WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи - Реферат

Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи - Реферат

справедливо залишити нульову ставку ПДВ на експорт з метою стимулювання виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки, і ліквідувати можливість експортного відшкодування.
Упорядкування системи пільг з ПДВ передбачає диференційоване ставлення до пільг, уміння виділяти в їх системі економічно недоцільні й невиправдані пільги, та пільги, без яких можна обійтися. При цьому варто врахувати, що пільги з ПДВ повинні підтримувати не виробників, а кінцевих споживачів товарів і послуг. Цю функцію названі пільги виконують тоді, коли звільнення від податку певних видів товарів чи послуг чи обкладання їх за зниженою ставкою зумовлює відповідне зниження цін на такі товари та послуги для кінцевих споживачів. Якщо цього не відбувається, варто переглянути зазначені пільги, замінивши їх адресними дотаціями з бюджету для малозабезпечених верств населення. Прикладом такої пільги є звільнення від ПДВ продажу ліків. Фактично ця пільга стала засобом підтримки аптечного бізнесу, що приносить надприбутки, закладені в ціни лікарських препаратів [5]. На нашу думку, звільнятися від оподаткування повинні тільки життєво необхідні медичні препарати.
Натомість немає необхідності скасовувати пільги щодо продажу українських книг і періодичних видань. Це пояснюється тим, що в Росіїполіграфічна галузь користується значно ширшим аспектом податкових пільг. Тому без державної підтримки українське книговидавництво не витримає конкуренції.
Серед тенденцій щодо зменшення податкового тягаря варто виділити такі:
1. Звуження кола платників податків.
2. Зниження ставки податку.
На думку автора, з переліку платників податку необхідно вилучити дрібних платників податку на додану вартість. Адже, по-перше, контроль за такими платниками значно ускладнений, по-друге, можливостей уникнення оподаткування шляхом маніпулювання бухгалтерськими документами у таких платників значно більше, ніж у великих. Тому таке вилучення знизить затрати на адміністрування ПДВ і дозволить податковим органам зосередити увагу на діяльності більших платників податку.
Найбільшого значення для зниження рівня оподаткування набуло зменшення податкової ставки. До 1995 року вона кілька разів переглядалась, але на короткий термін. У 1991 році її було встановлено на рівні 28 %, на початку 1993 року її було знижено до 20 %. Але за підсумками першого кварталу її було знову поновлено до рівня 28 %. У 1995 році ставку ПДВ знову було зменшено до 20 %.
Тенденція до зниження рівня податкового тягаря за рахунок розглянутих нововведень є природним напрямом еволюції ПДВ у процесі його адаптації до умов, що склалися в Україні. Вона зумовлена такими причинами:
- високий вихідний рівень ставки податку (один з найвищих у світі);
- глибока платіжна криза і падіння платоспроможного попиту населення, на яке врешті-решт перекладається цей податок.
Вірогідно, що ця тенденція збережеться у майбутньому, про що свідчить особлива неприязнь до ПДВ з боку великих підприємницьких структур, інтереси яких найбільше лобіюються у парламенті. Однак об'єктивною межею подальшого зниження ставки податку є відсутність альтернативних джерел надходжень до бюджету, порівняних з ПДВ за рівнем можливої фіскальної ефективності, спроможних задовольнити потреби держави у фінансових ресурсах, з одного боку, а з іншого - обмежені можливості подальшого скорочення цих потреб.
Тому зниження ставки ПДВ не буде мати негативних наслідків для державного бюджету лише за умови компенсації зменшення надходжень від податку, спричиненого зниженням його ставки, зростанням надходжень від нього за рахунок розширення бази оподаткування, яке можна досягнути шляхом суттєвого скорочення податкових пільг.
Зниженню рівня оподаткування могло б сприяти і запровадження відшкодування з бюджету від'ємної різниці між сумою податкових зобов'язань і податкового кредиту (на даний момент існує можливість зарахування такої різниці у рахунок майбутніх зобов'язань з ПДВ). Але механізми такого відшкодування викличуть значні ускладнення адміністрування ПДВ. По-перше, виникне ще одне поле для зловживань з боку платників податків. По-друге, як наслідок, виникне необхідність посилення контролю за таким відшкодуванням із боку контролюючих органів. Тому використання такого механізму стане тільки тоді можливим, коли податкова культура платників податків та їх платіжна дисципліна досягне необхідного рівня.
Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Податок на додану вартість має повне право на функціонування у податковій системі України і не потребує заміни альтернативним непрямим податком.
2. З метою підвищення фіскальної ефективності ПДВ необхідно переглянути систему пільгового оподаткування ПДВ, а саме: змінити механізми оподаткування експортної діяльності, скасувавши експортне відшкодування з ПДВ.
3. Подальше удосконалення механізмів справляння ПДВ необхідно пов'язати із звуженням кола платників податків і зменшенням податкової ставки.
Література:
1. Корнус В.Г. Пільги з податку на додану вартість та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України. - 2004. - № 11. - С. 20.
2. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
3. Осадчий С.О. ПДВ: історія введення і необхідність удосконалення // Економіка АПК. - 2003. - № 5. - С. 62-66.
4. Офіційний веб-сайт Держкомстату України / www.ukrstat.gov.ua.
5. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення. - К.: Знаня-Прес, 2004. - 454 с.
6. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. - 218 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...