WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрями модернізації системи оподаткування - Реферат

Напрями модернізації системи оподаткування - Реферат

пріоритетнихгалузей економіки, а також виробництва соціально значущих видів продукції здійснюється за допомогою диференційованих ставок ПДВ.
Наприклад, у США застосовується навпаки прогресивна шкала оподаткування прибутку підприємств з метою стримування зростання обсягів виробництва і попередження кризи перевиробництва продукції. С. Гордаш наводить такі дані, що на перші 50 тис. доларів прибутку діє 15 % ставка оподаткування, наступні 25 тис. доларів - 25 %, а потім - 34 % [14].
Таким чином, для умов України потрібен прямий диференційований по галузях народного господарства ПДВ, а також регресивна шкала податку на прибуток підприємств.
Диференціацію ставок ПДВ слід зробити залежно від співвідношення живої і уречевленої праці у виробі, або від рівня автоматизації і механізації виробничих процесів. Для цього скористаємося дослідженнями НДЕІ Мінекономіки України щодо розрахунків тенденцій стосовно заміщення ресурсів праці в галузях народного господарства [15]. Розглянемо таблицю заміщення одного працівника приростом вартості основних виробничих фондів.
Таблиця 1
Відносне заміщення одного працівника приростом вартості основних виробничих фондів, тис. грн.
Галузі 1991-1995 1996-2000 2001-2005
прогноз
1 2 3 4
Матеріальне виробництво 34623 43078 52075
Промисловість, у т.ч.: 45356 51168 56980
Електроенергетика 737127 856450 975773
Чорна металургія 345933 337796 329654
Хімічна і нафтохімічна 34623 43078 51533
Машинобудування і
металообробка 18101 23081 28067
Лісна 8454 9521 10588
Промбудматеріалів 52850 57097 61344
Скляна 11891 13458 15025
Легка 11270 12191 13112
Харчова 78318 73280 68242
Сільське господарство 23813 29233 34653
Будівництво 30062 35231 40400
Зробимо ранжування галузей за величиною заміщення живої праці уречевленою в основних виробничих фондах і розрахуємо коефіцієнти відношення до найпотужнішої галузі - електроенергетики (табл. 2).
Таблиця 2
Пропозиції щодо ставок ПДВ залежно від заміщення живої праці риростом основних виробничих фондів

рангу Галузі Величина приросту вартості основних виробничих фондів для заміщення Коефі-
цієнт Ставка ПДВ,
%
1 2 3 4 5
1 Електроенергетика 975773 1,0 17
2 Чорна металургія 329654 0,337 17
3 Харчова промисловість 68242 0,069 15
4 Промбудматеріалів 61344 0,062 15
5 Хімічна і нафтохімічна 51533 0,52 14
6 Будівництво 40400 0,041 14
7 Сільське господарство 34653 0,035 12
8 Машинобудування і металообробка 28067 0,028 12
9 Скляна промисловість 15025 0,015 10
10 Легка промисловість 13112 0,013 10
Слід зазначити, що показник приросту вартості основних виробничих фондів щодо заміщення живої праці одного робітника характеризує фондоозброєність праці. І чим він більший, тим вище продуктивність праці. Тому і ставки ПДВ повинні бути там вище, де більша питома вага ручної праці, тобто чим більше трудомісткість продукції, тим менша повинна бути ставка ПДВ. М. Карлін пропонує таку диференціацію ставок ПДВ:
- пільгова - 4-8 %;
- середня - 14-18 %;
- підвищена - 19-22 % [7].
Щодо податку на прибуток, то, на нашу думку, його ставку слід зробити регресивно ступеневою, а саме: чим більше прибуток підприємства, тим менше ставка податку. Наприклад:
- високий прибуток - 15 %;
- середній прибуток - 20 %;
- низький прибуток - 25 %.
Така система оподаткування прибутку підприємств буде стимулювати ріст обсягів і якості продукції.
Хоча О. Кириленко і О. Квасовський пропонують іншу градацію ставок податку на прибуток підприємства. Вони засвідчують, що упродовж останніх років в Україні середній річний прибуток, розрахований на один суб'єкт господарювання - юридичну особу, та окремо на одне мале підприємство, коливається в межах відповідно 76-102; 15-34 тис. грн. Усереднені показники становлять 84 та 24 тис. грн. на рік. Пропонуємо таку шкалу ставок податку на прибуток малого підприємства:
- для сум річного оподаткування прибутку до 25 тис. грн. - 15 %;
- для сум в інтервалі від 25 до 75 тис. грн. - 3 750 грн. плюс 25 % із суми, що перевищує 25 тис. грн.;
- для сум понад 75 тис. грн. - 16 250 грн. плюс 30 % із суми, що перевищує 75 тис. грн. [16].
На нашу думку, це дуже складно рахувати, а тим паче адмініструвати таку систему оподаткування.
А. Педько і С. Каламбет ратують за введення регресивного оподаткування, при якому ставки фіскальних вилучень із прибутку залежатимуть від показників ефективності господарювання [17-18].
Згідно із теорією трудової вартості в сфері торгово-посередницької діяльності не створюється доданої вартості. Тому там не можна застосовувати ПДВ. Доцільно його замінити податком з валового доходу від реалізації товарів (послуг), наприклад зі ставкою єдиного податку - 10 %.
Щодо ставки єдиного податку, то розрахунки, що провели Р. Арзуманова і О. Климакіна методом кореляційного регресивного аналізу, показали: для підприємців вигідний 10 % податок, а для бюджету є певні витрати. З метою збільшення прибутку бюджету, із збереженням стимулюючої ролі єдиного податку, його розмір доцільно обчислювати:
де Нопт. - оптимальний розмір єдиного податку;
х1 - вартість сировини, матеріалів;
х2 - вартість оснастки, енергоносіїв;
х3 - фонд основної заробітної плати [19].
Щодо освіти і науки, то досить справедливо зауважити, що ще вчора ці сфери вважалися невиробничими, а сьогодні виявляються найефективнішим нематеріальним виробництвом, де створюється найбільша нова (додана) вартість.
Щодо податку з доходів фізичних осіб, то з бази його оподаткування необхідно вилучити заробітну плату працівників, тому що вона не належить за економічною суттю до категорії доходів, а є всього-на-всього платою за працю. Заробітна плата є необхідним, а не додатковим продуктом у доданій вартості і її призначення - поновлення фізичних і інтелектуальних затрат працівника, що пішли на виробничий процес. Скасування податку із заробітної плати фізичних осіб можна робити поступово, скажімо шляхом зниження ставки оподаткування щорічно на 2-3 %. Завдяки цьому збільшиться реальна заробітна плата працівників і їх купівельна спроможність. Крім того, відбудеться детінізація отримання заробітної плати у "конвертах". Робітник побажає отримувати заробітну плату офіційно, тому що її розмір впливає на розрахунок пенсії. Таким чином, збільшаться фонди заробітної плати на підприємствах і розміри відрахувань з них.
Щодо закономірностей зростання заробітної плати, то цікавими є висновки Дж. Стінгліца стосовно її межі. Він вважає, що у міру зростання заробітної плати вище певного рівня пропозиції праці фактично зменшуються. Особи вирішують, що з підвищенням життєвого рівня, якого вони досягли завдяки зростанню платні, можна працювати менше. Так, вищі норми заробітної плати замість того, щоб збільшувати пропозицію праці, пригнічують її, що стимулює зростання пропозиції праці, а це викликаєпадіння заробітної плати [20].

 
 

Цікаве

Загрузка...