WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

сукупність методологій аналізу, проектування, розробки і супроводу складних систем та їх програмного забезпечення (ПО), а також комплекс взаємозалежних засобів автоматизації. CASE - це наскрізний інструментарій для системних аналітиків, розроблювачів і програмістів, що використовується також і як комплексний технологічний конвеєр для виробництва програмних продуктів.
Формально опис процесів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів можна розглядати як комбінацію текстових чи графічних нотацій, елементи якого формулюються після здійснення системного аналізу. Загальноприйнятим видом графічного зображення реляційної моделі даних є діаграма. На такій діаграмі сутності зображуються прямокутниками, можливо, з'єднаними між собою лініями (зв'язками). Таке графічне представлення полегшує сприйняття структури бази даних порівняно з текстовим описом.
Процес моделювання за допомогою CASE-засобів - це методика, що дозволяє представляти в рамках динамічної комп'ютерної моделі дії людей і застосування технологій, які використовуються у процесах реінжинірингу, що досліджуються. Проведення моделювання припускає здійснення чотирьох основних етапів: 1) побудова моделі; 2) запуск моделі; 3) аналіз отриманих показників ефективності; 4) оцінка альтернативних сценаріїв.
Інтегрований САSЕ-пакет містить чотири основні компоненти [9]:
1. Засіб централізованого зберігання всієї інформації про проект протягом всього циклу - репозитарій. Репозитарій повинний забезпечувати інкрементний режим при введенні описів об'єктів, поширення дії нового чи скоректованого опису на інформаційний простір усього проекту, синхронізацію надходження інформації від різних користувачів, контроль інформації на коректність і повноту.
2. Засоби введення, призначені для введення даних у репозитарій, а також для організації взаємодії із САSE-пакетом. Ці засоби підтримують різні методології і використовуватися протягом всього циклу роботи над процесом різними категоріями розроблювачів: аналітиками, проектувальниками, інженерами, адміністраторами тощо.
3. Засоби аналізу, проектування і розробки - призначені для того, щоб забезпечити планування й аналіз різних описів, а також їхнього перетворення в процесі розробки.
4. Засоби виведення служать для документування, керування проектом і генерації програмних кодів.
Усі перераховані компоненти в сукупності підтримують графічні моделі, контролюють помилки, організовують і підтримують репозитарій, підтримують процес проектування і розробки.
Забезпечення семантичної коректності, необхідної для гарантування правильності і несуперечності результатів, досягається застосуванням у САSE-засобах складових методологій, - ІDEF0 (Іntegratіon Defіnіtіon for Functіon Modelіng), DFD (Data Flow Dіagrammіng) і ІDEF3, що дозволяють аналізувати бізнес-процеси відповідно із трьох ключових позицій: з погляду функціональності системи, з погляду потоків інформації (документообігу) у системі, з погляду послідовності виконуваних робіт.
У рамках методології ІDEF0 бізнес-процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, що взаємодіють між собою, а також показуються інформаційні, людські і виробничі ресурси, які потребує кожна робота. За допомогою функціонального моделювання можна провести системний аналіз бізнесу, зосередивши увагу на регулярно розв'язуваних задачах чи функціях, на показниках їхнього правильного виконання, необхідних для цього ресурсах, результатах і вихідних матеріалах (сировина). Діаграми DFD описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким чином відбувається обмін інформацією між бізнес-функціями всередині системи. Діаграми ІDEF3 визначають черговість виконання подій та включають елементи логіки, що дозволяє моделювати й аналізувати альтернативні сценарії розвитку бізнес-процесу.
Застосування таких методологій при побудові моделей бізнес-процесів у вигляді ієрархії діаграм, забезпечує наочність і повноту їхнього відображення.
На початку моделювання авторами пропонується застосовувати декомпозицію бізнес-процесів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів за допомогою матриці-генератора за наступною схемою:
- предметно-аналітична інформація щодо функціонування окремого бізнес-процесу (наприклад, виробництво підакцизних товарів, їх реалізація тощо);
- суб'єкти попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;
- організація управління визначеним бізнес-процесом щодо попередження, виявлення чи розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;
- інформаційне забезпечення зазначеного бізнес-процесу;
- порядок організації внутрішнього та зовнішнього документо- та капіталообігу;
- комунікаційне забезпечення документо- та капіталообігу;
- нормативне регулювання вищезазначених процедур;
- матеріально-технічне забезпечення процесів попередження, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів.
САSE-засоби створюють візуальне представлення (модель даних) для розв'язуваної задачі. Це представлення може використовуватися для детального аналізу, уточнення і поширення як частини документації, необхідної в циклі розробки. Однак САSE-засоби - це не тільки інструмент для малювання. За їх допомогою можна автоматично створювати базу даних (таблиці, індекси, збережені процедури, тригери для забезпечення посилаль-ної цілісності й інші об'єкти, необхідні для керування даними).
Отже, модернізація податкових органів із застосуванням нових технологій, постійним аналізом і розв'язанням виникаючих поточних проблем, дозволить створити цілісний механізм адміністрування податків, що сприятиме не тільки підвищенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, але і чіткій взаємодії як із платниками податків, так і ззацікавленими державними органами [10].
Література:
1. Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року: Наказ Державної податкової адміністрації України від 7 квітня 2003 року № 160.
2. Гаркуша В.С., Мойсюк О.М., Позняков С.П. Спеціальне декларування господарських операцій та ідентифікація продукції як засоби попередження злочинів у сфері обігу підакцизних товарів // Вісник податкової служби України. - 2003. - № 31. - С. 57.
3. Workflow Management Coalіtіon documentatіon: Glossary.- 1996; The Workflow Reference Model.- 1995; Workflow APІ Specіfіcatіon.- 1995; Workflow Іnteroperabіlіty Specіfіcatіon.- 1996; Process Defіnіtіon Іnterchange Specіfіcatіon (draft). 1998. Detaіls avaіlablevіa url: // http:www.wfmc.org.
4. Безрученко В.С. Проблеми організаційного проектування функціональної структури податкових органів // Науковий вісник. - 2002. - № 4 (18). - С. 100-103.
5. GIGA Group, Conference Proceedings, Business Process & Workflow.- London,1994. 22-24 October.
6. Діяльність податкової служби України за 2002 рік: Статистичний збірник. - К., 2002. - С. 105.
7. Азаров М.Я. Заява Державної податкової адміністрації України // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 42. - С. 3.
8. Попович В.М. Теорія і практика детінізації економіки: Монографія. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 546 с.
9. Калянов Г.Н. Консалтинг при автоматизации предприятий (подходы, методы, средства). - М.: СИНТЕГ, 1997. - С. 203.
10. Мойсюк О.М. Бізнес-процеси адміністрування податків в контексті модернізації ДПС // Тези доповіді на НПК "Розвиток податкових відносин та модернізація податкової служби" (Ірпінь, 19.12.2002).

 
 

Цікаве

Загрузка...