WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моніторинг ухилення від сплати податків - Реферат

Моніторинг ухилення від сплати податків - Реферат

зокрема шляхом застосування моделі суспільно-економічної формації і визначення місця в ній податкової системи.
Отже, розглянемо структуру соціально-економічної формації (рис. 1).
Рис. 1. Місце податкової системи в структурі соціально-економічної формації
Основою життєдіяльності суспільства є продуктивні сили, до складу яких входять робоча сила, засоби і предмети праці. При виробництві матеріальних і духовних благ люди вступають між собою у економічні відносини, які є базою суспільства. Згідно з законом суспільного розвитку економічні відносини повинні відповідати структурі і характеру продуктивних сил. У свою чергу, надбудова над базисом, до якої відноситься і податкова система, повинна відповідати економічним відносинам. Проте продуктивні сили суспільства не є статичними, вони змінюються під впливом науково-технічного прогресу. Тоді виникає їх дисбаланс із економічними відносинами. Останні змушені корегуватися на відповідність продуктивним силам. Так само виникає розбіжність із часом між економічними відносинами і податковою системою, яка повинна модернізуватися. У такому випадку тіньова економіка частково виконуєфункції податкової системи, працюючи паралельно із державними органами (рис. 2).
Рис. 2. Зростання тіньової економіки при запізненні модернізації податкової системи
Аналіз динаміки елементів моделі соціально-економічної формації виявляє закономірність: чим більший лаг між податковою системою і економічними відносинами, тим більший обсяг тіньової економіки за рахунок зростання ухилень від сплати податків.
Сама по собі податкова система як важіль державного управління повинна мати стратегію модернізації, яка залежить від фази циклічних коливань державної економіки: криза, депресія, пожвавлення, піднесення. Із стратегії реформування податкової системи визначаються її тактичні кроки або податкова політика на певному обмеженому інтервалі часу. Вона полягає у реструктуризації податкової служби, встановленні податкових ставок та їх диференціації, наданні податкових пільг, визначенні механізму обчислення норми відповідальності за порушення податкового законодавства та інше.
Порушення законів суспільного розвитку, і як наслідок - принципів формування стратегії і тактики розвитку податкової системи, призвело до негативних явищ - ухилення від сплати податків, що спостерігається в українській державі. Слід зазначити, що розробка напрямів реформування податкової системи України становить проблеми значної складності, оскільки стратегію розвитку країни ще не розроблено - відсутня її соціально-економічна модель у майбутньому. У таких умовах реформування податкової системи іде не випереджальними, а відстаючими кроками. Так, в умовах економічної кризи замість застосування стимулюючої концепції податкової системи, розробленої у роботах Г. Девіса, А. Лафера, Дж. Кейнса, Д. Макгайра, Ф. Нітті, В. Парето, П. Самуельсона, М. Фрідмена, Е. Швартца та апробованої в передових країнах світу, була впроваджена і до сьогодні діє дискреційна фіскальна політика збільшення податкового навантаження на підприємницькі структури. Хоча економічна теорія вважає, що при економічному спаді необхідне зменшення податкового тиску з метою розвитку підприємництва та збільшення купівельної спроможності населення, тобто його попиту [16], тому що основним фактором економічного розвитку є ефективний попит. Проте збільшення попиту за рахунок лише бюджетних асигнувань на соціальні потреби стримує капіталовкладення, тобто розвиток продуктивних сил, і веде до інфляції.
В Україні некоректна економічна стратегія дала такі негативні явища, як інфляція, безробіття, банкрутство підприємств і зростання тіньової економіки, де значна частка належить ухиленню від сплати податків. Президент України Леонід Кучма у виступі на засіданні Верховної Ради України 22 лютого 2000 року змушений був визнати, що "за експертними оцінками нині частка тіньової економіки фактично зрівнялася з офіційною. Якщо у 1994 року частка неконтрольованої грошової маси склала 24,7 %, то нині - 44,4 %, тобто сума складає 8,6 млрд. грн." [17]. За неофіційними джерелами обсяг тіньової економіки в Україні становив у 2000 році майже 70 % національного доходу і 55 % валового внутрішнього продукту [18].
Таким чином, моніторинг ухилення від сплати податків в історичному ракурсі показав, що це негативне явище має місце в усіх соціально-економічних формаціях. У сучасних умовах воно набуло розповсюдження в передових країнах світу. Що стосується України, то ухилення від сплати податків є одним з основних чинників зростання тіньової економіки, яке пояснюється відставанням процесів модернізації податкової системи від випе-реджального розвитку ринкових економічних відносин.
Література:
1. Попович В.М. Теорія детінізації економіки. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - С. 255.
2. Слово о полку Ігореве. - М.: Мир, 1986. - С.12.
3. Большая советская энциклопедия в 50-ти т. - М.: Энциклопедия, 1993. - Т. 42. - С. 248.
4. Аркас М. Історія України - Русі. - К.: ВШ, 1998. - С. 143.
5. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. - К.: ВШ, 1996. - С. 226.
6. Свод законов Российской империи в 25-ти т. - СПб.: 1896. - Т. 3: Указы Петра Великого. - С. 621.
7. Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. - М., 1927. - С. 148.
8. Курский Д.И. Избранные речи и статьи. - М.: Юриздат, 1948. - С. 161.
9. Ляпунов Ю.М. Преступления в хозяйственной сфере. - М.: Юриздат., 1990 - 251с.
10. Гришаев Л.И. Понятие преступления и причины преступности // Сов. Уголовное право. - 1991. - № 2. - С. 28-32.
11. Пионтковский А.А. Учение о составе преступления. - М.: Госюриздат, 1991. - С. 38.
12. Кравченко Ю.Ф. Борьба с экономической преступностью - приоритетное направление деятельности органов внутренних дел Украины // Персонал. - 1999. - № 3. - С. 20.
13. Isachen A. The Behavior Tax Evaders.- N.Y. Fiscal Studies, 2002. - 260 p.
14. Macafec K.A. Glimpse of the Hidden Economy in the National Accounts. - London: Chooms, 2001. - 310 p.
15. Flora L. How Bigls the Irregular economy. - Thalienge, 2000. - Vol. 202.
16. Anthony Rice. Accounts Demystified. - London, 1996. - 240 p.
17. Кучма Л. Націю звеличують великі цілі і діла // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 34. - С. 3-8.
18. Обсяг тіньової економіки // Вісник громадських слухань. - К.: Інститут реформ, 2000. - № 2. - С. 59.

 
 

Цікаве

Загрузка...