WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики - Реферат

Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики - Реферат

вклади. Саме за такої ситуації введення податку на дохід фізичних осіб у вигляді процентів по депозитних вкладах не тільки сприятиме підвищенню мотивації населення до інвестування власних, тимчасово вільних коштів в економіку України, а навпаки перекреслить усі зусилля Кабінету Міністрів та Національного Банку України.
Проаналізувавши вищевикладене, з впевненістю можна стверджувати, що зменшення податкового навантаження шляхом віднесення до об'єктів оподаткування поряд із іншими доходами фізичних осіб доходів у вигляді процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями внесе і у без того складну та суперечливу вітчизняну систему оподаткування ще більше неясності та незрозумілості, адже викличе забагато запитань, відповіді на яких законодавець очевидно не передбачив під час прийняття Закону "Про оподаткування доходів фізичних осіб".
На нашу думку, альтернативою зазначеному розширенню бази оподаткування для компенсації втрат дохідної частини державного бюджету від зменшення податкового навантаження можна вважати скорочення державних витрат на державне управління. Розпочинати таке скорочення державних витрат слід з державного управління у сфері оподаткування, тобто з Державної податкової служби України.
Слід зазначити, що чинна сьогодні організаційна структура державної податкової служби виконала першочергові завдання, поставлені перед нею, і по багатьох показниках вичерпала свій потенціал щодо підвищення рівня ефективності роботи. Діюча сьогодні система органів державної податкової служби України та її організаційна структура були сформовані відповідно до адміністративно-територіального поділу країни, де кожна з областей має свою власну підсистему органів державної податкової служби. Одним із недоліків такого принципу формування системи органів державної податкової служби, на нашу думку, є нехтування питомою вагою податкових надходжень відповідної області в загальному обсязі податкових надходжень у Державний бюджет України, чисельністю населення, що в ній проживають, кількістю зареєстрованих платників податків і деякими іншими факторами.
Так, загальна чисельність населення в таких областях, як Волинська, Рівненська, Тернопільська, Кіровоградська і Чернівецька прирівнюється лише до чисельності однієї Донецької області. Кількість зареєстрованих платників податків у таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Харківська, і міста Києва складає 33 % від загальної кількості платників податків в Україні. А загальний обсяг надходжень податкових платежів по таких областях, як Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська і Рівненська дорівнює податковим надходженням однієї Донецької області [22, с. 16-17].
Подолання такої ситуації вбачається в модернізації існуючої системи державної податкової служби шляхом переходу від нині діючої адміністративно-територіальної побудови структури органів державної податкової служби на регіональному рівні до створення податкових округів. Така модернізація передбачає територіальне об'єднання декількох підсистем державних податкових органів у межах областей, що мають близьке географічне розташування, подібні природні умови та галузі народного господарства. Перший крок для досягнення цієї мети уже зроблено - створення міжрайонних и об'єднаних державних податкових інспекцій.
Об'єднання податкових інспекцій та створення на їх базі податкових округів повинно враховувати наступні фактори: економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць, кадровий потенціал податкових інспекцій, матеріально-технічне забезпечення, кількість зареєстрованих платників податків, чисельність населення, географічне розташування, відстань між головним офісом і відділеннями, а також інші фактори [22, с. 18]. Як наслідок, реформування державного управління у сфері оподаткування дозволить скоротити витратити на утримання органів державної податкової служби України, вдосконалить її організаційну структуру, підвищить ефективність податкового контролю, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню обсягів податкових надходжень до державного бюджету.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що окреслені в даній статті питання зменшення податкового навантаження фізичних осіб шляхом розширення бази оподаткування потребують комплексного вирішення у поєднанні із зменшенням державних витрат. При цьому віднесення доходів платників податків до об'єктів оподаткування повинно передбачати механізми податкового контролю за їх своєчасною та повною сплатою, що дозволить уникнути складностей у податковій системі України та полегшить процес адмініструванням податків на такі доходи.
Література:
1. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учебн. пособ./ Под общ. ред. док. юр. наук проф. С.В. Кивалова. - О., 2000.
2. Воротіна Н.В. Теоретичні питання оподаткування доходів громадян та аналіз змін законодавства у цій сфері за роки незалежності України/ Правова держава. - К., 2001. - Випуск-12.
3. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финасовое право: Учебн. пособ. - Х.: Легас, 2003. - 359 с.
4. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посібник - К.: Знання, 2003. - 302 с.
5. Дьяконова І.І. Податки та податкова політика України. - К.: Наукова думка, 1997. - 122 с.
6. Кучерявенко Н.П. Основи податкового права: Навчальний посібник. - Х.: Легас, 2001. - 304 с.
7. Система податкових органів / Т.Є. Кушнарьова,М.П. Кучерявенко. - Х.: Торсінг, 2000.
8. Полюхович В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність; Тенькав С.О. Коментар до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 3. - 320 с.
9. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи / Навч. посібник. - К.: Видавництво УАДУ. - 1996. - 119 с.
10. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податки в Україні: Навчальний посібник. - К.: УкрІНТЕІ, 2003. - 348с.
11. Ходаківська В.П. Податкова система як фактор впливу на активізацію інвестиційної діяльності в регіонах України //Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції "Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення". - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - Ч. 2.
12. Про Основні положення податкової політики в Україні: Постанова Верховної Ради України від 4 грудня 1996р. № 561 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 5. - С. 40.
13. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року № 889-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 37. - Ст. 308.
14. Основи налогового права / Под. ред. С.Г. Попеляева. - М., 1995. - 439 с.
15. Панасик Б.Я. Податки як дзеркало економічного і політичного стану країни // Банківська справа. - 1197. - № 1. - С. 19 - 21.
16. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: ІЕ НАНУ, 2000. - С. 217.
17. Користін О.Є. Межа податкового навантаження: макроекономічний аспект // Фінанси України. - 1998. - № 2. - С. 82.
18. Смирнов А. Налогообложение: модели оптимизации // Экономист. - 1998. - № 2. - С. 69.
19. Кудряшов В.П. Фінанси: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 352 с.
20. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. В.Д. Базилевича - К.: Атіка, 2002. - 368 с.
21. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року № 1251 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - Ст. 510.
22. Азаров М.Я. Административная реформа в налоговой сфере/ Матеріали науково-практичного семінару "Адміністративна реформа в податковій сфері", який відбувся за сприяння Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України". - Київ, 2000. - 49 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...