WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Посилення інтернаціоналізації господарського життя в останній третині минулого століття поклало початок глобалізації економіки, яка стала домінантою світового розвитку. Економічне самовизначення України безперервно пов'язане з її інтеграцією в світове господарство.
В останні десятиріччя відбулися глибокі зміни в характері та рушійних силах світового економічного процесу, співвідношенні стабілізуючих і дестабілізуючих факторів, їх взаємодії на поведінку основних господарюючих суб'єктів, на їх взаємовідносини один з одним і зовнішнім світом [1, с. 3]. Все це, звичайно, не могло не вплинути на регулювання системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Проблеми формування системи державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності економічними методами знайшли відображення в працях вітчизняних економістів І. Бураковського, А. Гальчинського, О. Гребельника, В. Пятницького. Ця ж проблематика розглядається в дослідженнях багатьох відомих зарубіжних учених і фахівців з міжнародної економіки А. Лаффера, В. Леонтьєва, Е. Ліндаля, Р. Майсгрейва, В. Познера та інших.
Проте критичний аналіз праць іноземних і вітчизняних дослідників дозволяє зробити висновок про недостатнє висвітлення деяких аспектів окресленої проблематики, пов'язаних із оптимізацією системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
Формуючи системи оподаткування суб'єктів ЗЕД, необхідно шукати компроміс між збереженням справедливості в оподаткуванні й мінімізацією негативного впливу на ефективність їхньої діяльності внаслідок сплати податків до бюджету.
Рівень оптимального оподаткування залежить від структури податків, їхнього взаємозв'язку і взаємодії з компонентами економічної сфери. Тому стабільність та ефективність реалізації податкової політики у зовнішньоекономічній діяльності на практиці забезпечується завдяки обґрунтованій концепції податкової гармонізації [2, с. 45].
На сьогодні виникають певні розбіжності між практичною податковою політикою та теорією оподаткування у зовнішньоекономічній сфері. При формуванні моделі оптимальної системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності теорія є лише джерелом для розробки рекомендацій.
З цією метою пропонується модель оптимального оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, аналог якої був побудований у роботі Ліпіхіної Т. Д. [3]. У статті пропонується вдосконалення цієї моделі за рахунок використання ширшого математичного апарату та з урахуванням змін в економічній системі України за останні роки. Дана модель при відповідних умовах адаптована під такі типи інтеграційних об'єднань, як інтеграційне угруповання з країнами СНД і Європейського Союзу за участю України.
При дослідженні даної проблеми будується функція мети:
де функція, що буде досліджуватися на мінімум;
n(t) - параметри оподаткування (база оподаткування, об'єкт оподаткування, принцип оподаткування, форма оподаткування, преференційний режим, податкові пільги тощо);
и(t) - вектор управління простором оподаткування, який може бути представлений обраним видом інтеграційного об'єднання;
А - вектор коефіцієнтів коригування, який визначає прозорість для дослідження простору параметрів оподаткування;
В - вектор коефіцієнтів коригування, який визначає прозорість для дослідження вектора управління;
W - вектор адаптації законодавства;
t - часові інтервали, в яких відбувається процес моделювання.
; ; ; .
Введемо такі значення коефіцієнтів Аі Ві:
0,5 - повна прозорість для дослідження простору параметрів оподаткування та дослідження вектора управління;
Аі, Ві =1 - часткова прозорість для дослідження простору параметрів оподаткування та дослідження вектора управління.
де W - це адаптація параметрів оподаткування (база оподаткування, об'єкт оподаткування, принцип оподаткування, форма оподаткування, преференційний режим, податкові пільги) до законодавства обраних видів інтеграційних об'єднань. , якщо W = 0 означає повну адаптацію до законодавства; якщо W = 1 - податкове законодавство, неадаптоване до законодавства інтеграційних об'єднань.
Зауважимо, що добуток векторів визначається так:
- т-мірний вектор; скалярний добуток векторів і .
Визначимо - вектор сукупного аналізу системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, що враховує параметри оподаткування п(t) і їх прозорість для дослідження простору параметрів оподаткування ; вектор управління простором оподаткування і його прозорість для дослідження вектора управління В.
(2)
Отже, математична інтерпретація оптимізаційної моделі буде мати такий вигляд:
(3)
Максимальна адаптація податкового законодавства України до заданих типів інтеграційних об'єднань відповідає .
Простір оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (П0) з урахуванням адаптації податкового законодавства до визначених типів інтеграційних об'єднань можна подати у формі т-мірного вектора:
Повна адаптація відповідає [4, с. 57].
Аналіз діючої в Україні системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності дозволяє зробити припущення про те, що монотонний простір оподаткування має певні домінуючі зони.
Поява домінанти і її розподіл визначаються перш за все типом інтеграційного об'єднання. Наступна кореляційна залежність [5, с.178; 7, с. 178] дозволяє визначити домінанту:
(4)
де Д - можлива домінанта;
Ф - сукупність факторів, які призводять до появи домінанти;
МД, МФ - математичні сподівання;
" - стандартне відхилення відповідних величин.
Зауважимо, що .
Ймовірність появи домінанти Р(Д) залежить від імовірності зміни системи оподаткування Р( С) є [0;1], ймовірності зміни вектора управління P( U) є [0;1], а також ймовірності зміни вектора адаптації законодавства P( W) є [ 0;1]. Припускаємо, що стохастична інтерпретація ймовірності появи домінанти буде мати такий вигляд:
(5)
Виникає питання про математичну модель, що враховує різноманітні стани системи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та

 
 

Цікаве

Загрузка...