WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрями удосконалення непрямого оподаткування України в сучасних умовах економічної інтеграції - Реферат

Напрями удосконалення непрямого оподаткування України в сучасних умовах економічної інтеграції - Реферат

країн-членів, до яких відносяться, крім того, - надходження прямих податків і соціальних страхових платежів;
- розвиток системи непрямого оподаткування обумовлювався необхідністю гармонізації та спрощення торговельних режимів у середині союзу та у торгівлі із іншими країнами - торгівельними партнерами;
- головним непрямим податком виступає податок на додану вартість, доходи від справляння якого формують у середньому 6-9 % ВВП;
- у країнах ЄС оподаткування ПДВ характеризується поєднанням двох важливих і з першого погляду суперечливих складових - широка база оподаткування та високі, порівняно з іншими країнами, ставки податку. Проте високий рівень організації системи оподаткування та адміністрування податків дозволяє успішно збалансовувати різноманітність баз оподаткування та диференційованих ставок;
- справляння інших непрямих податків і зборів (звичайних податків, митних зборів) достатньо диференційоване в розрізі різних країн. Їх система є доповнюючою та балансуючою з метою оптимізації впливу платників податків та економічний розвиток непрямої форми оподаткування;
- процес розширення країн-членів Євросоюзу супроводжується процесами подальшої гармонізації та спрощення системи непрямого оподаткування. Перед системою непрямого оподаткування стоїть завдання збалансування нижчих цін у країнах - нових членах з вищими непрямими податками до умов ЄС;
- домінуючою складовою базою оподаткування ПДВ у країнах є кінцеві споживчі витрати домашніх господарств, високий рівень платоспроможності яких дозволяє урядам варіювати та успішно використовувати диференційоване оподаткування цим податком;
- високий рівень зовнішньоторговельних потоків хоча і обумовлює домінуючу роль непрямих податків в оподаткуванні торгівлі, проте не призводить до проблем надмірного відшкодування по ПДВ з бюджетів країн критичного рівня бюджетних коштів.
Щодо особливостей практики РФ у справлянні непрямих податків, то вона хоча і є досить специфічною, але необхідно виділити спільні тенденції, що впливають та впливатимуть на ефективність непрямого оподаткування в наших країнах:
- Російська Федерація активно працює в напрямі швидкого вступу до СОТ, що обумовлює необхідність запровадження міжнародних принципів і підходів до оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та потоків товарів і послуг;
- в країні проводиться податкова реформа, досить кардинальна щодо базових елементів оподаткування - ставок податків і платників податків, і непрямим податкам приділяється особлива увага. Знизивши ставку ПДВ до 18 %, в РФ розглядаються та прораховуються варіанти зниження ПДВ в найближчі декілька років уже до 13 %;
- РФ має високий рівень відкритості економіки, обсяги експорту забезпечують високе позитивне платіжне сальдо, проте практика використання ПДВ набуває подальшого розвитку. У країні поступово позбавляються безпосередньо оборотних податків у класичній їх формі;
- між країнами нарощуються товарообороти та обсяг послуг, що стимулює формалізацію та гармонізацію режимів непрямого оподаткування, посилення співпраці між митними та податковими службами країн, підвищення рівня захищеності спільних кордонів;
- країнами ініціювалися досить широкі преференції у формуванні спільних товарних ринків, що базувалося на прагненні оптимізувати та спростити торгівлю між країнами;
- виробники багатьох подібних видів продукції виступають конкурентами як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, тому врахування механізмів ціноутворення для кожної із сторін є важливим фактором побудови стратегії просування на зовнішні товарні ринки та ринки послуг, підтримання національних конкурентних переваг;
- практика взаємовідносин між країнами характеризується частими торговельними "війнами". Досить часто запроваджуються взаємні антидемпінгові розслідування, тарифні та нетарифні методи захисту власних ринків для найбільш чутливих сегментів експорту (труби, продукція харчування та ін.). Зазначені ризики певною мірою можуть посилитися після вітчизняних президентських виборів, що дещо напружили відносини між країнами. Зокрема, на початку лютого в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі ініційовано розслідування щодо негативного впливу на російських виробників, а отже, і економіки країни імпорту до РФ труб великого діаметру. І хоча український експорт напряму не називається, зазначені товари є вагомою частиною таких товарів у експорті до РФ.
У цілому аналіз непрямого оподаткування і зокрема справляння ПДВ дозволяє виділити певні умови, існування яких ставить під сумнів ефективність використання ПДВ у країні, або які ускладнюють його функціонування та позитивний вплив на формування доходів бюджету.
Незначна роль зовнішньої торгівлі, особливо товарного імпорту. У більшості розвинених країн оподаткування імпорту є головним джерелом доходів від ПДВ і непрямих податків у цілому.
Висока частка агропромислового комплексу. Функціонування АПК є складовою продовольчої, а отже, і національної безпеки країни, а тому він переважно зарегульований і підпадає під національний протекціонізм.
Роздрібна торгівля в країні забезпечується широким колом дрібних торговців. У практиці оподаткування спостерігається тенденція посилення ролі витрат на адміністрування та справляння податкових платежів. Кількість дрібних підприємців ускладнює адміністрування, впливає на його витратність і повноту наповнення доходів бюджету.
Високий рівень вертикальної інтеграції між виробниками, оптовими та роздрібними продавцями. Обов'язковими умовами ефективності є високий рівень платіжної дисципліни та створені умови нормальної конкуренції і зацікавленості у дотриманні учасниками відносин прозорості у оподатковуваних оборотах.
Відсутність стимулюючих податкових механізмів для інвестиційної та інноваційної діяльності. Практика оподаткування на загальних засадах інвестиційних та інноваційних товарів і продуктів, з одного боку, не заохочує до нарощування інвестицій та інновацій, з іншого - не враховує специфіку формування доданої вартості при реалізації інвестиційних процесів і створення такими платниками доданої вартості на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Низький рівень бухгалтерського, фінансового та податкового обліку та звітності. Даний чинник чи не в першу чергу впливає на кінцеві (чисті) надходження від непрямого оподаткування після проведення платежів з відшкодування податкового кредиту з ПДВ. І знову ж таки це є причиною високих витрат на справляння таких податків як з боку платників податків, так і податкової служби.
Відсутняефективна та неупереджена податкова служба. Це безперечно стосується й усіх інших податків, але щодо непрямих податків, злагодженості податкової, митниці, Міністерства фінансів і Міністерства економіки, НБУ є важливою практичною умовою обґрунтованості та повноти справляння непрямих податків.
На жаль, більшість названих чинників мають місце у вітчизняній практиці оподаткування, що потребує накопичення знань і пропозицій щодо удосконалення та оптимізації оподаткування у загальній системі економічного розвитку країни.
Тобто стан непрямого оподаткування в Україні має декілька головних ознак: зниження фіскальної потужності при наповненні бюджету; невідпрацьованість системи адміністрування, особливо ПДВ; критичний рівень бюджетних відшкодувань і взаємних заборгованостей з ПДВ; недостатня повнота охоплення платників податків і бази оподаткування;

 
 

Цікаве

Загрузка...