарахування та сплати податків. Особливий інтерес викликають пошук та аналіз тих із них, що найбільше обумовлюють сучасну модель формування недоїмки.
Основні риси, що відрізняють цю модель та характеризують напрями її зміни, наступні. Принципово важливою є зміна усталеної тенденції зростання податкової недоїмки, яка спостерігалася упродовж дев'яти років незалежності України. Якщо на кінець 1999 р. податкова недоїмка становила 12 млрд. грн. і перевищувала у 8,6 раза недоїмку на кінець 1996 року, то на 1 січня 2001 р. вона була 10,1 млрд. грн., що на 15,8 % нижче рівня на 1 січня 2000 р. На 1.01.2002 р. податковий борг за податковими зобов'я-заннями становив 6,3 млрд. грн.
Необхідно також назвати зміни, що сталися в структурі податкової недоїмки. Наприклад, питома вага заборгованості з податку на додану вартість у структурі податкового боргу за зобов'язаннями перед бюджетами різних рівнів на 1.01.2002 р. становила 59,5 % проти 44,5 % на 1.01.2001 р. та 47,3 % на 1.01.2000 р. У той же час питома вага заборгованості з податку на прибуток - відповідно 21,2 %; 26,3 % та 20,7 %. Щодо акцизного збору, динаміка мала наступний вигляд: 3,4 %; 6,1 % та 4,6 %.
Підйом економіки сприяв розширенню бази оподаткування та підвищенню рівня збирання податків грошовими коштами. У 2002 р. усі надходження до бюджетів і цільових фондів забезпечено грошовими коштами, у той час коли у 1999 р. було 70,6 %, у 1998 р. - лише 56 %.
За останні 1,5-2 роки уряду нарешті вдалося розірвати коло неплатежів, переломити негативну тенденцію зростання кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2000 році кредиторська заборгованість становила 127,1 % ВВП, що вище на 37,3 процентних пункту рівня 1996 року, однак це на 27,4 процентних пункту нижче рівня попереднього року. У 2001 році порівняно з його початком вона зменшилася на 7,5 %, в тому числі за загальним фондом - на 14,7 %. Подальше врегулювання цього питання пов'язане зі здійсненням систематичного контролю за відповідністю зобов'язань, які беруться розпорядниками коштів, встановленим бюджетним асигнуванням, а також з урегулюванням питання щодо списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, термін позовної давності якої минув. Дебіторська заборгованість досягла у 2000 році 101,8 % ВВП, що на 42,9 процентних пункту вище рівня 1996 року, однак на 26,8 процентних пункту нижче рівня попереднього року.
Тенденції до зниження набув рівень бартеризації в загальному обсязі операцій - на 24,8 процентних пункта він став нижче рівня 1998 року, склавши у 2000 році 17,7 %. Удосконалення податкового законодавства знайшло відображення в стимулюванні відмови від бартеру, утриманні до бюджету податку на додану вартість єдиного податку. Щодо наступних кроків у цьому напрямі, то розв'язання питань зниження рівня бартерних операцій необхідно пов'язати із застосуванням підвищених ставок оподаткування, зокрема податку на прибуток при здійсненні таких операцій.
Важливий аспект, що визначає закономірності та особливості моделі податкової дисципліни, становлять зміни проблеми збитковості. Якщо в 1998 р. 55 % із загальної кількості підприємств (організацій) були збитковими, то в 2000 р. ця кількість становила 38 %. На початок 2001 року загальна сума непокритих збитків на підприємствах досягла близько 12 % власного капіталу або 7 %загальної суми валюти балансу.
З погляду законодавчого удосконалення механізму надходження і справляння податків важливим кроком стало проведене списання податкової заборгованості, реалізація на практиці механізму відстрочок і розстрочок зі сплати платежів, так звана політика "податкових коридорів" як особливий метод роботи з платниками-боржниками. На виконання ст. 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" органи податкової служби станом на 1.01.2002 р. здійснили списання податкового боргу більше ніж на 15 млрд. грн.
У 2001 р. Верховною Радою України було прийнято 78 Законів України, які у підсумку, за даними Державної податкової адміністрації, скоротили річну базу оподаткування більше, чим на 12 млрд. грн.
Вони стали

 
 

Цікаве

Загрузка...