WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходів фізичних осіб - Реферат

Оподаткування доходів фізичних осіб - Реферат

платником податку у вигляді пожертвувань; сума власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів охорони здоров'я; сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків та інше.
Законом встановлюються обмеження права на нарахування податкового кредиту, а саме: податковий кредит може бути нарахований винятково резидентом, що має податковий ідентифікаційний номер, а загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.
Заостанні роки значно збільшилась кількість юридичних осіб, які утримують та перераховують податок з доходів фізичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності, і громадян, які здійснюють незалежну професійну діяльність або отримують інші доходи. Така тенденція зберігатиметься і у поточному та наступних роках, що в свою чергу вимагатиме від податкових органів розробки додаткових заходів з адмініст-рування податків з фізичних осіб.
Збільшення кількості платників податків, погашення заборгованості із заробітної плати, а також проведення податковими органами заходів, направлених на дотримання чинного законодавства та орієнтованих на налагодження чіткої, максимально тісної співпраці з самими платниками податків щодо пропаганди податкового законодавства, що підвищує рівень мобілізації податку шляхом добровільної сплати, призводить до росту надходжень податку з доходів фізичних осіб, збільшення питомої ваги податку з доходів фізичних осіб у загальній сумі надходжень податків і зборів до Зведеного бюджету України.
Таким чином, основним напрямом діяльності підрозділів оподаткування фізичних осіб стає стимулювання платників до добровільної сплати податків з отриманих ними доходів.
Досягнення податковими органами цієї мети можливе за умови впровадження, зокрема, індивідуального підходу до платників податків, розширення спектра послуг, що надаються платникам податків, у тому числі надання консультацій, особливо щодо питань адміністрування нового Закону. Важливим є підвищення професійного рівня працівників підрозділів оподаткування фізичних осіб.
Системного та виваженого підходу потребує робота щодо оподаткування фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності, які працюють за загальною системою оподаткування.
Проведений аналіз стану справ з адміністрування доходів з фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності, свідчить про наступне.
Станом на 01.01.04 р. в Україні було зареєстровано 1665 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, з яких сплачували податки 86 відсотків (1437,8 тис. громадян). Крім того, у трудових відносинах з ними перебувають близько 750 тис. осіб.
Даною категорією платників сплачено до бюджету в 2003 році близько 1,28 млрд грн або, з урахуванням найманих працівників, 710 грн у розрахунку на одного підприємця.
У 2003 році зареєстровано 19,7 млн фізичних осіб - платників прибуткового податку, з яких сплачувало податок 17,6 млн громадян. З вказаної категорії громадян утримано близько 13.4 млрд грн податків або в середньому 761 грн на одного працюючого.
Таким чином, один громадянин, який працює по найму, сплатив податків у 2003 році на 51 грн більше, ніж фізична особа-підприємець.
У той же час необхідно зазначити, що мають місце і значні відмінності у сплаті податків з доходів фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності, і по способах сплати. Якщо в 2003 році 539,8 тис. грн фізичних осіб - платників єдиного податку, сплатили близько 900 млн грн, то 516 тис. фізичних осіб, які сплачували податки за загальною системою сплатили близько 320 млн грн.
Отже, надходження податків і зборів від платників податків за єдиною системою майже втричі перевищують надходження від платників податків за загальною системою оподаткування.
У 2003 році фізичними особами - суб'єктами підприємництва одержано 55 млрд грн валових доходів, із яких тими, що перебувають на загальній системі - 18,4 млрд грн. і на спрощеній системі 36,6 млрд грн.
Із 516 тис. підприємців, які отримали дохід 18,4 млрд грн - 577 громадян, доходи яких перевищували 5 млн грн, отримали дохід в сумі - 8,2 млрд грн, якими сплачено 42 млн грн податків.
Ще одним напрямом роботи податкових органів є оподаткування фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності, які обрали спрощену систему обліку та звітності шляхом сплати єдиного податку.
Аналіз діючої в Україні спрощеної системи оподаткування фізичних осіб свідчить, що взаємодія нашої держави і малого бізнесу, як і в країнах з розвиненою економікою, здійснюється на взаємовигідних умовах і носить довгостроковий характер. Роль держави в ринковій економіці має бути спрямована на забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, створення рівних і сприятливих умов для розвитку різних форм бізнесу, в тому числі і малого, на багатосторонню підтримку підприємництва та приватної ініціативи.
На сьогодні у більшості громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, вже не має сумнівів у перевагах спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Першим правовим кроком підтримки малого підприємництва було видання Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3 липня 1998 № 727.
Указ надав певний імпульс у розвитку малого бізнесу, створюючи на державному рівні умови для ефективного використання його можливостей у межах національної економіки. Запровадження спрощеної системи оподаткування суттєво зменшує податкове навантаження на платників, що сприяє реєстрації значної кількості громадян. Крім того, платниками єдиного податку надаються робочі місця громадянам, які працюють у них за трудовими договорами.
Спрощена система охоплює понад 50 видів економічної діяльності, однак найбільш розповсюдженими і привабливими для підприємців є ті види занять, завдяки яким можна отримувати значні доходи, а саме: торгово-посередницька діяльність (роздрібна та оптова торгівля), що здійснюється поза межами ринків (без сплати ринкового збору); посередництво в торгівлі, роздрібна торгівля з лотків і на ринках побутовими товарами та їх ремонт; транспортне обслуговування (легкові та вантажні перевезення); надання побутових послуг (ремонтом електронної та комп'ютерної

 
 

Цікаве

Загрузка...