WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування та функціонування спеціалізованих небанківських фінансових установ - Реферат

Оподаткування та функціонування спеціалізованих небанківських фінансових установ - Реферат

пройшли шлях приватизації;
- в Україні недостатньо розвинений фондовий ринок, та існують певні обмеження і перешкоди на інвестування в іноземні фінансові інструменти, що досить суттєво було підкріплено фінансовою кризою в Україні та країнах СНД саме на момент закінчення приватизації в Україні, в результаті чого була досить підірвана ліквідність цінних паперів;
- слабкий та недостатній контроль за функціонуванням інвестиційних фондів і недосконала законодавча база.
Таким чином, із завершенням приватизації роль інвестиційних фондів значно знизилася та з'явилось ряд перешкод для подальшого їх розвитку. У 2001 році набрав чинності Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", відповідно до якого в Україні почали діяти ІСІ нового зразка. Цей закон дав поштовх до створення якісно нових ІСІ, які покликані сприяти становленню та вдос-коналенню фондового ринку, а також підвищенню доходів інвесторів - юридичних та фізичних осіб.
У розвинених західних країнах, зокрема в Німеччині, населення віддає перевагу вкладанню коштів у банківські структури, ніж у інвестиційні фонди. Так, у 1998 році із загального обсягу заощаджень домогосподарств (5 683 млрд марок) лише 10 % спрямовано в інвестиційні фонди, а депозити у банки становили 36,2 % [8]. У Польщі створювались національні інвестиційні фонди, які, згідно з Законом "Про національні інвестиційні фонди та їхню приватизацію", діяли з метою збільшення вартості акцій підприємств, де вони були акціонерами. 15 створених фондів володіли 60 % капіталу 512 залучених до програми підприємств. У Чехії на першому етапі приватизації було створено 400 інвестиційних фондів, на другому - 200. Їм належало 72 % акцій приватизованих підприємств. Однак інвестиційні фонди не виконували покладених на них програмою реформування функцій [10].
Серед головних проблем, що заважали діяльності ІСІ, слід зазначити подвійне оподаткування доходів інвесторів, невизначеність деяких аспектів ведення бухгалтерського обліку, що іноді призводило до неправильного відображення фінансових результатів. Нині в Україні усунуто подвійне оподаткування доходів учасників інститутів спільного інвестування від інвестиційних операцій, що робить спільні інвестиції більш ефективними, ніж індивідуальне інвестування [14].
Так, відповідно до п. 4.2.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових доходів підприємства не включаються кошти спільного інвестування інститутів спільного інвестування, тобто кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ.
Закінчуючи огляд основних особливостей механізму оподаткування небанківських фінансових установ в Україні можна зробити такі рекомендації, які, на нашу думку, дозволять реалізувати великі потенційні можливості небанківського сектора для створення гідної конкуренції банківським інститутам на ринку довгострокового капіталу і створити повноцінніший вітчизняний ринок фінансових послуг.
Головним моментом у цьому питанні є термінова необхідність у наданні достатньої уваги щодо вдосконалення законодавчої бази системи оподаткування даного сектора фінансового ринку. Для запровадження однакових правил конкурентної боротьби на фінансовому ринку слід створити і об'єктивно однакові умови оподаткування однорідних операцій різних інститутів небанківського фінансового сектора. Так, потрібно встано-вити єдину систему норм оподаткування послуг з недержавного пенсійного забезпечення для НПФ за зразком діючої системи оподаткування послуг з довгострокового страхування життя і закріпити ці зміни у відповідних законодавчих актах. Це є досить важливим з огляду на те, що в сучасних умовах у веденні фінансового бізнесу спостерігаються тенденції злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів. Якщо було б скасовано оподаткування страхових внесків, страхових платежів і страхових премій за договорами страхування або перестрахування в діяльності страхової компанії або ж запроваджено податкові канікули, це дозволило б останній знизити вартість страхових полісів і страхових виплат з різних видів страхування і, таким чином, залучити більшу кількість клієнтів, стимулюючи більші грошові потоки до страхової компанії, і зміцнити позиції на ринку фінансових послуг.
Доцільно було б впровадити податкові пільги для пайових і корпоративних інвестиційних фондів, так як вони, залучаючи кошти і вкладаючи їх фінансові інструменти інших емітентів і, як правило, виробничої сфери, спричиняють покращання і зміцнення інвестиційних процесів та укріплення фінансового ринку.
Оскільки певна частина небанківських фінансових інститутів є неприбутковими організаціями, наприклад кредитні спілки, то тут необхідно визначити щодо них зважену податкову політику, якої на сьогодні ще немає, і тим самим реалізувати в повному обсязі суспільну значимість установ даного виду. У зв'язку з цим виникає високий рівень ризику того, що податково неконтрольована фінансова установа може спричинити утворення тіньового фінансового сектора.
Таким чином, на сьогодні в Україні існують певні проблеми недосконалості щодо механізму оподаткування небанківських фінансових установ, що потребує застосування системи невідкладних дій для зміцнення позицій даного сектора на вітчизняному просторі фінансового ринку.
Література:
1. Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": Закон України № 1957-IV // Урядовий кур'єр. - 2004. - № 143.
2. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-III.
3. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV.
4. Про страхування: Закон України від 4 жовтня 2001 року.
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III - ВР (із змінами та доповненнями) // ВВР. - 2001.
6. Лист ДПАУ від 03.06.2003 № 193/03.
7. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 145-147.
8. Небанківські фінансові інститути в країнах Західної Європи // Фінанси України. - 2003. - № 12. - С. 98-106.
9. Небанківські фінансові інститути в економічній системі США // Фінанси України. - 2003. - № 3. - С. 119-127.
10. Небанківські фінансові інститути у перехідних економічних системах // Фінанси України. - 2003. - № 8. - С. 77-87.
11. Оподаткування операцій з недержавного пенсійного забезпечення // Цінні папери України. - 2004. - № 27. - С. 11.
12. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ // Фінанси України. - 2002. - № 12. - С. 107-113.
13. Українські банки: динаміка зростання // Цінні папериУкраїни. - 2004. - № 5. - С. 10-11.
14. Холості фонди // Український дiловий тижневик "Контракти". - 2004. - № 25.
15. Оподаткування фінансових установ: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 268 с.
16. http://www.ukrcu.kiev.ua
17. http://www.lnd.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...