WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологічні засади податкового менеджменту - Реферат

Методологічні засади податкового менеджменту - Реферат

обов'язковості щодо побудови системи оподаткування (див. ст. 3 Закону України "Про систему оподаткування" із змінами і доповненнями).
Принцип поділу влади передбачає її розмежування на відповідні гілки із затвердженням адекватних функцій. Цей принцип у вигляді принципу компетентності також знайшов своє місце в національній системі оподаткування. Суть його полягає у тому, що "встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами".
Публічність податкового менеджменту повинна забезпечуватися доступністю його рішень, відкритістю та громадським контролем. Певною мірою цей принцип втілено у Законі України "Про систему оподаткування" у вигляді "забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів)".
Принцип поєднання централізації і децентралізації в сфері управління оподаткуванням базується на розподілі управлінських повноважень між центральною владою і місцевими органами самоврядування. В Україні поряд із загальнодержавним існує місцеве оподаткування, коли рішення про введення місцевих податків і зборів на відповідній території приймається місцевими радами. Водночас треба зауважити, що в Україні відбувся певний перекіс у бік централізації податкових повноважень через надзвичайно мале значення місцевих податків і зборів у формуванні доходів регіональних бюджетів, а відповідно і для розвитку даних територій. Нагальною потребою для зміцнення фінансової бази регіонів є визначення вичерпного переліку місцевих податків і підвищення їх фіскальної ролі через розширення бази оподаткування. Тому в деяких державах виділяється принцип фіскального федералізму як спосіб чіткого розподілу податкових повноважень між окремими гілками влади.
Окремою групою виступають структурні принципи податкового менеджменту, які охоплюють структурно-цільові, структурно-функціональні, структурно-організаційні та структурно-процесуальні принципи.
Структурно-цільові принципи характеризують співвідношення між окремими цілями податкового менеджменту, а саме те, що цілі повинні бути взаємоузгодженими, взаємодоповнюваними, причому їх досягнення повинно базуватися на принципах пріоритетності і послідовності.
Структурно-функціональні принципи податкового менеджменту спрямовані на забезпечення максимальної ефективності при виконанні його функцій та полягають у сумісності, диференціації, концентрації, комбінуванні та відповідності управлінських функцій конкретним податковим обставинам, тобто управлінській ситуації.
У сфері податкового менеджменту знайшли також своє втілення і структурно-організаційні принципи. Основою ефективної управлінської діяльності в сфері оподаткування вони визначають єдність всієї системи державної влади, а також адекватність наданих повноважень покладеним на відповідний державний орган функціям, що розуміє під собою лінійно-функціональну побудову управлінської взаємодії в податковому процесі. Також державні структури, що здійснюють податковий менеджмент, повинні враховувати особливості конкретних регіонів і конкретних галузей народного господарства, що є основою територіально-галузевого принципу.
Безпосередньо регламентують управлінську діяльність державних органів у процесі оподаткування структурно-процесуальні принципи. Вони розуміють під собою особисту відповідальність за результати управлінських рішень, адекватність форм і методів податкового менеджменту його функціям, а також мотивацію результативності податкової роботи.
Окремо можна виділити спеціалізовану групу принципів забезпечення податкового менеджменту, у тому числі організаційного, інформаційного та кадрового. Сюди належать принципи державної, зокрема податкової служби та діяльності державних органів у сфері оподаткування, принципи інформаційного забезпечення податкового менеджменту, принципи кадрової роботи з податковим персоналом. Безумовно, забезпечуючі принципи є похідними і повинні відповідати загальносистемним і структурним.
Виходячи з проведеного аналізу можна зробити такі висновки.
Податковий менеджмент є невід'ємною частиною системи оподаткування, а його принципи - складовою загальної системи принципів побудови та функціонування податкової системи. Водночас податковий менеджмент як управлінська категорія є складовою державного управління і підпорядковується його загальновизнаним принципам. Тому вважаємо за доцільне запропонувати таку систематизацію принципів податкового менеджменту:
1) загальносистемні: демократизм, правова впорядкованість, обов'язковість, компетенція, публічність;
2) загальноорганізаційні: наочність, визначеність, економічність, зручність, практичність, контрольованість;
3) структурні:
- взаємоузгодженість і взаємодоповнюваність цілей податкового менеджменту;
- пріоритетність та послідовність досягнення цілей;
- ситуаційний підхід;
- ефективність реалізації цілей податкового менеджменту за рахунок їх сумісності, концентрації, диференціації та комбінування;
- лінійно-функціональна побудова системи податкового менеджменту;
- теріторіально-галузевий підхід до прийняття управлінських рішень у сфері оподаткування;
- особиста відповідальність управлінського податкового персоналу та мотивація управлінської діяльності в процесі податкового менеджменту;
4) принципи забезпечення процесу податкового менеджменту:
- принципи діяльності державних службовців у сфері оподаткування;
- принципи кадрової роботи з податковим персоналом;
- принципи інформаційного забезпечення податкового менеджменту.
Дана система принципів податкового менеджменту була сформована спираючись на сучасну податкову практику в Україні. А взагалі пошук оптимальних закономірностей організації процесу оподаткування ніколи не зупиниться через те, що податковий менеджмент є динамічним явищем і відбитком рівня розвитку суспільства, а тому питання щодо принципів управління податками завжди будуть актуальними.
Література:
1. Конституція України.
2. Про систему оподаткування: Закон України (із змінами і доповненнями). - Київ, 1991.
3. Про державну службу: Закон України.
4. Продержавну податкову службу в Україні: Закон України (із змінами і доповненнями). - Київ, 1990.
5. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України. - Київ, 2000.
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1962. - 684 с.
7. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: Инфра - М., 1996. - 192 с.
8. Стігліц Дж. Економіка державного сектора: Переклад з англ. / Олійник А., Скільський Р. - К.: Основи, 1998. - 854 с.
9. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: Финансы, Юнити, 1997. - 383 с.
10. Налоги: Учеб. пособие / Под ред. Д.Г. Черника. - 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 688 с.
11. Державне управління: Навч. посіб. / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю.; За ред. А.Ф. Мельник. - К.: Знання - Прес, 2003. - 343 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...