WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

середовища [4]. Використання таких складових елементів workflow-технологій, як BPR-системи (Busіness Process Reengіneerіng - реінжинірінг бізнес-процесів), дозволяє автоматизувати діяльність з моделювання бізнес-процесів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів до найнижчого ступеня деталізації процедур і можливих сценаріїв їхнього виконання.
Workflow-технологія досягає гнучкості бізнесу-процесів, розподіляючи наступні складові, притаманні майже кожному виду людської діяльності, що може бути алгоритмізованим, а саме:
- операції, що складають бізнес-процеси, зокрема у сфері попередження, виявлення і розкриття податкових злочинів;
- ресурси та дані, необхідні для функціонування бізнес-процесу (аналітичні матеріали, довідки, матеріали кримінальних справ і матеріали про відмову у порушенні кримінальних справ тощо);
- правила, що регулюють ресурсні та інформаційні потоки між операціями бізнес процесу (це, найчастіше, відповідні нормативні документи);
- функціональні обов'язки, покладені на працівників, задіяних у бізнес-процесах підрозділів, що виконуються у рамках окремих операцій бізнес-процесу (посадові інструкції).
Фірма Gіga Іnformatіon Group [5] зробила цікавий висновок про перспективи розвитку workflow-технологій, з якого випливає, що на даному етапі інтеграція проектів підвищилася з рівня окремих робочих груп чи підрозділів до корпоративного рівня. Ці тенденції доречно співпадають з прагненням ДПА України у процесі модернізації податкової служби укрупнити податкові органи, скоротивши кількість міжобласних ДПА до 6-10, міжрайонних ДПІ до 120-150 [6], замість функціонуючих сьогодні понад 480 державних податкових адміністрацій, знайти шляхи усунення недобросовісності, непослідовності та некомпетентності при адмініструванні податків, удосконалення практики управління та інституційної культури державної податкової служби, чітко визначити права i повноваження працівників податкової служби [7]. До того ж при удосконаленні операційної діяльності сучасної податкової служби шляхом проведення реорганізації за функціональним принципом на основі процесного підходу, тобто за допомогою підсилення управлінських ресурсів шляхом опису правил взаємодії окремих працівників підрозділів, досягається суттєве зменшення витрат на адміністрування податків і протидію податковій злочинності.
Актуальним для діяльності податкової служби є питання інтеграції розрізнених інформаційних технологій, що застосовуються у відомстві, в рамках єдиної workflow-технології. Однією із технологічних складових є обробка зображень, яка дозволяє інформацію на папері перевести в електронний вигляд. Ця технологія дуже важлива з погляду необхідності впровадження в національному масштабі автоматизованої обробки податкових декларацій та необхідності поєднання електронних і паперових технологій. Цікавою є пропозиція використання технології обробки зображень для реалізації підсистеми ідентифікації підакцизних товарів, зокрема алкогольної та тютюнової продукції, побудованої на основі спеціальних регіональних захисних марок (СРЗМ) для маркування кожної одиниці виробів, що дозволяє при зчитуванні сканером бінарного коду ідентифікувати джерело походження продукції і підтвердити легальність її обороту [2].
Другою важливою підсистемою інтегрованої системи інформаційних технологій є керування електронними документами з вбудованими засобами пересилання документів між окремими працівниками підрозділів ДПС і репозитаріями (repository - сховище, система зберігання, наприклад репозитарій з обліку виробників підакцизної продукції), маршрутизації документів. Таким чином, досягається спрощення організації спільної підготовки матеріалів та їх архівування. Наступною важливою підсистемою є програмні засоби підтримки проектів. Вони слугують для автоматичного відслідковування і розподілу завдань, регулювання черг і часу їх виконання між окремими підрозділами податкової служби та виконавцями, зайнятості співробітників на різних стадіях процесу. Окреме місце займає інструментарій з оптимізації структур і реорганізації бізнес-процесів, що забезпечує інформаційну підтримку аналізу, опису і моделювання бізнес-процесів, а також дозволяють оцінити потенційний вплив запропонованих змін на структуру відомства та на бізнес-процеси, які в ньому відбуваються.
Використовуючи аналіз та опис бізнес-процесів за допомогою засобів BPR (а повний опис системи управління та операційної діяльності податкової служби передбачається закінчити на першому етапі, реалізація проекту "Програма модернізації державної податкової служби України" протягом 2003-2007 років) ми отримуємо ряд переваг перед текстовим описом, який у цьому випадку повинен лише доповнювати проект. По-перше, за рахунок візуалізації моделі та придання їй "гіпертекстового" вигляду підвищується якість розробки, її продуктивність і швидкість порівняно з текстово-лінійною. По-друге, з'являється можливість комплексно описати предметну область, оптимізувати оргструктуру та процедури бізнес-процесів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів, виключити непотрібні операції, підвищити гнучкість і ефективність системи контрольно-попереджувального моніторингу за обігом цих видів товарів, знизити витрати. По-третє, використання BPR-технологій дозволяє автоматично згенерувати структуру бази даних (БД) і програмний код для великого переліку СУБД (системи управління базами даних) різних типів, легко документувати структуру БД. Далі, BPR-технології дозволяють ефективно маніпулювати моделями - зливати і розщеплювати їх. Це дозволить після розробки окремих бізнес-процесів, наприклад, функціонування виробництва та ринку підакцизних товарів, адміністрування акцизних зборів, протидії злочинності в цій сфері, створити комплексний проект супроводження цього податку та інтегрувати цей проект до глобального опису операційної діяльності податкової служби.
Додатковими результатами застосування BPR-засобів є можливість здійснення аналізу ефективності функціонування системи адміністрування акцизного збору, розподілу функціональних обов'язків і відповідальності працівників ДПС. Попри все, це досить прозора технологія, опанувати яку під силу неспеціалістам у галузі інформаційних технологій - юристам та економістам, які добре знають предметну базу протидії податковій злочинності. До речі, розробляючи функціонально-рольовезначення складових елементів поняття економіко-кримінологічного моніторингу (ЕКМ), В.М. Попович обґрунтував необхідність розробки нових спеціально-наукових методів і методик прийняття та супроводження ефективних організаційно-управлінських рішень з кримінологічних питань, зокрема з питань пізнання і протидії феномену "тіньової економіки" [8, 260] та інтерналізації їх у теорію детінізації економіки. Розроблений ним узагальнюючий класифікатор-матриця ЕК є, по суті, послідовністю ієрархічно викладених процедур, що окреслюють формалізовану структуру бізнес-процесу ЕКМ на рівні надалгоритмів.
Створення інформаційної системи - складний і багатоступеневий процес, що, як правило, містить фазу інформаційного моделювання. Інформаційна модель - це специфікація структури даних і бізнес-правил (правил предметної області щодо обробки даних). Моделювання є єдиним методом, що забезпечує як точний аналіз, так і візуальне представлення альтернативних варіантів. Сучасними комп'ютерними засобами моделювання бізнес-процесів є так звані CASE - технології (CASE - Computer Aided System Engineering - технологія автоматизованої розробки систем). CASE-системи являють собою

 
 

Цікаве

Загрузка...