WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень - Реферат

періоді" і кредиту рахунка 43 "Резервний капітал".
Кошти резервного капіталу використовуються на додаткові затрати по виробничому і соціальному розвитку, на поповнення оборотних коштів підприємства, покриття збитків, на виплату гарантованих дивідендів по привілейованихакціях (у випадку недостатності прибутку) та інші заходи, передбачені установчими документами.
Використання коштів резервного капіталу відображається по дебету рахунка 43 "Резервний капітал" і кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал" (на суму, спрямовану на збільшення статутного капіталу);
67 "Розрахунки з учасниками" (на суму дивідендів, нарахованих по привілейованих акціях при недостатності прибутку для цього);
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", субрахунок 442 "Непокриті збитки" (на суму резерву, використану на покриття збитків) та ін.
Облік цільового фінансування і цільових надходжень
До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти, які виділяються за цільовим призначенням у розпорядження підприємства на здійснення відповідних заходів, не пов'язаних з формуванням власних оборотних засобів (у тому числі одержана гуманітарна допомога).
Кошти цільового фінансування і цільових надходжень підприємства Можуть одержувати як субсидії, асигнуватися з бюджету і позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб (на фінансування капітальних інвестицій, науково-дослідні роботи, соціальний захист громадян, на державне регулювання цін на продовольчі товари, медикаменти, паливо для населення, послуги житлово-комунального господарства і пасажирського транспорту тощо).
Джерела цільового фінансування і цільових надходжень регламентуються відповідними урядовими постановами і нормативними документами, зокрема. Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", листом
Мінфіну України від 27.08.91 № 04-503 "Про облік виплат, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та від 28.01.92 № 18-412 "Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій", наказом Мінфіну України від 14.12.99 № 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги" та ін.
Відповідно до національного Плану рахунків облік коштів цільового фінансування та їх використання ведеться на пасивному рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". По кредиту цього рахунка відображається надходження коштів цільового призначення, а по дебету - їх використання за відповідними напрямками, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум.
Надходження коштів на цільові заходи відображається по кредиту рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" в кореспонденції з дебетом рахунків:
30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" (на суму коштів, одержаних на цільові заходи із бюджету, позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних та фізичних осіб); 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" та ін. (на вартість одержаних на цільові заходи товарно-матеріальних цінностей)
та ін.
Використання коштів, одержаних у порядку цільового фінансування, відображається на відповідних рахунках обліку виробничих затрат або рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" (на утримання дошкільних дитячих установ, оздоровчі, соціально-культурні заходи та ін.).
Одночасно використані у звітному періоді кошти цільового призначення зараховуються до операційних доходів підприємства записом по дебету рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредиту рахунка 718 "Одержані гранти та субсидії".
Цільове фінансування, одержане підприємством у вигляді виконаних робіт некапітального характеру, відображається записом по дебету рахунків 23 "Виробництво 949 "Інші витрати операційної діяльності" та ін. в кореспонденції з кредитом рахунка 48 "Цільове фінансуванні цільові надходження". Одночасно вартість таких робіт : зараховується до доходів операційної діяльності підприємства записом по дебету рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" І кредиту рахунка 718 "Одержані гранти та субсидії".
Якщо виконані цільовим призначенням роботи мають капітальний характер (будівництво, спорудження основних засобів тощо), то Їх вартість включається до капітальних інвестицій записом по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" (відповідний субрахунок) у кореспонденції з кредитом рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надодження".
Споруджені за рахунок цільового фінансування об'єкти основних засобів, введені в експлуатацію, приймаються на баланс записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції".
Щомісячно в сумі нарахованої амортизації по таких об'єктах робиться запис на зарахування використаного фінансування в операційні доходи підприємства:
Д-т рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
К-т рах. 718 "Одержані гранти та субсидії".
У разі фінансування капітальних вкладень сальдо рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" підлягає списанню на рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" з наступним послідовним включенням (одночасно з нарахуванням амортизації) в доходи відповідних періодів.
При будівництві об'єктів основних засобів у порядку пайової участі в бухгалтерському обліку роблять такі записи.
Грошові кошти, одержані підприємством-забудовником від пайовика для пайової участі у будівництві об'єкта, відображаються по дебету рахунка 31 "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження".
Після оформлення документів на право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта (квартиру, нежитлове приміщення) забудовник на вартість цієї частки об'єкта робить запис по дебету рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" і кредиту рахунка 15
"Капітальні інвестиції".
Пайовик передані підприємству-забудовнику кошти для пайової участі у будівництві об'єкта відображає по дебету рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках". Після одержання оформлених документів на право власності на відповідну частку
збудованого об'єкта робиться запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
Зарахування на баланс власної частки збудованого в порядку пайової участі об'єкта оформляється записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції". Якщо пайовиком власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлового приміщення) призначена для
продажу, то її вартість списується з кредита рахунка 15 "Капітальні Інвестиції" на дебет рахунка 28 "Товари".

 
 

Цікаве

Загрузка...