WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Конвенціональні та інвестиційні аспекти оподаткування нерезидентів в Україні - Реферат

Конвенціональні та інвестиційні аспекти оподаткування нерезидентів в Україні - Реферат

грн., у 2002 р. - 37 178 млн грн. [15, c. 290] (табл. 2).
Таблиця 1
Умови щодо оподаткування дивідендів нерезидентів, передбачені міжнародними договорами
Джерело: Таблицю складено за матеріалами навчального посібника: Міжнародне оподаткування [4, c. 351] та Українського ділового тижневика "Галицькі контракти" [1, c. 20].
Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції та власні інвестиції України в основний капітал (станом на кінець року)
Таблицю складено на основі Статистичного щорічника України за 2002 рік [15].
* Згідно з офіційним курсом національної грошової одиниці до середнього за період дол. США за даними Національного банку України.
Покращання ситуації щодо залучення іноземного капіталу потребує розширення кола країн, з якими необхідно укласти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування, адже зміни концепції та принципів оподаткування призводять до невідповідності та різночитань норм законодавства, щостримує приплив іноземного капіталу. Так, відповідно до ст. 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування" [13] іноземним інвесторам надано право мати частку в статутному капіталі господарських товариств, створених в Україні. І хоча в Україні проголошено єдиний режим здійснення підприємницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання, який повинен передбачати і єдиний режим оподаткування аналогічних операцій ді-яльності та доходів, доходи нерезидентів, отримані у вигляді дивідендів, всупереч такій вимозі, оподатковуються в більш обтяжливому порядку, ніж аналогічні доходи інвесторів-резидентів. У правовому забезпеченні зовнішньоінвестиційних зв'язків в Україні є багато питань, що потребують термінового вирішення. Саме тому, за оцінками експертів Європейського центру економічних досліджень, ризикованість інвестування в Україну складає 80 %. Україна посідає одне з останніх місць у світі за таким показником.
Ще більш неприваблива ситуація щодо залучення іноземних інвестицій в регіони України. Для порівняння візьмемо по три регіони з найбільшими та з найменшими інвестиціями [15, c. 294].
Найбільша кількість іноземних підприємств зосереджена в м. Києві. Дуже низький рівень присутності іноземного капіталу в Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та інших областях. Вважаємо, що з метою залучення іноземних інвестицій деяким регіонам доцільно надати статус вільної економічної зони.
Таблиця 3
Прямі іноземні інвестиції в регіони України (млн дол. США, станом на кінець року)
Джерело: Статистичний щорічник України за 2002 рік [15].
На нашу думку, для залучення іноземного капіталу, який дасть можливість позитивно впливати на розвиток економіки України, слід реалізувати такі заходи:
1. Привести у відповідність оподаткування доходів інвесторів-нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, з оподаткуванням аналогічних доходів інвесторів-резидентів.
2. При укладанні міжнародних угод про усунення подвійного оподаткування доцільно застосовувати принцип резидентства та територіальності в комбінації, що також дасть можливість заінтересувати потенційних нерезидентів до спільної діяльності з метою залучення отримання додаткових надходжень у бюджет від сплати ними податків, зборів, обов'язкових платежів.
3. Створити сприятливий податковий клімат шляхом розширення кола країн, з якими необхідно укласти міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Це стосується таких країн, як Австралія, Аргентина, Ірландія, Йорданія, Кіпр, Китай, Марокко, Мексика, Пакистан, Туніс, Філіппіни та інших.
4. При укладанні угод про усунення подвійного оподаткування слід адаптувати умови щодо оподаткування нерезидентів до норм, що містяться в міжнародних угодах.
5. Підвищити мотивацію інвесторів через надання податкових кредитів і податкових канікул.
6. Надати економічно відсталим регіонам для залучення іноземних інвестицій статус вільної економічної зони.
Реалізація цих заходів, розширення кола країн, з якими Україна має двосторонні податкові Конвенції сприятиме усуненню подвійного оподаткування та заохоченню припливу іноземного капіталу, вкрай необхідного для розвитку вітчизняної економіки.
Література:
1. Галицькі контракти // Український діловий тижневик. - К., 1998 - № 45. - 26 с.
2. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 23.05.69 995_118 / МЗС України, ООН; Конвенція, Міжнародний договір вiд 21.03.1986 (ООН; Конвенція, Міжнародний договір, Заява вiд 23.05.69).
3. Конституція: Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - ст. 141.
4. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник / За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 550 с.
5. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV - ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 38-39. - ст. 288.
6. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Дія, 2000. - 320 c.
7. Послання Президента України до ВРУ. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. - 74 с.
8. Письмо от 10.11.2003 г. № 72/16-612/1-4311 / Мид Украины / Правовой департрамент.
9. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV - ВР / Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 37. - ст. 308.
10. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 року № 334/94 - ВР (у редакції Закону України від 22.05.97 року № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1997. - № 27. - ст. 181.
11. Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування": Закон від 18.02.97 № 77/97-ВР / Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1997. - № 16. - ст. 119.
12. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.91 № 1543-XII //Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 46. - ст. 617.
13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 № 93/96 - ВР / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19. - ст. 81.
14. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА: Пер. з англ. - К.: АртЕк, 2000. - 640 с.
15. Статистичний щорічник України за 2002 рік: Прямі іноземні інвестиції в регіони України. - К., 2003. - 625 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...