WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю - Реферат

Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю - Реферат

як:
2. Індекси, що розраховуються на основі згладжених (розрахункових, теоретичних) даних:
де - згладжені (вирівняні, теоретичні) рівні ряду динаміки за відрізок часу t року k.
Якщо k = 1,формула отримує вигляд:
3. Індекси, розраховані методом помісячних відношень:
де - ланцюгові коефіцієнти росту,
- середні помісячні відношення за однойменні місяці за увесь період;
- середнє значення з середніх помісячних відношень.
Якщо показник, що вивчається, такий, що місячні рівні ряду в сумі дають рівень за рік (тільки для інтервальних динамічних рядів), то характер сезонності добре виражають структурні відносні величини (частка кожного місяця в загальному обсязі за рік).
Способи знаходження індексів сезонності залежать перш за все від характеру основної тенденції ряду динаміки. У тих випадках, коли середній річний рівень сезонного явища залишається з року в рік відносно незмінним, використовують метод простих середніх. Він полягає в знаходженні простої середньої за одні й ті ж місяці всього періоду, що вивчається. Використовують також способи розрахунку індексів сезонності на основі методу ковзких середніх та аналітичного вирівнювання з використанням відносних величин (ланцюгових темпів росту). Вибір методу залежить від характеру зміни рівнів рядів динаміки. Якщо рівні виявляють яку-небудь тенденцію чи до росту, чи до спаду, тоді метод простих середніх не можна використовувати, оскільки сезонні коливання в початкові (чи кінцеві) роки менше впливають на обрахунок середньої, ніж сезонні коливання, що відбуваються на більш високому абсолютному рівні. Тому є сенс використовувати другий метод, який полягає в тому, що дані за окремі місяці співвідносяться з середньомісячним рівнем даного року, а потім із отриманих по кожному місяцю величин вираховується середня арифметична.
Таким чином, для використання у сфері податкового контролю для дослідження впливу сезонності на обсяги продажу найбільш підходять індекси, що розраховуються методами простих середніх і помісячних середніх, оскільки вони задовольняють усі три критерії, які було наведено раніше.
Незважаючи на ряд переваг даного методу, він має і ряд недоліків. Зокрема, при використанні методу помісячних середніх, коли підприємство декларує відсутність обсягів продажу, що досить часто буває у підприємств малого чи середнього бізнесу, при підстановці в формулу розрахунку відносних ланцюгових темпів приросту операція ділення на нуль є некоректною, тому доцільно на початковому етапі обрахунків такі співвідношення замінювати на нулі.
Розрахунок індексів сезонності для підприємства є безперечно важливим для дослідження ритмічності їхньої діяльності по місяцях, але без співставлення з величинами ритмічності роботи галузей економіки, до яких вони належать, оцінити величину впливу сезонності на кожного представника дуже складно. Тому необхідно спочатку обраховувати помісячні індекси сезонності для кожної з галузей економіки певного регіону, а потім для кожного з підприємств.
Розрахунок індексів проводиться на основі сум обсягів продажу кожної галузі залежно від КВЕД. У даному випадку індекс сезонності мало чуттєвий до новостворених підприємств чи ліквідованих у середині року. Розподіл галузей доцільно проводити, як це наведено в таблиці 1, оскільки значна деталізація в розрізі КВЕД знову ж таки призводить до значної чутливості індексів.
Величину впливу сезонної складової на коливання обсягів можна виявити за допомогою величини дисперсії. Чим більшим є розсіювання індексу сезонності, тим більший вплив сезонного фактора на підприємство чи галузь (таблиця 2).
Розраховані індекси сезонності по місту Чернігову можна розглядати, як індекси чисто сезонної частини величини обсягу продажу. Пік обсягів продажу припадає на травень (величина індексу сезонності за 2003-2005 роки становила 1,08), спад - на березень (індекс сезонності за даний місяць становив 0,9)(див. рис.1)
Рис. 1. Значення індексу сезонності по м. Чернігову за 2003-2005 роки
Код Назва галузі Середнє значення величини обсягів продажу за 2003-2005 роки Частка середнього обсягу галузі в загальн. обсязі продажу Дисперсія індексів сезонності Стандартне відхилення індексів сезонності
1 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 2041,5 0,62 % 0,036 0,189
2 Рибне господарство 0,0 0,00 %
3 Добувна промисловість 66,7 0,02 % 2,602 1,613
4 Обробна промисловість 79581,7 24,20 % 0,007 0,081
5 Виробництво електроенергії, газу та води 47989,9 14,59 % 0,006 0,076
6 Будівництво 21730,6 6,61 % 0,010 0,100
7 Оптова та роздрібна торгівля, торгівля т/з 141152,4 42,93 % 0,004 0,063
8 Готелі і ресторани 1401,4 0,43 % 0,017 0,130
9 Транспорт, пошта і зв'язок 9613,8 2,92 % 0,005 0,070
10 Фінансова діяльність 1084,5 0,33 % 0,056 0,237
11 Операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам 15152,4 4,61 % 0,017 0,131
12 Державне управління 4597,8 1,40 % 0,220 0,469
13 Освіта 2337,8 0,71 % 0,141 0,375
14 Охорона здоров'я та соціальна допомога 517,1 0,16 % 0,009 0,097
15 Колективні, громадські та особисті послуги 1544,2 0,47 % 0,003 0,053
16 Екстериторіальна діяльність 0,0 0,00 %
17 Вид діяльності не визначений 0,0 0,00 %
18 Інші види діяльності 0,0 0,00 %
19 Вид діяльності відсутній 0,0 0,00 %
Всього 328811,8 100,00 % 0,003 0,054
Проводячи порівняльний аналіз обсягів продажу, а також величини сплати податків і зборів по місяцях, необхідно звертати увагу на "ризикові зони", в яких відбувається спад (лютий-березень, травень-липень, вересень-листопад).
Отже, розрахунок індексу сезонності методом ланцюгових підстановок по обсягах продажу декларацій з податку на додану вартість відповідає трьом основним вимогам, сформульованим раніше, та дозволяє оцінити вплив сезонного фактора на діяльність підприємства, а обрахунок величини дисперсії для кожного окремого підприємства та галузі дозволяє порівнювати їх величини та робити об'єктивні висновки про величину впливу сезонної складової на обсяги продажу по місяцях.
Література:
1. Статистический анализ в экономике / Под ред. Г.Л. Громыко. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 134 с.
2. Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. - М.: 1982. - С. 308.
3. Урланис Б.Ц. Общая теория статистики. - М., 1973. - С. 356-361.
4. Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. - К.: КВІЦ, 2000. - 120 с.
5. Экономическая статистика / Под ред. Ю.Н. Иванова. - М.: Инфра-М, 1998. - 480 с.
6. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. - 331с.
7. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Теорія та практика. - К.: Знання, 1998. - 493 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...