WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат

Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів - Реферат


Реферат на тему:
Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів
Невідповідність функціонування державної податкової служби умовам перехідної економіки призвела до необхідності впровадження Програми модернізації відомства, яка, з одного боку, дозволить скоротити витрати на утримання служби, покращити стан адміністрування податків для добросовісних платників, з іншого - ефективно протидіяти випадкам ухилення від сплати податків [1].
Оскільки в процесі діяльності податкової служби доводиться обробляти великі потоки інформації, що мають різну структуру та розгалуженість, створення ефективно діючої системи адміністрування податків і системи протидії податковій злочинності в умовах швидкої зміни макроекономічної ситуації та нормативного регулювання можливе тільки при комплексному використанні передових обліково-інформаційних технологій, які повинні забезпечити можливість застосування потужного аналітичного апарату задля оперативного обслуговування як поточної діяльності податкової служби, так і перспективних наукових досліджень щодо напрямів її розвитку.
На сьогодні роботи з модернізації процесів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів ускладнюються відсутністю методологічної бази застосування високих технологій при моделюванні бізнес-процесів у цій галузі, як і взагалі у сфері адміністрування податків. Опрацювання оптимальної моделі процесів функціонування, координації та взаємодії суб'єктів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів, удосконалення нормативно-правової бази адміністрування акцизного податку та, на перспективу, створення автоматизованої системи контрольно-попереджувального моніторингу за обігом цих видів товарів [2], повинні призвести до зниження рівня податкової злочинності, збільшення надходжень до бюджету та упорядкування ринку підакцизних товарів.
Для цього пропонується при побудові моделей бізнес-процесів у сфері обігу підакцизних товарів використовувати інструментальні засоби у рамках використання технології workflow (керування потоком робіт), сутність якої полягає в створенні єдиної інфраструктури для керування та координації всією сукупністю різних засобів автоматизації, в тому числі і для технологічного забезпечення процесів адміністрування акцизного збору та виявлення порушень законодавства.
На сьогодні workflow є провідною технологією, яка дозволяє інтегрувати інформацію, що циркулює в певних бізнес-процесах, з конструктивним описом самих бізнес-процесів, створюючи гнучку розподілену інфраструктуру. Оскільки функціонування ДПС взагалі, та підрозділів податкової міліції, що виконують функції попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів, являє собою зразок цілеспрямованої діяльності, та фактично є одним з інструментів досягнення поставлених перед ними завдань, зазначені підрозділи можуть розглядатися як декількарівнева багатофункціональна система, а управління цими підрозділами - як процес зміни параметрів, що регулюються, в адмініструванні цього податку чи протидії податковій злочинності в цій галузі.
За визначенням консорціуму WfMC (Workflow Management Coalіtіon - коаліція керування потоками робіт - безприбуткова організація, до складу якої входять користувачі, аналітики і вчені, що розробляє стандарти для систем керування потоком робіт і поширення знань про цю технологію в різних галузях економіки), керування потоком робіт являє собою "повну чи часткову автоматизацію бізнес-процесів, у ході яких документи, інформація і завдання пересилаються для обробки від одного учасника до іншого відповідно до визначених процедурних правил" [3]. У рамках цієї технології під бізнес-процесом розуміють певним чином організовану множину різних видів діяльності (доцільно уявляти її собі як "чорний ящик"), у межах якої "на вході" використовується деяка сукупність ресурсів, а "на виході" отримуємо результат цієї діяльності.
Необхідними умовами доцільності опису бізнес-процесу за допомогою технології workflow є його виділеність, структурованість, детермінованість і повторюваність. Щодо бізнес-процесів, які моделюють процеси функціонування суб'єктів попередження, виявлення і розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів можна сказати, що вони відповідають цим вимогам.
Застосування технології workflow у діяльності податкової служби взагалі, і в підрозділах податкової міліції зокрема, дозволить здійснити значний вплив на розвиток технологій адміністрування податків, що надасть ряд переваг платникам податків, державі, керівництву відомства, рядовим співробітникам. Добросовісні платники податків отримають переваги за рахунок покращання якості обслуговування, підвищення його оперативності. Вони матимуть змогу спрощеного доступу до консультуючої і роз'яснювальної інформації, що в свою чергу ще більше формуватиме належне відношення працівників ДПС до потреб пересічного платника податків, оскільки підсилиться контроль за своєчасністю та ефективністю виконання завдань.
Опис необхідного і достатнього для виконання своїх повноважень переліку функцій для кожного співробітника дозволить йому наочно скласти цілісну картину своєї діяльності, враховуючи контекст кожної функції, та реалізує доступ до даних з мінімальними витратами, дозволить організувати свою роботу таким чином, щоб забезпечити швидкість виконання окремих операцій та підвищений рівень комфорту працюючого.
Використання технології workflow дозволить керівному складу підрозділів державної податкової служби оперативніше отримувати достатню інформацію та на підставі її аналізу своєчасно приймати компетентні рішення. Для аналізу стану кожного етапу виробництва підакцизної продукції, її реалізації, надходжень до бюджету сплачених сум акцизного збору, робочого навантаження співробітників і багатьох інших аспектів діяльності податкової служби workflow без додаткових зусиль надає в розпорядження усю необхідну статистику. Workflow дозволяє ефективно застосовувати функції контролю шляхом застосування перманентної системи моніторингу стану виконання поточних робіт і забезпечує функції зворотного зв'язку, реалізуючи втручання керівництва в потрібний момент у процес адміністрування податків.
Першочерговим елементом діяльності з модернізації ДПС є робота з дослідження й аналізу функціонування бізнес-процесів [1], основними етапами якої повинні стати:
- представлення діяльності ДПС і прийнятих технологій адміністрування податків у вигляді ієрархії діаграм, що забезпечують наочність і повноту відображення;
- формування на підставі аналізу пропозицій з реорганізації організаційно-управлінської структури;
- упорядкування інформаційних потоків (у тому числі документообігу) всередині служби;
- надання рекомендацій з побудови раціональних технологій роботи окремих підрозділів та їх взаємодії між собою та "зовнішнім світом";
- аналіз вимог і проектування специфікацій корпоративнихінформаційних систем.
Головною метою використання workflow-технологій є підвищення гнучкості бізнес-процесів при мінімальній їх реорганізації (реінжинірінгу), що вкрай необхідно, враховуючи стислі терміни, які відводяться на проектування та впровадження Програми модернізації ДПС України.
У нестабільних правових та економічних умовах потрібно, щоб час прийняття організаційно-проектних рішень про трансформування окремого бізнес-процесу в сфері адміністрування податків і протидії податковій злочинності був величиною на порядок меншою, ніж час зміни самого процесу та зовнішнього

 
 

Цікаве

Загрузка...