WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні - Реферат

Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні - Реферат


Впровадження в Україні спрощеної системи оподаткування малого бізнесу мало помітний позитивний вплив на стан надходжень до бюджету та розвиток малого бізнесу. Водночас, ця система дестимулює підвищення технологічного рівня продукції та надає пріоритет розвитку дрібних торговельних підприємств. Показовим є те, що за час дії спрощеної системи в Україні спостерігається зниження темпів зростання кількості малих підпри-ємств. Натомість відбувається випереджаюче зростання кількості підприємців-фізичних осіб. Якісний аналіз розвитку малого й середнього бізнесу в Україні також засвідчує наявність суттєвих системних вад. Зростання економічної активності у 2000-2002 рр. не знайшло адекватного відображення у середовищі малого і середнього бізнесу, а підприємства цієї сфери поки що не посіли належного місця у структурі національної економіки. Втрачається важлива інституційна роль малого бізнесу у побудові в Україні дієздатної ефективної конкурентоспроможної ринкової економіки.
Обтяжливість податкової системи України визначається насамперед не величиною податкових ставок, а складністю та нестабільністю системи податковою адміністрування, вузькістю господарських оборотів, деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств. Відтак зниження ставок оподаткування вестиме насамперед до переорієнтації вивільнених коштів підприємств на фінансування цих витрат і відновлення прийнятного рівня рентабельності бізнесу. Перспективи децентралізованого фінансування завдань розвитку, що дозволить забезпечити зростання бази оподаткування в довгостроковому періоді, є за таких умов досить сумнівними [5].
Ефективність податкової системи значною мірою залежатиме від сприйняття її українськими платниками податків. Навіть за умови високої ефективності та дієвості податкових органів, вони зможуть здійснити перевірку лише невеликої частин загальної кількості платників. Якщо більшість платників податку не поважатимуть податкову систему, то вона не зможе виконувати свою головну функцію - забезпечити надходження податків до бюджету. А якщо така система зрозуміла та справедлива, вона користуватиметься повагою платників податків. За таких умов податкова система матиме хороші шанси для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень.
Впровадження податків чи зміни у податкових системах європейських країн супроводжуються широкою агітаційною компанією щодо переваг і важливості тих чи інших кроків у сфері оподаткування. До такої роботи поряд із державними податковими органами залучаються також і приватні фірми. У нас цього немає, тому більшість населення сприймає введення податків негативно. А в деяких країнах ЄС прийняття тих чи інших податко-вих законів можливе лише після отримання згоди населення шляхом референдуму. Розширення демократичних засад у подальшому позитивно вплине на весь податковий процес. Є підстави стверджувати, що такі форми вкрай необхідні й для України.
Необхідно створити у платників бажання добровільно сплачувати податки, тобто одержувати легальні високі доходи. У цілому в ході податкової реформи необхідний перехід від виконання податками переважно фіскальних функцій до переважно стимулюючих та регулюючих. Якщо наша система оподаткування в цілому і система прямого оподаткування зокрема не носитиме стимулюючого та регулюючого характеру, то ні про який вихід бізнесу з "тіні" не можна й говорити.
Зміни в системі прямого оподаткування необхідні. Вони повинні бути послідовними і науково обґрунтованими, носити стимулюючий характер. Їхніми головними напрямами повинні стати: зниження загального рівня оподатковування при різкому розширенні податкової бази; спрощення системи оподатковування; посилення податкової дисципліни; систематизація і кодификація податкового законодавства (прийняття Податкового кодексу).
Забезпечення довгострокового економічного зростання та якісної структурної перебудови національної економіки потребує мобілізації навколо цього завдання усіх напрямів державної економічної політики. Відтак на даному етапі побудова податкової політики повинна виходити насамперед з потреби максимізації дії регуляторної та стимулюючої функцій.
Із зазначеного можна зробити такі висновки:
- у 2003 р. основний обсяг податкових надходжень забезпечили прямі податки. Так, протягом 2003 р. до Зведеного бюджету України надійшло 13,5 млрд грн від прибуткового податку з громадян (5,1 % ВВП), 13,2 млрд грн від податку на прибуток підприємств (5,0 % ВВП), що сумарно в півтора раза перевищує надходження від податку на додану вартість та акцизного збору. Аналіз розвитку податкових систем європейських країн свідчить про зростаючу роль прямого оподаткування, насамперед прибуткового оподат-кування доходів громадян;
- важливим напрямом реформування національного оподаткування є перехід до оподаткування сукупного валового доходу платника податку, який включає суму доходу з усіх джерел у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах;
- зміни в системі прямого оподаткування повинні бути послідовними і передбаченими, носити стимулюючий характер. Їхніми головними напрямами повинні стати: зниження загального рівня оподатковування при різкому розширенні податкової бази; спрощення системи оподатковування; посилення податкової дисципліни; систематизація і кодификація податкового законодавства (прийняття Податкового кодексу);
- ставки оподаткування в Україні знаходяться на рівні інших європейських країн, за винятком податків на фонд оплати праці та акцизів. Податковий тягар розподілений між різними суб'єктами нерівномірно. Окремим компаніям надаються значні (і необґрунтовані) податкові пільги. Істотне зниження ставок податку на фонд оплати праці до 15 % могло б вирівняти податковий тягар, накладений на різні галузі української економіки. Між розміром загального податкового тягаря і зміною доданої вартості існує така залежність: зростання податкового тягаря на 1 % у середньому призводить до зменшення доданої вартості на 0,5 %. Податкова система в Україні посилює рецесію в працемісткому секторі (а саме - у вугільній, легкій, харчовій галузях, а також у машинобудуванні);
- першочерговим завданням удосконалення системи прямого оподат-кування повинен стати перегляд чинних податкових пільг. Сьогодні пільги надаються тим підприємствам, які демонструють гірші показники діяльності, що є абсолютно нелогічним з макроекономічного погляду. Значно знижена кількість пільг, наданих підприємствам машинобудування, що є маловиправданим.
Література:
1. Економіка України: стратегія іполітика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. - К.: ІЕПр НАНУ; Фенікс, 2003. - 1008 с.
2. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання / За ред. чл.-кор. НАН України М.С. Герасимчука. - К.: ІЕ НАНУ, 1999. - 157 с.
3. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 362 с.
4. Захарін С.В. Податкові важелі державного регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. - 2000. - № 7. - С. 94-101.
5. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промисловості // Фінанси України. - 2004. - № 4.

 
 

Цікаве

Загрузка...