WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Реферат

Облік грошових коштів - Реферат

предмети) -та Інші виправдні документи.
Бухгалтерія перевіряє правильність оформлення авансових звітів і доданих до них документів, встановлює законність і доцільність здійснених витрат. Після перевірки на звіті зазначаються суми витрат, що підлягають затвердженню керівником. Списання з підзвітних осіб виданих сум авансів відображається по кредиту рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами", і дебету рахунків:
92 "Адміністративні витрати" (на суми, витрачені на службові відрядження);
93 "Витрати на збут" (на суми, витрачені по операціях, пов'язаних із збутом продукції);
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" (на вартість придбаних матеріальних цінностей із підзвітних сум) та ін.
Постановою Правління Національного банку України від 22.05.98 № 207 "Зміни і доповнення до інструкції № 4 "Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України" визначено, що готівка, видана під звіт, але з будь-яких причин не витрачена (частково чи в повній сумі), має бути повернена в касу підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт (по відрядженнях - не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження). Якщо із каси підприємства його працівнику одночасно видані готівка на відрядження і кошти під звіт для вирішення під час цього відрядження господарських (виробничих) питань і при цьому строк відрядження перевищує 10 робочих днів з дня видачі коштів під звіт, то підзвітна особа протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна подати в бухгалтерію підприємства одночасно звіт про суму, видану їй для вирішення господарських (виробничих) питань, і авансовий звіт про витрачені кошти безпосередньо на відрядження. Готівка, видана під звіт (у тому числі і на відрядження), але не витрачена і не повернена в касу підприємства (в повній сумі, виданій під звіт, або в сумі, яка не підтверджена авансовими звітами), на наступний день після закінчення зазначених вище строків включається розрахунково (без складання бухгалтерської проводки) в суму залишку готівки в касі на кінець дня. Одержана в результаті розрахункова сума порівнюється із встановленим лімітом залишку готівки в касі.
Своєчасно неповернені до каси підзвітні суми підлягають утриманню із заробітної плати. Заборгованість підзвітних осіб у разі неповернення у встановлений строк суми авансу, виданого на службові відрядження у валютних коштах, стягується в сумі, еквівалентній потрійній сумі вказаних валютних цінностей, перерахованій за курсом Національного банку України на день погашення заборгованості.
Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті
Для зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків підприємствам, організаціям, громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з Інструкцією №3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті", затвердженою постановою правління Національного банку України від 04.02.98 №36. З поточного рахунка оплачуються операції, що забезпечують виробничо-господарську, комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарно-матеріальні цінності з постачальниками і покупцями продукції; надані і отримані послуги; сплата обов'язкових платежів до бюджету і державних фондів; операції, пов'язані із забезпеченням власних соціально-побутових потреб, та інші операції відповідно до статутної діяльності підприємства. З поточного рахунка банк видає готівку на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, дивідендів (доходів), на господарські та інші потреби. Видачу готівкових грошових коштів, а також безготівкові перерахування з поточного рахунка підприємства банк проводить на підставі наказів власника рахунка або з його згоди (акцепту).
Періодично (у встановлені строки) банк видає підприємству виписки з його поточного рахунка, тобто перелік здійснених за звітний період операцій. До виписки додаються відповідні виправдні документи, на підставі яких були зараховані або списані кошти. Виписка банку фактично являє собою другий примірник особового рахунка підприємства, відкритого банком. Зберігаючи грошові кошти підприємства, банк вважає себе його боржником, тобто на цю суму має кредиторську заборгованість. Звідси - залишки коштів і надходження на поточний рахунок банк записує по кредиту поточного рахунка, а зменшення свого боргу (списання, видачу готівкою) - по дебету. Тому, обробляючи виписки банку, бухгалтер повинен пам'ятати про цю особливість і записувати зараховані суми і залишок по дебету поточного рахунка) а списання - по кредиту.
Одержана із банку виписка перевіряється й обробляється: підбираються всі виправдні документи, проставляються кореспондуючі рахунки. Всі додані до виписки документи погашаються штампом "Погашено". Крім того, на документах також вказують порядковий номер його запису у виписці банку. Це необхідно для контролю за рухом коштів на поточному рахунку, а також для наступних перевірок.
Виписки банку є регістрами аналітичного обліку і підставою для облікових запасів на поточному рахунку.
Синтетичний облік наявності І руху грошових коштів на поточному рахунку підприємства в національній валюті ведеться на активному рахунку ЗІ "Рахунки в банках", субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті", по дебету якого відображають надходження (зарахування) коштів,
а по дебету - списання використаних коштів.
На суму зарахованих на поточний рахунок підприємства коштів дебетують рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті" в кореспонденції з кредитом рахунків:
301 "Каса в національній валюті" (на суми, внесені готівкою із каси);
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" (на суми, одержані від вітчизняних покупців і замовників за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги);
37 "Розрахунки з різними дебіторами" (на суми, одержані від різних дебіторів у погашення заборгованості);
60 "Короткострокові позички" (на суми одержаних банківських кредитів) та ін.
Перераховані (видані готівкою) грошові кошти з поточного рахунка підприємства відображаються по кредиту рахунка 311 "Поточні рахунки в національній валюті" і дебету рахунків:
301 "Каса в національній валюті" (на суми, видані готівкою);
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" (на суми, перераховані постачальникам в оплату вартості одержаних матеріальних цінностей, робіт, послуг);
64 "Розрахунки за податками і платежами" (на суми, сплачених податків і обов'язкових платежів до бюджету позабюджетних фондів);
65 "Розрахунки за страхуванням" (на суми збору, сплаченого за пенсійним і соціальним страхуванням);
67 "Розрахунки з учасниками" (на суми перерахованих дивідендів та Інших виплат учасникам);
68 "Розрахунки за іншими операціями" (на суми оплаченої кредиторської заборгованості по внутрігосподарських та інших розрахунках);
601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (на суми погашеної заборгованості банкам по одержаних кредитах) тощо.
Якщо при опрацюванні виписки банку з поточного рахунка підприємства виявлено помилково списані або зараховані кошти, бухгалтер повинен письмово повідомити установу банку про допущену помилку для внесення

 
 

Цікаве

Загрузка...