WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моделі мотивації ухилення від сплати податків - Реферат

Моделі мотивації ухилення від сплати податків - Реферат

стратегії підприємця і l стратегії інспектора він сплачує , а у випадку l+1 стратегії інспектора сплачує .
Платіжна підматриця підприємця має вигляд таблиці 2.
Для розрахунку платіжної матриці податківця вважаємо, що премія, нарахована за виявлення ухилення, пропорційна сумі додатково нарахованих коштів з коефіцієнтом пропорційності , яку він отримує у випадку виявлення ухилення з ймовірністю .
Таблиця 2
Платіжна підматриця підприємця
Тоді платіжна підматриця інспектора має вигляд:
Для розрахунку бюджетної платіжної матриці з елементів матриці необхідно відняти елементи матриці :
Існування сідлової точки біматричної гри відповідає умові, коли індекси елемента дорівнюють індексам елемента . Нехай відповідно до наведених оцінок тіньового сектора економіки к = 2 . Тоді:
оскільки , , = .
Складніше знайти . Якщо провести мінімізацію по j (по стовпчиках), то отримаємо:
= .
Основним фактором регулювання в цьому випадку є розмір процентної ставки преміальних за одержання додаткових надходжень. Якщо:
, (22)
то інспектор використовуватиме стратегію (не корумпований інспектор), якщо ні - стратегію (корумпований інспектор).
У першому випадку існує сідлова точка, тобто підприємець завжди використовуватиме стратегію , а податківець - . Доходи держави залежать повністю від ймовірності виявлення ухилення (пряма залежність).
Щодо верхньої межі , при якій елемент , то такої не існує, при будь-якихця нерівність виконується, тобто доходи держави за відсутності корумпованості будуть більші при будь-якому .
На основі наведеної моделі можна зробити такі висновки.
Якщо умова (4.45) не виконується, сідлова точка не існує та гравці шукатимуть успіх у використанні змішаних стратегій. Для спрощення розрахунків вважаємо l = k = 1.
Стратегія використовується з імовірністю , - з імовірністю , аналогічно - з імовірністю , - з імовірністю . Очікуваний програш гравця А:
. (23)
Очікуваний виграш гравця З (інспектора):
,
Повертаючись до (23), вважаємо, що спочатку p = 1, а потім p = 0.
;
.
Знайдемо різницю:
;
.
де ; (24)
У випадку, коли пара (p,q) визначає точку рівноваги, ця різниця для підприємця повинна бути від'ємною (у випадку іншої стратегії він втрачає більше). Система нерівностей для підприємця:
;
;
Отримаємо систему рівнянь:
(25)
Для інспектора навпаки:
;
.
Тоді для інспектора отримаємо систему:
(26)
де ; . (27)
Поєднуючи (26) і (27), отримаємо систему для визначення p і q:
(28)
Використовуючи вирази (26) і (27) для матриць і знайдемо :
(29)
При підстановці значень коефіцієнтів (29) у систему (26) отримаємо розв'язок біматричної гри в змішаних стратегіях (рис. 2).
Рис. 2. Пошук розв'язку системи в змішаних стратегіях
Це визначає, що, як і в попередньому випадку, існує сідлова точка - як підприємець, так і податківець використовуватимуть перші стратегії - підприємець - фальсифікувати документацію, податківець - брати хабар. Дохід держави не залежить від того, чи виявиться ухилення, оскільки у даному випадку підприємець сплачує хабар у розмірі . Дохід держави при цьому завжди менший, ніж у попередній. Це визначає, що не потрібно заощаджувати на заохоченні податківців за рахунок додатково зібраних коштів. Планування податкових надходжень повинно виконуватися інстанцією, незалежною від податкової адміністрації. Такий підхід зменшує мотивацію до здійснення згоджених дій податківців та підприємців зі зменшення податкових надходжень та перерозподілу несплачених податків між підприємцями та податківцями.
Підводячи підсумки наведених у роботі досліджень, не можна не погодитись з думкою відомого українського економіста Б. Панасюка щодо того, що податкові відносини є барометром становища суспільства [5]. Він стверджує також, що якщо держава забирає значну частку прибутку, то людина перестає боротися зі своєю бідністю та її покидає дух змагальності. На нашу думку, до цього слід додати, що якщо людина не має можливості легально забезпечити належний рівень життя, то в неї виникає бажання компенсувати це за рахунок тіньових доходів.
Найбільш небезпечний наслідок цього явища - ідеалізація у значній частині суспільства тіньової економіки як єдиного засобу забезпечення належного рівня життя. В історії не існує прикладів успішного розвитку країни при значному рівні тінізації її економіки.
Використання тільки силових засобів боротьби з тіньовою економікою перетворює Україну в поліцейську державу і збільшує державний тиск на економіку, що в кінцевому результаті не може призвести до успіху.
Для боротьби з тіньовою економікою необхідно враховувати національні та соціальні особливості населення України, виходячи з моделі раціональної поведінки. Якщо значна частина суспільства вважає податковий тиск надмірним, то необхідно узгодити його з суспільною думкою. З іншого боку, коли правила гри встановлені, необхідно їх дотримуватись, тобто ухилення від встановлених суспільством правил повинно бути покаране належним чином.
На основі описаної моделі раціональної поведінки варто зазначити наступне:
- існуюча система оподаткування не є ефективною, бо ставки податків та ставки штрафних санкцій не мають суттєвих відмінностей, а ймовірність вияву ухилення від сплати податків не значна;
- для збільшення ефективності необхідно ввести зміни в податкове законодавство нашої держави у напрямі збільшення відношення ставки штрафних санкцій до ставки оподаткування та збільшення величини ймовірності виявлення ухилення від сплати податків.
Враховуючи результати впровадження теорії гри щодо розв'язання конфліктної ситуації між податківцями та підприємцями, необхідно пам'ятатаи, що:
- планування надходжень відокремих платників необхідно виконувати іншими, незалежними від податкової системи, органами;
- для збільшення величини надходжень до бюджету не потрібно заощаджувати на заохоченні податківців за рахунок додатково зібраних коштів.
Література:
1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. - К.: Експерт-Про, 2000. - 489 с.
2. Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. - 2003. - № 3. - С. 3-9.
3. Дягтерев А., Маликов Р. Коррупционная основа административных барьеров // Вопросы экономики. - 2003. - № 11. - С. 78-88.
4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория: Пер. с англ. Г. И. Жуковой, Ф. Я. Кельмана. - М.: Айрис. - пресс. 2002. - С. 140-145.
5. Панасюк Б. Податковий кодекс барометр становища суспільства // Економіка України. - 2002. - № 12. - С. 12-20.
6. Радаев В. Деформация правил и уход от налогов в Росийской хозяйственной деятельности // Вопросы Экономики. - 2001. - № 6. - С.60-80.
7. Скрипник А.В. Державне регулювання трансформаційної економіки: Аспекти моделювання. - Ірпінь, 2002. - 312 с.
8. Шикин Е.В., Чхартшивили А.Г. Математические методы и модели в управлении. - М.: Дело, 2000. - С. 313-390.
9. Gandhi V.P. Supply-side tax policy // International Monetary Fund. Washington. - 1987. - pp. 140-175, 198-215.
10. Myles G.D. Public economics. Cambridge university press. - 1995. - pp. 383-407.
11. Vito Tanzi, Zee H.H. Tax policy for emerging markets. Developing countries // National Tax Journal. - v. III. - 2000. - № 2. - pp. 299-323.

 
 

Цікаве

Загрузка...