WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологічні засади податкового менеджменту - Реферат

Методологічні засади податкового менеджменту - Реферат


Реферат на тему:
Методологічні засади податкового менеджменту
Податки - це об'єктивне явище, визване до життя появою інституту держави. Хоча податки і породжені державою, але водночас вони визначають і основу її добробуту. В усі часи держава потребувала фінансової бази для забезпечення реалізації своїх функцій.
Безумовно, рівень розвитку держави визначає якість її податкової системи. Податкова система повинна бути адаптована до економічних і правових умов суспільства. Наявність розбіжностей між оподаткуванням, економічною моделлю і системою державного управління в країні буде мати суттєві негативні наслідки як для самої держави, так і конкретних фізичних і юридичних осіб, яких вона обслуговує. Тому гостро постає питання організації процесу оподаткування та постійного його вдосконалення відповідно до розвитку суспільства, що і є завданням податкового менеджменту.
Можна сміливо стверджувати, що ефективна податкова система - це продукт демократичного суспільства. Податкова система будується і функціонує за принципами, сформованими даним суспільством, виходячи з рівня його розвитку, насамперед економічної та правової складових.
Методологічні засади оподаткування насамперед знайшли своє висвітлення у праці видатного англійського економіста А. Сміта "Дослідження природи та причин багатства народів" і в подальшому постійно вдосконалювалися багатьма вченими і державними діячами. Це загальновідомі світові імена: Д. Рікардо, А. Вагнер, А. Лаффер, В. Лебедєв, І. Озєров, П. Самуельсон. Проблеми оподаткування широко розглядаються як в економічній, так і юридичній літературі. Необхідно відмітити і сучасних українських учених, які присвячували свої роботи питанням методології оподаткування: В.Л. Андрущенко, О.Д. Василик, Л.І. Воронова, М. Кучерявенко, Л.А. Савченко, В.М. Федосов, В.К. Шкарупа. Проте фундаментального дослідження принципових положень організації процесу оподаткування, а саме принципів податкового менеджменту до цього часу немає. Тому метою даної роботи буде висвітлення та узагальнення відповідних закономірностей у вигляді принципів, за якими реалізуються функції податкового менеджменту.
Треба звернути увагу на те, що феномену податкового менеджменту притаманий внутрішній дуалізм: процес управління податковими відносинами підпорядковується як загальним принципам оподаткування, так і принципам державного управління. Тому можемо знайти певні відповідності між вказаними принципами, оскільки система оподаткування також є суспільним явищем і специфічним об'єктом державного управління.
Закономірності устрою такої системи визначають основні правила або принципи. Через них проявляється як об'єктивність, так і суб'єктивність податкової системи. Об'єктивність - через те, що принципи побудови системи податків служать для більш ефективного використання їх об'єктивних функцій, зумовлених самим існуванням категорії податків. Суб'єктивність - через те, що наявність податкової системи означає наявність конкретної держави, яка проводить свою суб'єктивну діяльність у сфері оподаткування. Внаслідок цього всі принципи оподаткування можна поділити на універсальні, які визначають теоретичні засади побудови податкових систем і діють без значних змін протягом довгого часу, та специфічні, які є породженням фактичного стану соціально-економічного та правового життя в державі. Не один раз при суттєвій зміні в податкових відносинах держави виникали і нові принципи побудови її податкової системи та управління нею. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються перебудовою системи управління оподаткуванням.
Основні принципи оподаткування, які не втратили актуальності і в наш час, були визначені ще в ХVІІІ столітті А. Смітом.
Основні принципи оподаткування за А. Смітом такі:
1. Справедливість (загальність і рівномірність оподаткування залежно від доходу, отриманого під захистом держави).
2. Визначеність (термін сплати, спосіб і сума платежу повинні бути точно і заздалегідь визначені і відомі платнику).
3. Зручність (час і спосіб сплати податків повинні бути якнайбільш зручнішими для платника).
4. Економія (мінімізація витрат на стягнення податків і раціоналізація системи оподаткування.
Донині ці теоретичні принципи залишилися основними. Деякі вчені пояснюють негативні моменти при встановленні та функціонуванні сучасної податкової системи через недотримання наукових принципів оподаткування, які були сформовані в результаті еволюції фінансової діяльності та багатовікового досвіду існування податків.
Ці принципи були розвинені і доповнені А. Вагнером, який також систематизував їх за такими ознаками:
1. Етичні принципи оподаткування.
2. Принципи управління податками.
3. Народногосподарчі (фінансово-політичні принципи).
А. Вагнер вперше виокремив конкретні принципи управління податками, або податкового менеджменту, а саме - визначеність, зручність і дешевизну стягнення податків. Причому необхідно зауважити, що ці положення мали місце в системі принципів оподаткування А. Сміта.
М. Кучерявенко зауважує, що практика побудови податкових систем та їх функціонування в ряді країн Західної Європи дозволяє до традиційних принципів А. Сміта додати ще й декілька специфічних:
1) податки і витрати на їх стягнення повинні прямувати до мінімізації з метою переорієнтації з фіскальної функції на стимулюючу;
2) справедливість використання податкових важелів повинна виключати насамперед можливість подвійного оподаткування;
3) порядок стягнення податків повинен виходити із мінімального втручання в справи платника податків;
4) сума сплаченого податку повинна бути еквівалентною вартості благ і послуг, які платник отримує від держави;
5) податки повинні характеризуватися чіткою бюджетною спрямованістю, тобто поява нових податків повинна бути пов'язана з покриттям відповідних витрат, а не з ліквідацією бюджетного дефіциту;
6) об'єкт оподаткування повинен виходити із розумного оптимуму і стягувати майже третину доходу;
7) обговорення проектів законів щодо оподаткування повинно мати відкритий гласний характер.
Дещо інші принципи або властивості оптимальної податкової системи наводить Джозеф Стігліц, відомий американський спеціаліст у галузі економіки державного сектора:
1) економічна ефективність: податкова система не повинна перешкоджати ефективному розподілу ресурсів;
2) адміністративна простота: податкова система повинна бути простою та відносно недорогою;
3) гнучкість: податкова система повинна бути здатною швидко (в деяких випадках - автоматично) відповідати на зміну економічних обставин;
4) політична відповідальність: податкова система повинна бути спроектована так, щоб індивіди були переконані в доцільності своїх податкових виплат;
5) справедливість: податкова система повинна бути справедливою до всіх індивідів [8].
Кожна держава, а отже, і її податкова система, пройшли довгий еволюційний процес. Не можна відокремлюватипринципи оподаткування, які впроваджуються для найбільш ефективного виконання його функцій, від певних умов економічного та політичного життя країни. Отже, з огляду наведених основних теоретичних принципів, розповсюджених у Західній Європі та Америці, наведено практичні принципи оподаткування окремих країн (Німеччини та США). Ще за

 
 

Цікаве

Загрузка...