WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

ймовірності, з якими можуть відбуватися переходи системи із одного стану в інший. Пропонується розв'язати цю проблему використовуючи таку ймовірнісну структуру як процес марковського відновлення [6. с. 12]:
де - стан системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
- час, протягом якого система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності перебуває в стані .
Даний процес задається стохастичним ядром:
(6)
х - стан, в якому перебуває система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності;
t - час перебування в стані х;
S - стан, в який переходить система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Нехай ,
де простір усіх станів оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; стан системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; стан, що відповідає оптимальній системіоподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Управління простором оподаткування здійснюється шляхом визначення керуючого впливу з боку відповідного інтеграційного об'єднання.
Керованість системи (3) будемо визначати: для будь-яких точок, що визначають положення системи оподаткування у просторі станів і існує обмежене керування , що переводить систему за кінцевий час із стану у стан .
Кореляційна залежність між еталонним та апріорним вектором управління для кожного варіанта інтеграції визначає адаптацію обраного інтеграційного об'єднання при розгляді питання створення оптимального управління системою оподаткування.
Порівняємо еталонний і апріорний вектори управління:
; (7)
Тотожність керуючих впливів Uет і Uапр визначається за умови рівності розмірності k і m векторів. Розглядаємо керуючі впливи векторів Uет і Uапр, що здійснюються за однакові проміжки часу. Тотожність впливу Uет і Uапр визначається кореляційною залежністю:
(8)
Зрозуміло, що в дійсності для досліджуваної моделі оподаткування зовнішньоекономічної діяльності можливими є певні відхилення апріорного вектора керування від еталонного. Цю розбіжність характеризує зменшення імовірності покращання системи оподаткування у простір стану із положення, що визначається як , в положення. Зменшити розбіжність пропонуємо коригуванням апріорного вектора за допомогою коригуючого коефіцієнта В, причому кореляційна залежність має прямувати до 1; .
Важливим фактором для реалізації досліджуваної оптимізаційної моделі є доступність для спостереження, що оцінюється вектором А, а керованість вектором управління u.
Можливі гіпотези про поведінку вектора адаптації системи оподаткування за умови скінченної кількості обраних інтеграційних об'єднань:
- перша гіпотеза передбачає максимально адаптовану систему законодавства для всіх учасників зовнішньоекономічної діяльності у межах інтеграційного об'єднання;
- друга гіпотеза має розбіжності у системі законодавства для учасників зовнішньоекономічної діяльності у межах інтеграційного об'єднання.
При застосуванні першої гіпотези математичне очікування вектора адаптації законодавства буде дорівнювати нулю:
M = M [W] = 0. (9)
Кореляційна залежність буде дорівнювати якійсь постійній величині, яка визначається взаємним розташуванням законодавчих впливів:
, (10)
Використовуючи дані залежності рівняння (1) набуде вигляду:
(11)
Таким чином, система оподаткування визначається простором параметрів, що спостерігається, і вектором керованості при детермінованій законодавчій базі.
При застосуванні другої гіпотези математичне очікування вектора адаптації законодавства дорівнюватиме деякому розміру, що визначає глибину неузгодженості систем:
(12)
Глибина і характер неузгодженості законодавств визначається кореляційною залежністю:
(13)
де = ( W1,W2, ) 0.
За наявності другої гіпотези система оподатковування буде визначатися залежністю (1).
Аналіз двох можливих гіпотез на систему оподаткування дозволяє зробити висновок про те, що оптимальну модель буде отримано при реалізації першої гіпотези.
Таким чином, сукупність залежностей, а саме функція мети, що досліджувалась на мінімум, вектор сукупного аналізу системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та кореляційна залежність між еталонним та апріорним вектором управління для кожного варіанта інтеграції, тобто залежності (1), (2), (3), (7), (8) являють собою математичну модель оподаткування, яка дає можливість адаптації системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності до норм оподаткування визначених інтеграційних об'єднань.
Забезпечення ефективного розвитку економіки України потребує активної участі у світових інтеграційних процесах і поглиблення своїх зовнішньоекономічних зв'язків. Для досягнення цієї мети, перш за все, необхідно подолати такі перешкоди, як недосконалість і нестабільність податкового законодавства, неспроможність вчасно і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в системі оподаткування на міжнародному ринку, а також відсутність Податкового кодексу.
Література:
1. Максимова М. Проблемы стабильности мировой экономики// МЭМО. - 2004. - № 9. - С. 3.
2. Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання ЗЕД // Фінанси України. - 2004. - № 12. - С. 45.
3. Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Київ, 2002.
4. Мамонова А.В., Корж М.А. Оптимізаційна модель оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та її аналіз //Теорія і практика економіки і підприємництва: Матеріали науково практичної конференції. - Алушта, 2004. - С. 57-58.
5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. - Изд. 7-е, стер. - М.: Высш. шк., 2000. - 479 с.
6. Королюк В.С., Турбин А.Ф. Процессы Марковского восстановления в задачах надежности систем. - Киев: Наук. думка, 1982. - 236 с.
7. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1969. - 432 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...