WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств: шляхи удосконалення - Реферат

Оподаткування прибутку підприємств: шляхи удосконалення - Реферат

настанню терміну позовної давності, як це було встановлено п. 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а раніше, але при дотриманні умов, зазначених у статті 12 Закону. Розглянемо такі умови докладніше:
1. Затримка в оплаті здійснюється без погодження з платником податку.
2. Затримка повинна перевищувати термін 30 діб з дати, визначеної умовами угоди.
3. Платник податку повинен звернутися до суду з проханням провести утримання заборгованості з боржника і подати до податкового органу повідомлення про зменшення валового доходу та копію рішення суду про прийняття справи до розгляду.
Розглядаючи ці три умови, треба звернути увагу на деякі розбіжності Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств " та Господарсько-процесуального кодексу України. Справа в тому, що в більшості випадків дата звернення із заявою про стягнення заборгованості в суд і дата винесення визначення про початок розгляду справи можуть істотно відрізнятися та, опиняючись у різних податкових періодах, вплинути на правильне відображення платником в обліку валового доходу.
Виходячи з підпункту 12.1.4 Закону зменшення валового доходу, платник податку може здійснити в тому податковому періоді, в якому він подав заяву до суду про стягнення заборгованості з боржника. Залишається сподіватися, що центральний орган державної податкової інспекції при розробці правил зменшення валового доходу прийме до уваги вказані вище неузгодженості.
Докорінних змін зазнала також система нарахування амортизації.
Відповідно до нового порядку нарахування амортизації та ведення обліку основних засобів збільшення балансової вартості основних фондів, що підлягають амортизації, відбувається не після введення їх в експлуатацію, а відразу після їх придбання.
Принципово новим є те, що нарахування амортизації відбувається не на первинну вартість, а фактично на залишкову. Відповідно до Статті 8 Закону суми амортизації визначаються шляхом застосування норм амортизацій до балансової вартості, яка визначається за формулою:
Б(а) = Б + П - В - А,
де Б(а) - балансова вартість на початок звітного періоду;
Б - балансова вартість на початок періоду, попереднього за звітний;
П - сума видатків понесених на придбання, покращання, ремонту основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
В - вартість основних фондів, виведених з експлуатації в попередньому періоді;
А - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у попередньому періоді.
Порівняно зі старим законодавством значно збільшені ставки амортизаційних відрахувань. Для групи 1, до якої відносять будівлі та споруди, ставка встановлена в розмірі 2 % на рік. Це пояснюється тим, що:
1. Амортизація відноситься на собівартість продукції.
2. Вартість основних фондів даної групи, зазвичай, дуже велика.
3. Велика ставка призвела б до значного зростання цін.
Для групи 2 (офісне обладнання, інструменти, транспорт, меблі) ставка встановлена в розмірі 10 %. Це найбільш мобільна частина основних фондів, тому для неї встановлена висока ставка амортизації, яка забезпечує відшкодування вартості основних фондів на 80-90 % за перші 3-4 роки їх експлуатації.
Для групи 3 (інші основні фонди, не включені до груп 1, 2, 4) встановлена ставка 6 %, а для групи 4 (електронно-обчислювальні машини, комп'ютерна техніка та їх програмне забезпечення, телефони) встановлена найбільш висока ставка амортизації в розмірі 15 %.
Але існуючі раніше прискорені норми амортизації з 01.01.2004 р. відмінено.
Наступною істотною позитивною зміною є надання можливості платникам податку проводити щорічну індексацію вартості основних фондів на рівень інфляції за рік.
Незважаючи на те, що процес нарахування амортизації зазнав значних змін, залишилися певні недоліки. На нашу думку, необхідно зробити амортизацію не видом витрат, а зменшенням податкових зобов'язань. Тобто на суму амортизаційних нарахувань зменшується сума податку на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету.
Це дозволило б установити високі норми амортизації для всіх основних фондів, не підвищуючи при цьому ціну товару. А встановлення високих норм амортизації призвело б до прискорення відшкодування витрат на придбання основних фондів, а значить підвищило б швидкість обертання грошей на підприємстві.
Взагалі така система нарахування амортизації дозволила б зменшити вартість вітчизняних товарів, що значно підвищило б їх конкурентоспроможність.
Дуже важливим положенням, яке спрямоване на фінансове оздоровлення підприємств, є надана платникам податку відповідно зі ст. 6 Закону можливість віднесення збитків поточного періоду на зменшення валового доходу майбутніх періодів протягом п'яти податкових років. Цим самим була усунута ситуація, коли підприємство мало прострочену заборгованість минулих періодів, що значно перевищувала валові доходи звітного періоду, але податок на прибуток все одно нараховувався.
Аналізуючи наведене вище, хотілося б відзначити декілька основних, на нашу думку, недоліків у сучасному законодавстві.
По-перше, це не об'єктивне трактування моменту отриманнядоходу.
Відповідно до пп. 11.3.1 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" датою отримання доходу є дата, що приходиться на податковий період, протягом якого першою відбувається будь-яка з наступних подій:
1. Дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку в оплату за реалізовані товари (роботи, послуги), а у випадку їх реалізації за готівку - день оприбуткування грошей у касі платника податку.
2. Дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання платником податку цих робіт (послуг).
Для підприємства все протікає нормально до того часу, поки оплата товарів та їх отримання чи постачання відбуваються синхронно, або хоча б в один податковий період.
Тепер уявімо собі, що підприємство продало товар чи надало послугу в податковому періоді А, а отримало гроші в періоді Б. Згідно з Законом підприємство в податковому періоді А отримало валовий дохід і повинно в цьому періоді сплатити податок на прибуток, але ж гроші будуть зараховані на розрахунковий рахунок підприємства лише в податковому періоді Б. Дуже добре, якщо у підприємства є на момент сплати податку необхідні кошти, а якщо їх немає?! У випадку прострочення платежу на суму недоїмки буде нараховано пеню в розмірі 120 % облікової ставки Національного банка України на повну суму недоїмки за весь термін прострочення.
На нашу думку, необхідно визнавати моментом отримання доходу дату отримання коштів за проданий товар, виконані роботи, надані послуги.
По-друге, зараз фактично і юридично діє два законодавчі акти, які регулюють оподаткування прибутку підприємств на Україні. Це пояснюється тим, що Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" була затверджена лише нова редакція раніше діючого Закону. Просимо звернути увагу, що затверджена нова редакція, а не відмінений раніше діючий Закон.
По-третє, не зрозуміло для чого держава ввела оподаткування доходів, отриманих від операцій з державними цінними паперами. Очевидно, що це призведе до зменшення ділової активності на цьому ринку і, як наслідок, держава не зможе в необхідний час отримати кошти для покриття касового дефіциту.
По-четверте, відміна пільг зарубіжним інвесторам, які були їм гарантовані Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", вважаємо, економічної користі державі не принесе, а лише завдасть політичної шкоди.
Отже, законодавцям треба виправити вказані недоліки, щоб уникнути юридичних, економічних і політичних казусів. Також вирішення зазначених проблем дозволить залучити нові інвестиції в українську економіку, детінізувати значний сектор тіньової економіки, уникнути багато непорозумінь платників податків і контролюючих органів, а головне - збільшити обсяги податкових надходжень до державного бюджету.
У даній статті ми розглянули ряд проблемних питань оподаткування прибутку підприємств, але, враховуючи багатоаспектність даної проблематики, вважаємо доцільним проводити подальші дослідження щодо визначення валових доходів і валових витрат.
Література:
1. Терьохін С. Фіскальна політика України // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 10.
2. Терещенко С.І. Податок на прибуток: необхідність урахування критерію нейтральності // Фінанси України. - № 4. - 2003.
3. Програма сприяння Парламентові України: Матеріали по підготовці Конституції України.
4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України із змінами та доповненнями від 06.03.2003 № 601-IV// Урядовий кур'єр. - 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...